Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / SPÓR ZBIOROWY W KLINICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM NR 2 W RZESZOWIE

SPÓR ZBIOROWY W KLINICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM NR 2 W RZESZOWIE

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W SPRAWIE SPORU ZBIOROWEGO W KLINICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE

Rzeszów, 4 czerwca 2018 r.
Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa w zakresie zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego pozostają działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, poprzez tworzenie oraz zapewnienie ciągłej, kompleksowej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej mieszkańcom regionu. Osiągnięcie tego celu jest uwarunkowane utrzymywaniem podmiotów leczniczych w stabilizacji finansowej, poprzez zrównoważenie przychodów i kosztów, optymalne wykorzystanie zasobów kadrowych, zasobów aparatury i wyposażenia medycznego, w powiązaniu z wykorzystaniem analizy kosztów oraz sprawnym kontraktowaniem i rozliczaniem świadczeń leczniczych.
Zarząd Województwa Podkarpackiego z pełnym zaangażowaniem uczestniczy w dialogu pomiędzy stronami dwóch sporów zbiorowych, jakie od 23 marca 2018r. toczą się w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Od początku roku Zarząd Województwa odbył 8 spotkań z przedstawicielami Związków Zawodowych oraz pracownikami szpitala, na których przedstawiał bieżącą sytuację szpitala, argumentował potrzebę wprowadzanych zmian i wyrażał wolę dialogu na rzecz stabilizacji finansowej i dalszego rozwoju Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.
Przedstawione przez Zrzeszone Organizacje Związkowe oraz Związek Zawodowy Lekarzy żądania mają charakter zarówno organizacyjny jak i finansowy sięgający ponad 82 mln zł w skali roku przy budżecie szpitala wynoszącym około 360 mln zł. Aktualnie Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie znajduje się na etapie restrukturyzacji swojej działalności w tym restrukturyzacji zadłużenia oraz stabilizowania pozostałych obszarów działalności medycznej. Zauważyć tutaj należy, że celem prowadzonej restrukturyzacji jest nie tylko oddłużenie szpitala, ale przede wszystkim świadomy jego rozwój, a tym samym zabezpieczenie miejsc pracy, poprawę warunków pracy i płacy, inwestycji w infrastrukturę oraz sprzęt medyczny. Nie jest to proces, który można przeprowadzić w krótkim czasie.
Obecnie spór zbiorowy znajduje się na etapie rokowań, a na ostatnim spotkaniu Organizacji Związkowych z Zarządem Województwa określono warunki dalszych rokowań i wyznaczono uzgodnionego obserwatora w osobie Pana Damiana Bruda, Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Zarówno Dyrekcja Szpitala jak i Strona Związkowa wyrażają wolę na jego rozwiązanie w drodze porozumienia, a Dyrektor szpitala zaproponował kolejny termin rokowań na dzień 8 czerwca 2018r. W związku z tym Zarząd Województwa z rozczarowaniem przyjął informację o ogłoszeniu referendum strajkowego. W obecnej sytuacji, zdaniem Zarządu, działanie to jest zdecydowanie przedwczesne i wykraczające poza ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Zarząd Województwa uważając, że wszystkim stronom sporu zbiorowego leży troska o poprawę bezpieczeństwa życia i zdrowia pacjentów, a także stabilizację finansową szpitala, apeluje o prowadzenie wspólnego dialogu Organizacji Związkowych oraz Dyrekcji Szpitala i kontunuowania rozwiązywania toczącego się sporu zbiorowego w drodze rokowań przy uwzględnieniu możliwości finansowych szpitala.
Zarząd Województwa wciąż chce brać czynny udział w prowadzeniu rozmów i oferuje swoją pomoc w każdym zakresie obu stronom sporu.

Wicemarszałek Województwa

Bogdan Romaniuk

Członek Zarządu

Stanisław Kruczek

Sprawdź również

Jest gminne dofinansowanie

Gmina Radomyśl Wielki ponownie wyraziła chęć pomocy dla województwa przy budowie chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej …