Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże

ODNOWIONY GRÓB ŻOŁNIERZA

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” oprocz swojego głównego zadania, jakim jest prowadzenie placówek edukacyjnych, podejmuje również szereg ciekawych inicjatyw z innych dziedzin, np. przedsięwzięcia z dziedziny kultury, współpracę z środowiskami polonijnymi na Ukrainie czy dbałość o miejsca pamięci. W 2017 roku Stowarzyszenie, dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przy wsparciu Gminy Radomyśl Wielki odbudowalo pomnik ofiar rabacji chłopskiej 1846 roku w Zgórsku.

W roku 2018 Stowarzyszenie podjęło kolejne inicjatywy, tym razem na Ukrainie. W trakcie pobytu w Trembowli wielokrotnie odwiedzano tamtejszy cmentarz. Odnaleziono na nim szereg grobów polskich. Jednym z nich, w stanie zagrażającym jego dalszemu istnieniu, był grób zasłużonego żolnierza, oficera 9. Pułku Ułanów Małopolskich, ppłk. Wiktora Baranowskiego.

Urodzony w 1893 roku, w latach I wojny światowej był w stopniu podporucznika oficerem kawalerii, a potem lotnictwa armii rosyjskiej. W 1918 roku wstąpił do Korpusów Wschodnich. Wzięty do niewoli, po ucieczce ukrywał się w Kijowie. W styczniu 1920 roku wstąpił do Wojska Polskiego. W stopniu porucznika walczyl w wojnie bolszewickiej w szeregach 2. pułku strzelców konnych. Za swoją odwagę został odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy. Po wojnie służył w 25. pulku ułanów, następnie w Korpusie Ochrony Pogranicza, a od 1931 roku w 9. pułku ułanów w Trembowli. Był tam m. in. kwatermistrzem i zastępcą dowódcy – pplk Tadeusza Komorowskiego.

Major (pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika) Wiktor Baranowski zmarł tragicznie 28 sierpnia 1938 roku. Został pochowany w Trembowli, a w jego pogrzebie wzięły udział tłumy miejscowej ludności. Przez czas swojego kilkuletniego pobytu w tym mieście dał się poznać nie tylko jako doskonały żołnierz, ale też jako człowiek życzliwy, aktywny w środowisku, angażujący się w działania na rzecz osób biednych, dzieci, szkolnictwa. Był bardzo lubiany nie tylko w środowisku żołnierskim.

Po wojnie, z powodu braku stałej opieki, grób ppłk Baranowskiego ulegał zniszczeniu, zapadał się. Dopiero w 2018 roku Stowarzyszenie „Nasza Gmina”, w porozumieniu z miejscowym proboszczem, ks. Anatolem Zajączowskim, zlecilo renowację nagrobka. Zajęła się tym miejscowa firma. Efektem prac jest odnowienie nagrobka, wyczyszczenie płyt, odnowienie napisu, uporządkowanie terenu. Dodatkowo na płycie czołowej umieszczono kopię odznaki 9. Pułku Ułanów Małopolskich.

Koordynatorem zadania był dr Andrzej Przybyszewski, a renowacja nagrobka została sfinansowana z środków Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

AP

Sprawdź również

„Mieleckie kolędowanie z Posłem” po raz drugi

„Mieleckie kolędowanie z Posłem” po raz drugi W niedzielne popołudnie, 29 stycznia br. w Pałacyku …