Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim

Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim

W Zespole Szkół Technicznych  w Mielcu, odbyło się spotkanie podsuwające realizację projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” zrealizowanym dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX  Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

W realizacji projektu 16 uczniów, kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy, zrealizowało staż zawodowy w wymiarze po 450 godzin, a 5 nauczycieli zawodu staż nauczycielski w wymiarze po 160 godzin. Staże zawodowe odbywały się zgodnie z zatwierdzonym programem nauczania, który został opracowany przez specjalistów firmy Linetech i nauczycieli zawodu ZST w Mielcu.

Doposażona została również pracownia lotnicza. Zakupiono nowoczesne pomoce i sprzęt dydaktyczny, który w znaczący sposób przyczynił się do podniesienia jakości pracy szkoły z przyszłymi technikami branży lotniczej.

Uczestnicy spotkania zgodnie opowiedzieli się za kontynuacją współpracy na linii zakład pracy – szkoła. Jej celem jest zapewnienie kształcenia zawodowego uczniów w zawodzie technik mechanik lotniczy, w ramach praktyk i staży zawodowych odbywających się w rzeczywistych warunkach pracy – czyli w hangarach firmy Linetech, na lotnisku w Jasionce i Pyrzowicach podczas wykonywania przeglądów i napraw statków powietrznych.

W spotkaniu wzięli udział:

  • z ramienia firmy Linetech Warszawa: Magdalena Marczyńska – dyrektor działu badań i rozwoju, Jakub Linda – dyrektor ds. marketingu, Elżbieta Kiergiet-Szkutnik – specjalista ds. projektów UE, Zvikomborero Chirume – specjalista ds. marketingu,
  • z ramienia Powiatu Mieleckiego: Andrzej Bryła – wicestarosta, Bogdan Bieniek – dyrektor Wydziału Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, Natalia Witek – inspektor ds. rozliczeń,
  • z ramienia ZST w Mielcu: Arkadiusz Gałkowski – dyrektor, Mieczysław Wilk – szkolny koordynator projektu.

Marek Patyk

Sprawdź również

Dodatkowe łóżka COVID

Do 110 zwiększona zostanie ilość łóżek w mieleckim szpitalu dla tzw. pacjentów covid’owych. Taką decyzję …