Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Region / Gospodarka i ekonomia / Będzie drugi most na Wisłoce i obwodnica Radomyśla Wielkiego

Będzie drugi most na Wisłoce i obwodnica Radomyśla Wielkiego

Informacja nt. zgłoszonego projektu pn. Budowa drogi poprawiającej warunki dojazdu do obszarów przemysłowych Mielca z kierunku południowo-zachodniego wraz z budową mostu przez rzekę Wisłokę oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec w km 10+755 do km 39+930 wraz z budową obwodnicy Radomyśla Wielkiego

 

Projekt pn. Budowa drogi poprawiającej warunki dojazdu do obszarów przemysłowych Mielca z kierunku południowo-zachodniego wraz z budową mostu przez rzekę Wisłokę oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec w km 10+755 do km 39+930 wraz z budową obwodnicy Radomyśla Wielkiego zgłoszony został w trakcie przeprowadzonego w okresie
od 17 lipca do 21 sierpnia 2013 r. naboru propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego w perspektywie 2014-2020.

Projekt był przedmiotem analizy i oceny przez Zespół oceniający zgłoszone propozycje przedsięwzięć. Nie znalazł się na wstępnej liście przedsięwzięć priorytetowych planowanych do realizacji na terenie województwa podkarpackiego do ujęcia w mandacie negocjacyjnym Samorządu Województwa do Kontraktu Terytorialnego na lata 2014-2020 (przyjętej uchwałą Nr 269/6528/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2013 r. z późn. zm.), ponieważ celem ogłoszonego naboru było zdefiniowanie postulatów wobec rządu i wskazanie przedsięwzięć, których wdrożenie jest zależne od decyzji i środków będących w gestii właściwych ministerstw.

Zarząd Województwa Podkarpackiego zidentyfikował i wybrał projekty o charakterze komplementarnym, które dają większą wartość dodaną, z uwzględnieniem zasady koncentracji tematycznej i finansowej (istotny efekt prorozwojowy dla regionu).

Zgodnie z harmonogramem dalszych działań związanych z przygotowaniem mandatu negocjacyjnego do Kontraktu Terytorialnego, przeprowadzone zostaną uzupełniające analizy i wprowadzone niezbędne korekty do przygotowanej wstępnej listy przedsięwzięć priorytetowych z punktu widzenia komplementarności działań wynikających ze Strategii rozwoju województwa do 2020 r.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że wybrane projekty będą jeszcze konsultowane w ramach Regionalnego Forum Terytorialnego.

W opinii Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz biorąc pod uwagę zapisy linii demarkacyjnej 2014-2020 (projekt dokumentu otrzymany z MRR we wrześniu br.) ww. przedsięwzięcie kwalifikuje się do zgłoszenia w ramach planowanego naboru projektów strategicznych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Nabór ten będzie ogłoszony w najbliższym czasie.

Tomasz Leyko

Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Podkarpackiego

Sprawdź również

Porady w sprawie Tarczy Antykryzysowej w Biurze Poselskim Fryderyka Kapinosa

Przyjęty przez Sejm i podpisany przez Prezydenta Andrzeja Dudę pakiet ustaw składających się na Tarczę …