Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Powiew nowości w szkołach

Powiew nowości w szkołach

12 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki zostanie wkrótce wyposażone w pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Siedem placówek oświatowych zyska wyposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych, a pięć nowe meble.

Urząd Miejski rozstrzygnął właśnie przetarg nieograniczony w tej sprawie. Na sfinansowanie zakupów pozyskał środki zewnętrze, w tym unijne.

 W technologii informacyjno-komunikacyjnej

Na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK chętne były cztery firmy. Komisja przetargowa jako ofertę najkorzystniejszą dla gminy wybrała tę złożoną przez Firmę XERIMA Jana Szwakopa z Mielca. Za 226,6 tys. zł dostarczy ona do 12 szkół m. in.: tablice interaktywne, projektory, urządzenia wielofunkcyjne, rzutniki multimedialne, wizualizery, ekrany rozwijane, monitory interaktywne, programy multimedialne, rutery, serwery, radioodtwarzacze, kursy językowe, odtwarzacz CD z głośnikami, aparaty fotograficzne, kamery, roboty edukacyjne, tablety i klimatyzatory.

 Od modelu DNA do modelu człowieka

Z kolei na wyposażenie pracowni przyrodniczych w radomyskich szkołach wpłynęło pięć ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma Tijo Martyna Biernat- Peczka, Jonasz Peczka s.c. z Krakowa. Jej wartość opiewa na 109,75 tys. zł. Zamówienie obejmuje dostawę m. in.: mikroskopów, preparatów, modeli DNA, oka, ucha, serca, szkieletu człowieka, modeli atomu i silnika, klocki oraz kolekcję skał. Trafią one do placówek w Dulczy Malej, Dulczy Wielkiej, Partyni, Radomyśla Wielkiego, Rudy, Zdziarca i Żarówki.

Ta sama firma za 25,3 tys. zł dostarczy meble do szkół w Dulczy Wielkiej, Zdziarcu, Podborzu, Partyni i NSPdP w Pniu.

Wykonawcy zamówień oprócz dostawy wyposażenia, dokonają montażu i instalacji oraz uruchomienia urządzeń, które tego wymagają. Przeszkolą również odpowiednie osoby w obsłudze i eksploatacji sprzętu.

Rozwijają zainteresowania

Od 1 stycznia br. przystąpiono w szkołach do realizacji zajęć dydaktycznych: wyrównawczych i rozwijających. – Łącznie do końca czerwca 2020 roku nauczyciele przeprowadzą 8116 godzin zajęć dla 636 uczniów. Są to głównie zajęcia językowe, z matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Również w styczniu rozpoczął się cykl szkoleń dla nauczycieli. Łącznie zorganizowano trzy formy szkoleń dla 201 uczestników – mówi Andrzej Przybyszewski, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radomyślu Wielkim.

 Za 1,5 miliona

Zarówno zakup pomocy dydaktycznych, jak i dodatkowe zajęcia, realizowane są przez samorząd w partnerstwie ze stowarzyszeniem „Nasza Gmina” w ramach projektu „Łączymy siły – działamy! Partnerski program kształcenia kompetencji kluczowych w 12 szkołach na terenie Gminy Radomyśl Wielki”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-20.

Wartość Projektu – 1.533.226,93 zł

Wartość dofinansowania – 1.456.454,77 zł, w tym dofinansowanie UE – 1.303.242,89 zł

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim

 

Sprawdź również

VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

odbędzie się w dniu  27 sierpnia 2019 r. o godz. 14.00 w Sali Obrad  Starostwa …