Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Antykwariat wydawnictwa / Wydawnictwa / Nadwisłocze / Nadwisłocze nr 1 (38) 2013 r.

Nadwisłocze nr 1 (38) 2013 r.

Og&#243lnopolski Kwartalnik Społeczno-Kulturalny „Nadwisłocze”
nr 1 (38) 2013 r.

Kwartalnik „Nadwisłocze” nr 1(38) 2013
Spis treści:
Mielecjana i regionalia str. 6 – Bartosz Walicki, Nowe regionalia sokołowskie (cz. I). str. 7 – Włodzimierz Gąsiewski, Mielecki „Poczet władc&#243w Polski” (notka bibliograficzna). str. 7 – Włodzimierz Gąsiewski, Marian Pi&#243rek. Kartki z dziej&#243w niemieckiej okupacji i sowieckiego zniewolenia na kolbuszowszczyźnie 1939-1956 (notka bibliograficzna). str. 7 – Włodzimierz Gąsiewski, Wojciech Mroczka. Zarys dziej&#243w wsi Bukowiec (notka bibliograficzna). str. 7 – Włodzimierz Gąsiewski, Stanisław Koszela. Wspomnienia o Błażowej 1930-1989 (notka bibliograficzna).
Kresowe Nadwisłocze
str. 8 – Andrzej Przybyszewski, Cmentarz polski w Stryju (Ukraina) – fotoreportaż. str. 9 – Włodzimierz Gąsiewski, Kresowe nekropolie – Stryj na Ukrainie. str. 9 – Włodzimierz Gąsiewski, Kresowa bibliografia kwartalnika „Nadwisłocze” 2003-2013.
Rocznicowe Nadwisłocze
str. 10 – Włodzimierz Gąsiewski, Uczennica I LO w Mielcu Gabriela Czachor laureatką og&#243lnopolskiego konkursu. str. 10 – Włodzimierz Gąsiewski, Mielec pamięta o niezłomnych. str. 11 – Włodzimierz Gąsiewski, 150 rocznica Powstania Styczniowego. str. 12 – Włodzimierz Gąsiewski, Publikacje o powstańcach styczniowych 1863 r. str. 12-13 – Włodzimierz Gąsiewski, Kazimierz Tarapata, Historia i… powstańcze krzyże i mogiły na Ziemi Mieleckiej. str. 14-15 – Bogumiła Gajowiec, Popi&#243ł czy diament. W 150 rocznicę powstania styczniowego.
Historia i ludzie
str. 16-17 – Teofil Lenartowicz, Janina Saylhuber wydobyta z komunistycznego zapomnienia. str. 17 – Włodzimierz Gąsiewski, Kr&#243tka wzmianka o Krajowej Zimowej Szkole Rolniczej w Wojsławiu k. Mielca na przełomie XIX i XX wieku. str. 18-22 – Włodzimierz Gąsiewski, Sprawiedliwi i nie tylko nad Wisłoką i Wisłą. Polowanie na Żyd&#243w w Goleszowie k. Mielca. str. 26 – Włodzimierz Gąsiewski, Byłem w Baudienst Mielec. Rozmowa z Janem Łazem z Mielca – dokończenie z poprzedniego numeru. str. 23 – Włodzimierz Gąsiewski, Mieleckie zdjęcia okupacyjne. str. 23 – Historia i mapa Lager Mielec (notka informacyjna). str. 24-25 – Włodzimierz Gąsiewski, Zagłada Żyd&#243w Mieleckich i nie tylko… czyli odcienie czerni holocaustu. str. 26-28 – Mirosław Wnuk, Brat Maciej (Stanisław Janiec) – polski franciszkanin z Nagasaki.
Historia i wiara
str. 28-31 – Ks. Janusz Kr&#243likowski, Kazanie ks. Michała H. Juszyńskiego wygłoszone na pogrzebie Floriana A. Janowskiego, biskupa tarnowskiego.
Literackie Nadwisłocze
str. 32 – Mieczysław Kuriański, Wypędziliśmy Boga; Alleluja! Witaj nam radości! str. 32 – Włodzimierz Gąsiewski, Mieleckie Artefakty (wykopaliska) literackie. str. 32 – Wiara, nadzieja, miłość… Barbary Balas – przez łzy. Droga Krzyżowa. str. 33 – Czy prezes Grupy Literackiej „Słowo” cenzuruje literackie słowa? str. 33 – Kazimierz Trela, List otwarty do prezesa mieleckiej grupy literackiej „Słowo” przy TMZM w Mielcu. str. 33 – Wiersze Kazimierza Treli – bez cenzury. str. 34 – Stanisław Dłuski, Uśmiech i dystans poetki. str. 34 – Mirosław Osowski, Apoftegmata. str. 35-36 – Zdzisława G&#243rska, Miłość według tw&#243rc&#243w słowiańskich. str. 37 – Włodzimierz Gąsiewski, 75. rocznica urodzin Jana Ignatowicza Bernada z rosyjskiego Stawropola. str. 37 – Jan Ignatowicz Bernad, ВСЕЛЕННАЯ ШОПЕНА.
Nauka i cywilizacja str. 38-43 – Mieczysław Kuriański, Feliksa Konecznego (1862-1949) nauka o cywilizacjach. Rozwinięcie koneczniańskiej teorii cywilizacji (cz. II) Cywilizacja o zrzeszeniach o r&#243żnych stopniach socjalizacji.
Kulturalne fotograficzne Nadwisłocze str. 44 – Włodzimierz Gąsiewski, Wystawa – Moda Kobieca przełomu XIX i XX wieku w Muzeum „Jadern&#243wka”. str. 44 – Wizyta bp. Franciszka Lisowskiego w Mielcu w 1935 r.
Kulturalne Nadwisłocze str. 45 – Włodzimierz Gąsiewski, Życie w drzeworycie. Władysław Żurawski (1888-1963) mistrz drzeworytu polskiego w 50. rocznicę śmierci. str. 46 – Włodzimierz Gąsiewski, Krak&#243w i Planty z pocz. XX w. w oczach Wł. Zurawskiego. str. 47-48 – Anna Jabłońska, Krakowskie Planty po 100 latach. str. 50-51 – Włodzimierz Gąsiewski, Między historią daleką i bliską. Rozmowa z dr Jerzym Skrzypczakiem dyrektorem Muzeum Regionalnego w Mielcu. str. 52 – Włodzimierz Gąsiewski, Powiatowy Jarmark Wielkanocny w Borowej.
Artystyczne Nadwisłocze str. 53 – Ikony Krystyny Gargas-Gąsiewskiej i Bogusława Onsowicza.
Antykwaryczne Nadwisłocze str. 54 – Galeria-antykwariat w Mielcu oferuje…

Sprawdź również

Historyczne „Nadwisłocze” – Noc Kupały i spalenie czarownicy w Glinach Małych

Szanowni Czytelnicy kontynuujemy edycję kolejnych artykułów Historycznego Nadwisłocza, która bezpłatnie będzie zamieszczona w Internecie na …