Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże

Osuwiska

Dobiegają końca prace ziemne związane z likwidacją osuwisk na terenie Powiatu Mieleckiego.

Obie inwestycje wymagały znacznego „wzmocnienia” terenu.

Inwestycje w Podolu i Zgórsku oprócz typowych robót, związanych z zabezpieczeniem osuwiska,wymuszały również potrzebę przebudowy drogi oraz zmian w systemie odwodnienia.

Polodowcowe wypiętrzenia, „wzmocnione” działalnością człowieka sprawiły, że trwające latami zmiany, praktycznie niezauważalne, obecnie przyspieszyły, czego teraz  jesteśmy świadkami.

Jak powstaje osuwisko? Wyjaśnia to Państwowy Instytut Geologiczny.

Planowane w obu mieleckich inwestycjach odwodnienia osuwisk składają się z powierzchniowych ścieków, a także elementów odwodnienia wgłębnego oraz drenaży i odcinków kanalizacji deszczowej, aby odprowadzić z zagrożonych terenów wody opadowe i roztopowe, jak również zmniejszyć wilgotność gruntów w obrębie osuwiska. Ma to polepszyć parametry wytrzymałościowe ze względu na przebiegające tamtędy  drogi. Trasy dróg pozostaną niezmienione.

Ze względu na charakter obu tych ciągów komunikacyjnych są one pod ścisłym nadzorem Zarządu Powiatu i … okolicznych mieszkańców. Co jakiś oba remontowane odcinki są wizytowane, aby ocenić postęp prac i ewentualnie korygować działania wykonawców remontów.

Jak podkreśla Starosta Mielecki, Stanisław Lonczak, ważniejsza jest jakość wykonania poszczególnych prac, niż termin ich zakończenia. One mają służyć lokalnej społeczności przez długie lata. To czy będą oddane ponownie do użytku na początku jakiegoś miesiąca czy pod jego koniec, jest dla mnie mniej istotne, niż trwałość wykonania, czyli solidna robota– dodał Starosta.

Droga w Zgórsku powinna być już przejezdna pod koniec września , w Podolu przed końcem października.

mp

p r o m o c j a :

Sprawiedliwi i nie tylko ziemi mieleckiej i okolic. Włodek Gąsiewski. Wydanie II – Mielec 2023

Poszukaj w szafach, na strychu i w piwnicy!!!

Sprawdź również

Zapraszamy na pokazy konne do Żarówki

W niedzielę, 2 czerwca, w Żarówce miłośnicy koni znów będą mogli podziwiać w akcji te …