Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Stanowisko w sprawie wirusa ASF

Stanowisko w sprawie wirusa ASF

Klub Radnych Porozumienia Samorządowo Gospodarczego

Klub Radnych Razem dla Ziemi Mieleckiej

w Radzie Powiatu Mieleckiego

39-300 Mielec

Ul. Wyspiańskiego 6

Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

 

Stanowisko Klubów Radnych Powiatowych Porozumienia Samorządowo Gospodarczego i Razem dla Ziemi Mieleckiej z dnia 28 września 2018 r. w związku z wystąpieniem na terenie województwa podkarpackiego wirusa ASF.

Kluby Radnych Powiatowych Porozumienia Samorządowo Gospodarczego i Razem dla Ziemi Mieleckiej wyrażają głęboki niepokój spowodowany faktem pojawienia się kilku ognisk ASF na terenie naszego województwa, w Powiecie Lubaczowskim. Odległość w  prostej linii do granic naszego powiatu wynosi około 100 km. Zagrożenie zawleczenia tego śmiercionośnego wirusa do Mielca jest bardzo realne. Świadomość tragicznych skutków dla 3 tysięcy hodowców trzody chlewnej, 30 zakładów przetwórstwa mięsnego, oraz wielu rolników specjalizujących się w produkcji zbóż i innych roślin wykorzystywanych przez hodowców jako pasze, w przypadku dotarcia na nasz teren wirusa, ten niepokój pogłębia. Większość rolników specjalizujących się w hodowli świń prowadzi swoje gospodarstwa rodzinnie od kilkudziesięciu lat (z ojca na syna) i trudno sobie wyobrazić ich przebranżowienie (tak jak to proponuje minister rolnictwa) w sytuacji utraty stad (wybicie lub padnięcie), oraz zaprzestania produkcji przez okres co najmniej 3 lat. W Powiecie Mieleckim przy rocznej produkcji 90 tysięcy świń skupia się ¾ produkcji trzody chlewnej całego województwa. Należy przyjąć, iż w przypadku wystąpienia ASF na naszym terenie biorąc pod uwagę, liczbę hodowców, rolników produkujących dla nich pasze, oraz funkcjonujących zakładów przetwórstwa mięsnego, skutkami ekonomicznymi i o społecznymi dotkniętych może zostać około 20 tysięcy mieszkańców Powiatu. Środki zaradcze to przede wszystkim bioasekuracja i wzmożone działania doradczo kontrolne weterynarii. Obie formy zawodzą. Weterynaria w obecnym stanie kadrowym nie jest w  stanie skutecznie realizować nałożonych zadań w zakresie kontroli gospodarstw pod kątem wdrażania bioasekuracji. Od momentu wprowadzenia wymogów bioasekuracji do dnia 26 września 2018 r. w Powiecie Mieleckim inspektorzy weterynaryjni pod kątem bioasekuracji skontrolowali 24 gospodarstwa z 3026 (0,8 %). Obietnica Głównego Lekarza Weterynarii o  zwiększeniu zatrudnienia o 6 etatów do dzisiaj nie jest zrealizowana. Jednak etaty to nie wszystko. Do etatów trzeba stworzyć stanowiska pracy. W obecnych warunkach lokalowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w  Mielcu fizycznie nie ma możliwości zapewnienia stanowisk pracy (biurka, komputery, szafy aktowe, pojazdy itp.) dla tylu nowych pracowników. Doświadczeni lekarze weterynarii zwalniają się z  pracy ponieważ wysokość wynagrodzenia ich nie satysfakcjonuje (znaczna część pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w  Mielcu otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości niewiele wyższej od najniższej krajowej). Nie sprzyja to realizacji zadań na poziomie jakiego się oczekuje. Jeśli sytuacja będzie się utrzymywać to w niedługiej perspektywie Inspekcja tylko z nazwy będzie Weterynaryjna ponieważ zatrudniać się w niej będą zawody pokrewne (rolnicy, zootechnicy) a nie lekarze weterynarii. Trzeba zauważyć, iż wiele zadań nałożonych na tę instytucję może wykonać wyłącznie lekarz weterynarii np. wystawianie eksportowych weterynaryjnych świadectw zdrowia. Występują też dysproporcje w  wynagrodzeniach inspektorów weterynarii w  poszczególnych inspektoratach województwa podkarpackiego. Należy doprowadzić do sytuacji, w której w  inspektoratach wykonujących prace na podobnym poziomie wynagrodzenie jest także na podobnym poziomie. W  chwili obecnej nie jest  z tym najlepiej na terenie województwa podkarpackiego.

