Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / AWP poleca / Przed pierwszym dzwonkiem

Przed pierwszym dzwonkiem

Koniec wakacji to czas przygotowań do nowego roku szkolnego. Swoje przybory i książki kompletują uczniowie, tymczasem w szkołach dobiegają końca remonty i prace porządkowe.

I Remonty

Największy remont, jeśli chodzi o zakres, jak również wielkość nakładów finansowych odbywa się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika.

Przebudowa i remont obejmuje ciągi komunikacyjne oraz wejście główne do budynku, korytarzy parteru oraz klatki schodowej głównej, wymianę posadzek, montaż wykładziny antypoślizgowej i płytek podłogowych,

Usunięte zostały okładziny ścienne z desek i płyt boazeryjnych w pom. świetlicy i korytarza. Wymienione zostały także wewnętrzne drzwi z materiałów drewnopodobnych.

Wymianie podlegała również  rozdzielnia główna oraz instalacje elektryczne oświetleniowe i zasilającej oraz koniecznej z punktu widzenia współczesnych zasad bezpieczeństwa (p.poż) – instalacje oddymiające.

Dodatkowo przeprowadzony będzie remont szatni dla uczniów oraz zakupione zostaną nowe szafki ubraniowe.

Łączna wartość przeprowadzonych prac modernizacyjnych wynosi 773 670 PLN.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiegopo licznych pracach remontowych wewnątrz obiektu prowadzonych w latach poprzednich, przyszedł czas na zewnętrze. Zakres prac to ułożenie  izolacji pionowej ścian piwnic od strony pn-zachodniej budynku.

Wykonano także nową nawierzchnię między budynkiem, a istniejącym chodnikiem od strony ul. Jędrusiów, poprzez ułożenie kostki brukowej dekoracyjnej i wymieniono elementy kanalizacji deszczowej.Rozebrano także ogrodzenie w obszarze ściany frontowej.

Wartość prac wyceniono na 189 000 PLN.

W Zespole Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki prace remontowe prowadzone były głównie w parterowej części budynku.

Wymieniono starą instalację elektryczną i oświetleniowej oraz zainstalowano sufity podwieszane,wyremontowano także schody zewnętrzne i drzwi od strony ulicy Warszawskiej oraz drewniane podłogi poprzez cyklinowanie i lakierowanie o obrębie starej części szkoły.

Wartość prac to 429 000PLN.

II Kadra

Według zestawienia przygotowanego przez internetowy serwis Dealerzy Wiedzy liczba wakatów nauczycielskich to obecnie 22867. Największe zapotrzebowanie jest na nauczycieli wychowania przedszkolnego, psychologów pedagogów.

W szkołach średnich z terenu Powiatu Mieleckiego pracuje 623 nauczycieli zatrudnionych w oparciu o zróżnicowane, jeśli chodzi o wymiar czasu umowy o pracę.

-Ogólnopolskie niedobory kadrowe wśród nauczycieli nie przekładają się wprost na sytuację w naszych szkołach – powiedział Andrzej Bryła, Wicestarosta Mielecki. –O ile w skali kraju najbardziej brakuje pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli języka angielskiego, przedmiotów zawodowych, matematyki czy  języka polskiego, to w naszym wypadku możemy mówić o niedoborach – podkreślam – niedoborach w przedmiotach zawodowych, takich jak mechanik, elektryk, mechatronik. Jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o ostateczną obsadę tych wakujących, na szczęście w nielicznym wymiarze etatów – dodał Starosta.

III Ukraińcy w szkołach średnich

Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym, do mieleckich szkół uczęszczać będzie nieliczna grupa ukraińskiej młodzieży – dzieci uchodźców, którzy przybyli do Polski,uciekając przed rosyjską agresją.

Ostateczna ich liczba znana będzie dopiero w momencie rozpoczęcia nauki, ze względu na to, że część z nich mogła wrócić do ojczyzny bez zamiaru powrotu do Polski, a inni dopiero „wchodzą” w cykl kształcenia na poziomie szkoły średniej.

W mieleckich szkołach nie przewiduje się tworzenia dla nich specjalnego oddziału przygotowawczego. Będą oni uczestniczyć w zajęciach szkolnych wraz z polskimi rówieśnikami, z tą jednak różnicą, że będą oni mieć dodatkowe zajęcia z języka polskiego.

p r o m o c j a :

Poszukaj w szafach, na strychu i w piwnicy!!!

Sprawdź również

Można składać wnioski na dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął dwie uchwały, dzięki którym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie może …