Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Historia i Kultura / 100. rocznica odzyskania niepodległości / Powstał Komitet Organizacyjny Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP w Gminie Wadowice Górne

Powstał Komitet Organizacyjny Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP w Gminie Wadowice Górne

ZARZĄDZENIE Nr 335 /2017
WÓJTA GMINY W ADO WICE GÓRNE
z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania

Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Wadowice Górne.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 oraz art. 31 ustawy o samorządzie gminnym zdnia8marca1990r. (Dz.U.z2017,poz.1875j.t.)zarządza się, co następuje:
§ 1
Dla godnego uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę powołuje się Komitet Organizacyjny Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Wadowice Górne, zwany dalej „Komitetem” w następującym składzie:

1.     Jerzy Kos
2.     Krystyna Wyzga
3.     Justyna Owcarz
4.     Maria Należna
5.     Beata Szkotnicka
6.     Adam Krawiec
7.     Witold Sito

§ 2

1.     Komitet inicjuje, realizuje i koordynuje przedsięwzięcia i uroczystości związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
2.     Do zadań Komitetu w szczególności należy:
–    opracowanie i realizacja programu obchodów w Gminie Wadowice Górne uroczystości i innych przedsięwzięć związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę;
–    działania promocyjno-informacyjne, szczególnie wśród mieszkańców Gminy Wadowice Górne, mające na celu aktywne włączenie się we wspólne świętowanie.
3.     Komitet wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, Którzy będą koordynować działania na etapie przygotowań oraz realizacji obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Jerzy Kos

Na zdjęciu: Obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Wadowicach Górnych
Wadowice Górne, 11-12 listopada 2017 r.

Fot. źródło: http://www.krawiec-adam.pl/portal/wydarzenia/niepodleglosc_wadowice_gorne_2017/index.html

Sprawdź również

Wykaz jednostek udzielających wsparcia potrzebującym osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie opracował aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających …