Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Najnowsze wiadomości / BUDYNKI PASYWNE Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM

BUDYNKI PASYWNE Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM

Zarząd Województwa dokonał dziś wyboru projektów do dofinansowania realizacji planów niskoemisyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarząd rozdysponował środki na tzw. budynki pasywne. Na dofinansowanie projektów wymienionych wstępnie przeznaczonych było  12 milionów złotych.  Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i wymogi formalne spełniło aż siedmiu wnioskodawców. W związku z tym zarząd zdecydował o zwiększeniu kwoty dedykowanej tym projektom na ponad 15 mln zł, wykorzystując wszystkie dostępne w działaniu wolne środki. Pozwoliło to na przyznanie dofinansowania na realizację 3 projektów.

Projekty wybrane do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne wg kolejności na liście rankingowej:

Tytuł projektu koszt projektu (w zł)  
Dof.EFRR (w zł)
Budowa pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej 12 145 033,40 6 332 333,50
Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych 5 281 183,02 2 576 225,97
Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym w Gminie Miejskiej Mielec 16 139 212,72 6 228 138,53

Gmina Mielec wnioskowała o dofinansowanie prawie 7,8 mln zł. Wstępnie przyznano środki mniejsze, z zaznaczeniem, że jeśli pojawią się oszczędności kwota ta zostanie uzupełniona.

– To ciekawe i innowacyjne projekty dlatego postanowiliśmy przeznaczyć na nie wszystkie dodatkowe dostępne pieniądze, aby chociaż jeszcze jeden projekt mógł otrzymać dofinansowanie tym bardziej, że otrzymał w miarę wysoką ocenę. Na liście są dwa przedszkola, co bardzo cieszy, bo to inwestycja w najmłodsze pokolenia. Liczę, że w przyszłości pojawią się kolejne możliwości wsparcia pozostałych projektów z listy rezerwowej – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Tomasz Leyko

Rzecznik prasowy UMWP

Sprawdź również

Można składać wnioski na dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął dwie uchwały, dzięki którym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie może …