Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Region / Gospodarka i ekonomia / BUDŻET NA 2015 ROK JUŻ GOTOWY

BUDŻET NA 2015 ROK JUŻ GOTOWY

REMONT HALI SPORTOWEJ, BUDOWA BIBLIOTEKI, CZYLI BUDŻET NA 2015 ROK JUŻ GOTOWY

 

Jedną z pierwszych, a zarazem najważniejszych uchwał, jakie podejmie nowa Rada Miejska, jeszcze w grudniu br., będzie uchwała budżetowa, czyli zatwierdzenie planu wydatków i dochodów miasta w roku 2015. Propozycję tej uchwały Prezydent Miasta Mielca złożył już do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która sprawdzi konstrukcje budżetu pod względem formalnym.

            Przygotowując budżet miasta na przyszły rok władze Mielca starały się podtrzymać trend inwestycyjny. Planowane wydatki w 2015 roku zamkną się kwotą ponad 197 milionów złotych, z czego działalność bieżąca to kwota 160 mln złotych, a na inwestycje przeznaczono 38 mln złotych. Najwięcej w przyszłym roku samorząd wyda na oświatę i wychowanie – 78 mln zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 31 mln zł, pomoc społeczną – 22 mln zł, kulturę fizyczną i sport – 18 mln zł, transport i łączność – 12 mln (w tym zapłata za bilety ulgowe MKS – 4,5 mln zł), kulturę – 9,5 mln zł. Pośród wydatków majątkowych najważniejsze przedsięwzięcia to rozpoczęcie modernizacji i rozbudowy hali widowiskowo-sportowej MOSiR. Koszt tego etapu to 10 milionów złotych. – Po gruntownej modernizacji sieci dróg i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola i żłobki, rozpoczęliśmy prace nad infrastrukturą sportową i rekreacyjną. Całkowicie przebudowany został stadion sportowy przy ulicy Solskiego, podobne jak stadion przy ulicy Warszawskiej. Teraz przyszedł czas by podjąć się zadania modernizacji hali sportowej., która wymaga pilnego remontu. Nie będzie to jednak tylko poprawa stanu technicznego obiektu, lecz praktycznie jego przebudowa. Dzięki tej inwestycji nie tylko zmieni się konstrukcja budynku, ale też liczba miejsc dla widowni wzrośnie do 3000 – powiedział prezydent Mielca Janusz Chodorowski. Ponadto założenia budżetowe przewidują budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3. Pierwszy etap tych prac kosztował będzie około 3,5 miliona złotych.

            Innym ważnym przyszłorocznym przedsięwzięciem będzie przeprowadzenie pierwszego etapu zmiany systemu zaopatrzenia Mielca w wodę z ujęcia podziemnego. Ta część inwestycji to koszt 4 milionów złotych. Ponadto w budżecie miasta na 2015 rok znalazły się także m.in.: rozpoczęcie modernizacji i rozbudowy miejskiej i wojewódzkiej biblioteki (2,5 mln zł), budowa dróg w nowych terenach gospodarczych i mieszkalnych (4 mln zł), wykupy gruntów pod inwestycje (2,8 mln) oraz przygotowanie inwestycji: koncepcja i dokumentacja zagospodarowania terenów sportowych, w tym budowa dwóch boisk, koncepcja i dokumentacja zagospodarowania terenów na osiedlu Smoczka po starym wysypisku, koncepcja zagospodarowania „Stawów Cyranowskich” i inne dokumentacje.

 

Łukasz Pezda

Biuro Promocji i Informacji

Urząd Miejski w Mielcu

Sprawdź również

29 Finał WOŚP w Mielcu.

Podczas 29. Finału zbierane będą środki na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. …