Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Odprawa roczna w mieleckiej komendzie

Odprawa roczna w mieleckiej komendzie

3. II. 2020. W Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu odbyła się roczna narada służbowa podsumowująca pracę mieleckich policjantów w 2019 roku. W spotkaniu udział wzięli Komendant Powiatowy Policji w Mielcu wraz z Zastępcami, zaproszeni goście oraz przedstawiciele wszystkich pionów i komórek organizacyjnych mieleckiej komendy.

W spotkaniu podsumowującym ubiegły rok, oprócz kierownictwa mieleckiej jednostki udział wzięli Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski, Prokurator Rejonowy w Mielcu Marian Burczyk, Komendant Straży Miejskiej w Mielcu Arkadiusz Misiak oraz policjanci.

Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Mielcu nadkom. Jacek Juwa, który przywitał zaproszonych gości i przedstawił jej program. W swoim wystąpieniu komendant omówił wyniki pracy mieleckiej Policji za 2019 rok oraz przedstawił zamierzenia na rok bieżący.

Kolejno głos zabierali zaproszeni goście. Zarówno starosta jak i prezydent podziękowali policjantom za dotychczasową współpracę i wyrazili chęć oraz gotowość do jej kontynuacji. Zarówno prokurator rejonowy Marian Burczyk jak i Komendant Straży Miejskiej bardzo pozytywnie ocenili współpracę z mielecką Policją. Docenili dobre wyniki pracy mieleckich funkcjonariuszy i pogratulowali osiągnięć.

Na zakończenie nadkom. Jacek Juwa podziękował policjantom za pracę w ubiegłym roku oraz zaapelował o dalsze zaangażowanie i przypomniał priorytety, którymi należy kierować się w walce z przestępstwami najbardziej uciążliwymi dla społeczności lokalnej. Szczególną uwagę zwrócił na troskę funkcjonariuszy o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Komendant mieleckiej jednostki podziękował policjantom za trud wkładany w codzienną służbę. Życząc wszystkim funkcjonariuszom satysfakcji z wykonywanej pracy i dziękując zaproszonym gościom za współpracę zakończył spotkanie.

Inf. i fot. http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-policji/kpp-mielec/wydarzenia/96264,Odprawa-roczna-w-mieleckiej-komendzie.html

Sprawdź również

Śp. Bogumiła Gajowiec – wspomnienie koleżanki nauczycielki z I LO, z współpracy redakcyjnej i działalności społeczno-kulturalnej

W dniu 4 marca 2021 r. dotarła do mnie smutna wiadomość o śmierci Bogumiły Gajowiec, …