Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Historia i Kultura / Godne polecenia / Nowa książka – Z myślą o Polsce i polskiej wsi

Nowa książka – Z myślą o Polsce i polskiej wsi

W Październiku 2014 r. ukazała się książka pod redakcją dr Jerzego Skrzypczaka pt. Z myślą o Polsce i polskiej wsi. Ruch ludowy w XIX i XX wieku z podtytułem W 160. rocznicę urodzin Franciszka Krempy. Recenzent publikacji: dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL. Projekt okładki: Jerzy Skrzypczak. Adiustacja i korekta: Krzysztof Haptaś, Joanna Sobiczewska. Na okładce: u góry od lewej Franciszek Krempa i Andrzej Kędzior, na dole koło SL z Machowa z Wojciechem Wiąckiem w białej sukmanie na froncie, sierpień 1936 r. Fotografie kolorowe: Barbara Burghardt, Janusz Halisz, Tomasz Młyniec. Fotografie czarno-białe wykorzystane w publikacji pochodzą ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Mielcu, wybór Janusz Halisz, oraz ze zbiorów własnych autorów. Publikacja dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Mielcu. Copyright by Muzeum Regionalne w Mielcu. Wydawca Muzeum Regionalne w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Legionów 73. Skład: Marta Kośmider. Druk i oprawa: Zakład Poligraficzny Zbigniew Gajek, 39-300 Mielec, ul. Korczaka 23. Mielec 2014. Książka o formacie 16,5×24 cm, w oprawie twardej liczy 336 stron na papierze kredowym.

Spis treści

Jerzy Skrzypczak, Przedmowa

Eugeniusz Niebelski, „Sprawiedliwości oddaję się cały”. Nieskuteczne apele ks. Stojałowskiego do abp. Józefa Bilczewskiego o opiekę i ochronę

Stanisław Pijaj (Kraków), Działalność parlamentarna Macieja Czechury, posła do galicyjskiego Sejmu Krajowego

Jan Konefał (Lublin), Nurt katolicki w polskim ruchu ludowym Galicji na przełomie XIX i XX wieku

Jerzy Skrzypczak (Mielec), Franciszek Krempa z Padwi Narodowej. Narodziny ludowca i początek działalności parlamentarnej

Jan Jachymek (Lublin), PSL „Lewica” w polskim życiu politycznym (1913-1924)

ks. Janusz Królikowski (Tarnów-Kraków), Sprawa ludowa w listach pasterskich biskupów tarnowskich

Bogusław Kasperek (Lublin), Dwie dusze Jakuba Bojki

Włodzimierz Gąsiewski (Mielec),  Działalność społeczno-polityczna ks. dr. Adama Kopycińskiego z Gawłuszowic

Waldemar Stępak (Tarnobrzeg), Wojciech Wiącek z Machowa – „bo w sercu mu Polska urosła”

Krzysztof Haptaś (Mielec), Działalność polityczna i parlamentarna Andrzeja Kędziora na łamach organu prasowego Polskiego Stronnictwa Ludowego „Przyjaciel Ludu” w latach 1908-1914

Tadeusz Zych (Tarnobrzeg), Ruch ludowy w powiecie tarnobrzeskim (1918-1947). Zarys tematyki

Maria Ożóg (Rzeszów), Stronnictwo Ludowe w powiecie mieleckim w latach 30. XX wieku

Andrzej Krempa (Mielec) Bataliony Chłopskie w powiecie mieleckim w latach okupacji hitlerowskiej

Marcin Bukała (Rzeszów), Relacje PSL z innymi ugrupowaniami politycznymi w powiecie mieleckim w latach 1945-1947

Aneks

Jerzy Skrzypczak, Odsłonięcie pomnika Franciszka Krempy w Padwi Narodowej

Jerzy Skrzypczak, Konferencja naukowa „Z myślą o Polsce i polskiej wsi. Ruch ludowy w XIX i XX wieku. W 160. rocznicę urodzin Franciszka Krempy”

Jerzy Skrzypczak, Wystawa „W czasach Franciszka Krempy (1853-1935). Kultura ludowa regionu mieleckiego” w Muzeum Regionalnym w Mielcu

Fotografie

opr. noty bibliograficznej: Krystyna Gargas-Gąsiewska

Sprawdź również

Czy Karawaki, krzyże św. Benedykta w Czerminie chronią od epidemii?

Niezwykłą ciekawostką kościoła w Czerminie są dwa krzyże o podwójnych ramionach. Pierwszy z nich – …