Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Historia i Kultura / Godne polecenia / Księga Jubileuszowa 50-lecia TMZM w Mielcu

Księga Jubileuszowa 50-lecia TMZM w Mielcu

Księga Jubileuszowa 50-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu 1964-2014. Redakcja, skład komputerowy i projekt okładki: Włodzimierz Gąsiewski – Agencja Wydawnicza „Promocja” w Mielcu. Współpraca redakcyjna: Feliks Czop, Bogumiła Gajowiec, Krystyna Gargas-Gąsiewska, Józef Kamiński, Jerzy Kazana, Jadwiga Klaus, Anna Korpanty, Barbara Kowalczuk, Bronisław Kowalczuk, Józefa Krasoń, Tadeusz Łakomy, Zbigniew Michalski, Marek Skalski, Jerzy Skrzypczak, Teresa Stępczyk, Jan Stępień, Dorota Targosz,  Zbigniew Wicherski, Józef Witek, Janusz Wyzina, Edward Żyrkowski.
Korekta i adiustacja: Agnieszka Emerling-Gąsiewska. Na pierwszej stronie okładki:  Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza w Mielcu, dawniej siedziba Powiatowej Rady Narodowej w Mielcu i pierwsza siedziba TMZM (fot. W. Gąsiewski), na ostatniej stronie okładki: Widok na Mielec z lotu ptaka (fot. M. Pytko FOTOGRAFIA LOTNICZA www.fotopilot.pl). Zdjęcia: Stanisław Bryg FOTO LAB Mielec, Damian Gąsiewski, Włodzimierz Gąsiewski, Wiktor Jaderny, Janusz Kipa, Bronisław Kowalczuk, Jacek Krzysztofik, Olga Markowska, Marek Pytko, Krzysztof Szczurek, Zbigniew Wicherski, Janusz Wyzina,  foto arch. Józefa Witka, foto. arch. Muzeum Regionalnego w Mielcu i współpraca przy skanowaniu zdjęć Muzeum Regionalne w Mielcu Filia „Jadernówka”, foto arch. TMZM. Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu, współpraca wydawnicza, druk i oprawa: MITEL Rzeszów. Publikacja dofinansowana z budżetu Województwa Podkarpackiego przy współpracy Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.
Spis treści:
Słowo wstępne Jerzego Kazany – prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu;
Włodzimierz Gąsiewski, Wstęp historyczny do Księgi Jubileuszowej Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej
im. Władysława Szafera w Mielcu 1964-2014;
Włodzimierz Gąsiewski, Rodzina Szaferów i Władysław Szafer  – związki z Ziemią Mielecką i Mielcem:
Józef Witek, Anna Korpanty, Tadeusz Łakomy, Jan Stępień, Dorota Targosz, Prezesi Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Władysława Szafera w Mielcu w latach 1966-2014;
Jerzy Skrzypczak, Muzeum Społeczne Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej 1967-1977;
Bronisław Kowalczuk, Władze statutowe Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej 1964-2014;
Włodzimierz Gąsiewski,  Wyróżnieni członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera w Mielcu:
Bogumiła Gajowiec, Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi towarzystwami społeczno-kulturalnymi w Polsce – refleksja nt. roli TMZM w regionie i kraju;
Bronisław Kowalczuk, Sesje popularnonaukowe (konferencje, spotkania) organizowane lub współorganizowane przez TMZM w Mielcu;
Józef Witek, Muzyczne akcenty w działalności TMZM im. prof. Władysława Szafera;
Krystyna Gargas-Gąsiewska, Jadwiga Klaus, Klub Środowisk Twórczych TMZM w latach 1981-2014 – kalendarium;
Zbigniew Michalski, Dzieło licznych umysłów i serc – osiem lat działalności Grupy Literackiej „Słowo” TMZM;
Zbigniew Wicherski, Klub Miłośników Lotnictwa TMZM w Mielcu;
Marek Skalski, Teresa Stępczyk, Feliks Czop, Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej w latach 2007-2011;
Janusz Wyzina, Współpraca z PTTK i PZW. Rajdy rowerowe Szlakiem Postaci Historycznych Ziemi Mieleckiej (2004-2014) i Zawody Wędkarskie o Puchar Prezesa TMZM;
Józefa Krasoń, Promocja „małej Ojczyzny” i edukacja regionalna wspólną misją Biblioteki  Pedagogicznej
w Mielcu i Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej;
Włodzimierz Gąsiewski, Wydawnictwa TMZM – Rocznik Ziemi Mieleckiej 1971 i Mieleckie Zapiski 1998-2013;
Wyróżnieni Złotą Odznaką Jubileuszową z okazji 50 lat TMZM;
Podziękowania Zarządu TMZM w Mielcu;
Listy Gratulacyjne z okazji 50-lecia TMZM w Mielcu: Władysława Ortyla – Marszałka Województwa Podkarpackiego; Andrzeja Chrabąszcza – Starosty Mieleckiego; Jana Myśliwca – Przewodniczącego Rady Miejskiej i Janusza Chodorowskiego – Prezydenta Miasta Mielca.
   Książka formatu A-4 w twardej oprawie liczy 200 stron, 2 tym 64 strony czarno-białe i 136 stron kolorowych.  Pierwsza prezentacja i promocja publikacji odbyła się 7 listopada 2014 r. w Samorządowym Centrum Kultury podczas uroczystości Jubileuszu 50-lecia TMZM w Mielcu.

Księga Jubileuszowa 50-lecia TMZM w Mielcu

Sprawdź również

„Kultura na talerzu”

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu realizuje projekt wspólnie z młodzieżą „Kultura na talerzu” to projekt …