Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże

Twórcy

Mirosław Szędzioł

Mirosław Szędzioł ur. 1962 r. w Mielcu. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1987) kierunek Nauki Społeczne. Nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Mielcu. Uprawia malarstwo sztalugowe i grafikę komputerową. Wystawy indywidualne: Galeria DK SCK Mielec (1996, 1998, 2002). Wystawy zbiorowe: Muzeum Regionalne w Mielcu (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999). 2001/2002 …

Czytaj więcej »

Momot Henryk

Henryk Momot Urodził się 13 lutego 1928 r. w Przeciszowie (woj. krakowskie). Artysta malarz. Jako absolwent Gimnazjum i Liceum Salezjańskiego w Oświęcimiu rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Umiejętności nabywał m.in. pod kierunkiem Hanny Rudzkiej–Cybisowej. Studia ukończył w 1957 r. Od wielu lat związany był z Mielcem. Na …

Czytaj więcej »

Monika Ortyl

Monika Ortyl zamieszkała w Mielcu, uczennica LO w Mielcu. Uprawia malarstwo i rysunek. Wystawy m. in. „Mielecjana – Mielec i Ziemia Mielecka w Sztuce” art. studio – galeria Mielec (2001).

Czytaj więcej »

Natalia Czarnecka

Natalia Czarnecka z domu Skworcowa ur. w Moskwie w 1967 r. Po szkole średniej ukończyła szkołę malowania ikon przy cerkwi świętego Tichona w Moskwie. Od 1997 r. mieszka w Polsce, gdzie założyła rodzinę. Maluje przede wszystkim ikony a także drewniane jajka i szkatułki. Wystawiała dotąd swoje prace w Kolbuszowej, Kazimierzu …

Czytaj więcej »

Piotr Pszeniczny

Piotr Pszeniczny ur. 26 VI 1970 r. w Mielcu. Wykształcenie średnie. Uprawia malarstwo olejne, akwarela, pastele pejzaże, kwiaty, portrety oraz rzeźbę. Brał udział w wystawach w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorzelowie oraz Wojew&#243dzkim Domu Kultury w Rzeszowie oraz „Mielecjana – Mielec i Ziemia Mielecka w Sztuce” art. studio – galeria …

Czytaj więcej »

Ryszard Badura ,,Dziura

Ryszard Badura ,,Dziura’’  Urodził się  16 XI 1961 r. w Mielcu, jako s. Władysława i Anny z d. Pałeczka. Uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Sędziszowie Małopolskim, Rzeszowie i Jarosławiu. W latach 90. XX w. był nauczycielem wychowania plastycznego i technicznego w Szkole Podstawowej w Glinach Małych. Od 1983 …

Czytaj więcej »

Ryszard Kubik

Ryszard Kubik zamieszkały w Przyłęku k. Mielca. Uprawia malarstwo olejne. Wystawy m. in. „Mielecjana – Mielec i Ziemia Mielecka w Sztuce” art. studio – galeria Mielec (2001).

Czytaj więcej »

Ryszard Serafin

Ryszard Serafin urodzony 29 VI (13 VI) 1945 r. i zamieszkały w Rzędzianowicach k. Mielca. Rolnik. Uprawia malarstwo olejne. Brał udział w wystawach w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Mielec w Chorzelowie (1999), w Wojew&#243dzkim Domu Kultury w Rzeszowie oraz „Mielecjana – Mielec i Ziemia Mielecka w Sztuce” art. studio – …

Czytaj więcej »

Stanisław Mityk

Stanisław Mitykur. w Chmielowie, abslowent UMCS Wydział Pedagogiczny i Psychologii – Kierunek Wychowania Plastycznego w Lublinie. Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej, średniej i KOlegium Nauczycielskiego w Tarnobrzegu. Wizytator plastyki przy Woj. Ośr. Metodycznym w Tarnobrzegu. Zajmuje się malarstwem olejnym, pastelą, akwarelą, rysunkiem i grafiką. Epizodycznie zajmował się projektowaniem mebli i …

Czytaj więcej »

Stryjnik Bożena

Bożena Stryjnik ur. 5 III 1961 r. w Cieplicach Śląskich, obecnie Jelenia Góra. Zamieszkała w Mielcu. Dyplom magisterski na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Filia w Cieszynie na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym, kierunek ychowanie plastyczne. Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Mielcu. Uprawia malarstwo olejne. W pracach prezentuje fragmenty najbliższej rzeczywistości. Są to motywy skromne, …

Czytaj więcej »