Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Szukanie historii: tropami zabytków językowych Mielca – konkurs fotograficzny

Szukanie historii: tropami zabytków językowych Mielca – konkurs fotograficzny

Na tropie zabytków… językowych

Miejska Biblioteka Publiczna Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu uzyskała dofinansowanie do projektu„Biblioteka na językach – śladami mowy mieleckiej” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Jedną z części projektu jest konkurs fotograficzny, do udziału w którym MBP zaprasza młodzież powyżej 16 roku życia oraz osoby dorosłe.

Intencją i głównym założeniem konkursu jest uchwycenie w przestrzeni miejskiej, jak również na terenie gmin wchodzących w skład powiatu mieleckiego, różnorodnych pamiątek językowych. Mogą to być tablice pamiątkowe, napisy nagrobne, nazwy ulic, fragmenty inskrypcji na cokołach przydrożnych kapliczek, a nawet fragmenty dokumentów ze zbiorów prywatnych, które uczestnik konkursu chciałby pokazać szerszemu gronu odbiorców.

Prace należy nadsyłać w wersji elektronicznej na adres: dkk@kultura.mielec.pl z dopiskiem „Mowa mielecka w obiektywie” lub pocztą tradycyjną na adres: MBP SCK w Mielcu, ul. Kusocińskiego 2, 39-300 Mielec do dnia 20 października 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego). Prace można dostarczyć także osobiście do MBP SCK w Mielcu, ul. Kusocińskiego 2, sekretariat, II piętro, w godzinach od 8:00 do 14.30 od wtorku do piątku.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się nastronie internetowej www.biblioteka.mielec.pl

Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie, prosimy o kontakt telefoniczny: 17 787 49 13 lub mailowy:dyrektor-mbp@kultura.mielec.pl

MBP realizuje projekt dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Włodek Gąsiewski zaprasza do lektury swoich mieleckich i nie tylko publikacji:

BIESZCZADZKIE SZLAKI IKON /BIESZCZADY TRAIL OF ICONS/ DROGA DO ŁOPIENKI /THE WAY TO ŁOPIENKA/

„Mielec w fotografii ulicznej i słowie 20/21 – Mielec in street photo and the word 20/21”. Wydanie Mielec, czerwiec 2022. Tematem fotografii ulicznej są przypadkowe, odpowiednio uchwycone ujęcia życia ulicznego. Jest to dyscyplina z pogranicza reportażu oraz fotografii artystycznej… W albumie znalazło 130 ujęć w absolutnej większości rejestrujących ulice, ludzi, architekturę i przyrodę miejską. Podpisy i opisy słowne mają charakter liryczno-poetycki, w oszczędny, ale też i artystyczny sposób przekazujące nastrój pokazany na fotografiach. W związku z tym album może być zwięzłym zapisem dokumentalno-artystycznym z życia miasta Mielca z początku lat 20. XXI wieku. Publikacja jest po polsku i angielsku i może być pamiątką nie tylko miejscowych, ale też i wielu gości z zagranicy przebywających w Mielcu. Szukaj w mieleckich księgarniach oraz w internecie:

https://allegro.pl/oferta/mielec-w-fotografii-ulicznej-i-slowie-20-21-12254912139

V Kolumna III Rzeszy i kaci ziemi mieleckiej podczas okupacji niemieckiej – Rudolf Zimmermann i inni, nowa książka historyczna Włodka Gąsiewskiego

Sprawiedliwi i nie tylko ziemi mieleckiej i okolic – historie pomocy Żydom na tle strachu, obojętności i zdrady

Sprawdź również

„Podkarpackie sięga po Największych!” – Życia mała garść… piosenki Krzysztofa Krawczyka

W ostatnich dniach Dom Kultury w Przecławiu wypełnił się niezwykłymi dźwiękami podczas czwartej edycji cyklu …