Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....

Barbórka w Mielcu

Od 1992 r. Zarząd Regionu Związku Żołnierzy – Górników Represjonowanych rokrocznie, 4 grudnia organizuje spotkania członków i podopiecznych.

 

Także w tym roku 4 grudnia w Sali Królewskiej PSM odbyło się tradycyjne spotkanie poprzedzone Mszą św. w bazylice św. Mateusza w Mielcu. Przybyłych gości, w tym Antoniego Skawińskiego – radnego powiatu mieleckiego, Józefa Zaskalskiego – radnego miejskiego, jednocześnie prezesa TG „Sokół” oraz Mirosława Mikołajczyka – prezesa Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę powitał prezes Jarzy Kazana.

Pierwszym punktem spotkania był koncert w wykonaniu kwintetu akordeonistów uczniów PSM z klasy Zdzisława Szymczyka. Następnie Leon Homentowski zapoznał ze sprawozdaniem Zarządu za lata 2011-2014, a Alfred Zimny przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej Związku. Kolejnym punktem były wybory do władz statutowych. Na wniosek jednego z członków, przegłosowano jednogłośnie aktualny skład Zarządu oraz wybrano Komisję Rewizyjną Związku. W dyskusji głos zabrali goście, którzy docenili działalność Zarządu, a szczególnie udział pocztu sztandarowego we wszystkich uroczystościach państwowych, kombatanckich, kościelnych i wojskowych. Życzono też dalszej owocnej działalności Zarządowi na czele z prezesem Kazaną, który tą funkcję pełni nieprzerwanie od 1992 r. Prezes podziękował za zaufanie i zapoznał z najważniejszymi przedsięwzięciami. Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem „Roty”.

Bronisław Kowalczuk

BarbĂłrka w Mielcu

Sprawdź również

Odpowiedzą za narkotyki

Data publikacji 09.07.2020. Policjanci, zwalczający przestępczość narkotykową, zatrzymali dwie osoby. Odpowiedzą one za posiadanie narkotyków …