Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / SPÓR ZBIOROWY W KLINICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM NR 2 W RZESZOWIE

SPÓR ZBIOROWY W KLINICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM NR 2 W RZESZOWIE

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W SPRAWIE SPORU ZBIOROWEGO W KLINICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE

Rzeszów, 4 czerwca 2018 r.
Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa w zakresie zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego pozostają działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, poprzez tworzenie oraz zapewnienie ciągłej, kompleksowej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej mieszkańcom regionu. Osiągnięcie tego celu jest uwarunkowane utrzymywaniem podmiotów leczniczych w stabilizacji finansowej, poprzez zrównoważenie przychodów i kosztów, optymalne wykorzystanie zasobów kadrowych, zasobów aparatury i wyposażenia medycznego, w powiązaniu z wykorzystaniem analizy kosztów oraz sprawnym kontraktowaniem i rozliczaniem świadczeń leczniczych.
Zarząd Województwa Podkarpackiego z pełnym zaangażowaniem uczestniczy w dialogu pomiędzy stronami dwóch sporów zbiorowych, jakie od 23 marca 2018r. toczą się w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Od początku roku Zarząd Województwa odbył 8 spotkań z przedstawicielami Związków Zawodowych oraz pracownikami szpitala, na których przedstawiał bieżącą sytuację szpitala, argumentował potrzebę wprowadzanych zmian i wyrażał wolę dialogu na rzecz stabilizacji finansowej i dalszego rozwoju Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.
Przedstawione przez Zrzeszone Organizacje Związkowe oraz Związek Zawodowy Lekarzy żądania mają charakter zarówno organizacyjny jak i finansowy sięgający ponad 82 mln zł w skali roku przy budżecie szpitala wynoszącym około 360 mln zł. Aktualnie Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie znajduje się na etapie restrukturyzacji swojej działalności w tym restrukturyzacji zadłużenia oraz stabilizowania pozostałych obszarów działalności medycznej. Zauważyć tutaj należy, że celem prowadzonej restrukturyzacji jest nie tylko oddłużenie szpitala, ale przede wszystkim świadomy jego rozwój, a tym samym zabezpieczenie miejsc pracy, poprawę warunków pracy i płacy, inwestycji w infrastrukturę oraz sprzęt medyczny. Nie jest to proces, który można przeprowadzić w krótkim czasie.
Obecnie spór zbiorowy znajduje się na etapie rokowań, a na ostatnim spotkaniu Organizacji Związkowych z Zarządem Województwa określono warunki dalszych rokowań i wyznaczono uzgodnionego obserwatora w osobie Pana Damiana Bruda, Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Zarówno Dyrekcja Szpitala jak i Strona Związkowa wyrażają wolę na jego rozwiązanie w drodze porozumienia, a Dyrektor szpitala zaproponował kolejny termin rokowań na dzień 8 czerwca 2018r. W związku z tym Zarząd Województwa z rozczarowaniem przyjął informację o ogłoszeniu referendum strajkowego. W obecnej sytuacji, zdaniem Zarządu, działanie to jest zdecydowanie przedwczesne i wykraczające poza ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Zarząd Województwa uważając, że wszystkim stronom sporu zbiorowego leży troska o poprawę bezpieczeństwa życia i zdrowia pacjentów, a także stabilizację finansową szpitala, apeluje o prowadzenie wspólnego dialogu Organizacji Związkowych oraz Dyrekcji Szpitala i kontunuowania rozwiązywania toczącego się sporu zbiorowego w drodze rokowań przy uwzględnieniu możliwości finansowych szpitala.
Zarząd Województwa wciąż chce brać czynny udział w prowadzeniu rozmów i oferuje swoją pomoc w każdym zakresie obu stronom sporu.

Wicemarszałek Województwa

Bogdan Romaniuk

Członek Zarządu

Stanisław Kruczek

Sprawdź również

Zgłoś rodzinę w potrzebie – pozwól, by dotarła do niej Szlachetna Paczka!

Nie będzie przesadą jeśli powiemy, że od kilku miesięcy żyjemy w innej rzeczywistości. Znacznie trudniejszej …