Rolnicy zaś, w większości przypadków, nie dostosowali swoich gospodarstw do jej wymogów z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej (zadłużenie). Ten stan powstał na przestrzeni ostatnich lat i  miał związek z potrzebą zaciągnięcia przez nich kredytów po klęskach gradobicia czy suszy. Duża część rolników chcąc unowocześniać swoje gospodarstwa korzystała ze środków unijnych na inwestycje (sprzęt rolniczy, budowa obiektów inwentarskich) wykładając wymagany wkład własny, najczęściej pochodzący z  pożyczek. Utrzymujące się niskie ceny na żywiec, mleko i inne produkty rolne postawiły wielu rolników, nie z ich winy, w sytuacji utraty płynności finansowej i braku możliwości regulowania swoich zobowiązań. W tej sytuacji poniesienie dodatkowych wydatków na bioasekurację, nawet przy jej refundacji przez państwo w wysokości 75 % jest dla wielu rolników niemożliwe.

Biorąc powyższe pod uwagę Kluby Radnych Powiatowych Porozumienia Samorządowo Gospodarczego i Razem dla Ziemi Mieleckiej zwracają się do Premiera RP, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii o podjęcie natychmiastowych i  stanowczych działań mających na celu ochronę przed ASF Podkarpackich, Mieleckich producentów trzody – polskich rolników. W szczególności wnosimy o:

 • Niezwłoczne zwiększenie zatrudnienia w Powiatowym Inspektoracie weterynarii o  co najmniej 6 etatów wraz z zorganizowaniem dla nich stanowisk pracy (brak warunków lokalowych),
 • Powstrzymanie odpływu weterynarzy do prywatnej działalności poprzez wzrost wynagrodzeń,
 • 100% refundacji bioasekuracji przez cały okres trwania zagrożenia z określeniem kwoty jaką może rolnik wydać wprost proporcjonalnie do ilości sztuk w danym gospodarstwie,
 • Wprowadzenie „Renty hodowlanej” na poziomie gwarantującym godne przeżycie hodowców wraz z rodzinami okresu karencji (w miejsce 6500 zł rocznej rekompensaty za zaprzestanie hodowli świń),
 • Wsparcie środkami państwa, a nie kredytami zaciąganymi przez i tak zadłużonych rolników na wznowienie produkcji trzody po okresie karencji,
 • Zwiększenie kontroli związanej z obrotem zwierząt, nie tylko ukierunkowanej na hodowcę, ale także na pośredników,
 • Wzmożenie kontroli przez Policję i Inspekcję drogową w zakresie legalności transportu trzody,
 • O zajęcie stanowiska w sprawie młodych rolników, którzy po zaciągnięciu kredytów na rozpoczęcie inwestycji, zostaną zmuszeni w związku z ASF do wstrzymania produkcji. Czy będą oni mogli liczyć na odroczenie spłat kredytu do momentu ponownego wznowienia hodowli.

W naszej ocenie choroba ASF jest chorobą „ zwalczaną z urzędu”, więc to Państwo powinno ponosić konsekwencje i koszty jej zwalczania. Ze względu na bardzo szybkie rozprzestrzenianie się choroby wnosimy o niezwłoczne wprowadzenie proponowanych rozwiązań.

Do wiadomości:

 • Minister Finansów
 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Główny Lekarz Weterynarii
 • Wojewoda Podkarpacki
 • Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • Parlamentarzyści z Województwa Podkarpackiego

Fot. Udostępnił Andrzej Chrabąszcz

Sprawdź również

Wypadek kierującego quadem w Przecławiu

Policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego, w którym ranny został 28-letni mieszkaniec Przecławia. Według wstępnych …