Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Grid / UMOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU „ZAWODY PRZYSZŁOŚCI” JUŻ PODPISANA!

UMOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU „ZAWODY PRZYSZŁOŚCI” JUŻ PODPISANA!

Uczniowie ZST już od września kształcą się w zawodach: technik mechanik lotniczy i mechanik – monter maszyn i urządzeń. Realizacja projektu jest możliwa dzięki środkom z RPO WP. Umowa o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie została już podpisana.

Przypomnijmy. Realizacja projektu pod nazwą „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” będzie możliwa dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Na wdrożenie praktyk uczniowskich w łącznie trzech firmach: Linetech, Gardner Aerospace Mielec i Zakładach Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G,
Powiat Mielecki otrzymał kwotę 661 030,96 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dostosowanie form, metod i warunków kształcenia w zawodach: technik mechanik lotniczy i mechanik–monter maszyn i urządzeń, nauczanych w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu, do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.

Umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie – Instytucją Pośredniczącą, została podpisana we wtorek, 26 września, w siedzibie firmy Linetech. Z ramienia Powiatu Mieleckiego, na uroczystym spotkaniu pojawili się: starosta Zbigniew Tymuła, wicestarosta Maria Napieracz, skarbnik Irena Turek, Bogdan Bieniek – dyrektor Wydziału Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami i Mariusz Wojciechowski – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.

Zgodnie z zawartymi już wcześniej umowami partnerskimi, uczniowie ZST – przyszli mechanicy lotniczy, odbędą w firmie Linetech 450 godzin praktyki. Do przyszłego zawodu będą kształcić się podczas wakacji i ferii zimowych, pod okiem najlepszych fachowców.

W firmach R&G oraz Gardner Aerospace tajniki swojej przyszłej pracy będą poznawać mechanicy-monterzy maszyn i urządzeń. Praktyki realizowane będą w wymiarze 300 godzin.

STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU

Biuro Promocji i Informacji

Monika Piątek

Sprawdź również

Zgłoś rodzinę w potrzebie – pozwól, by dotarła do niej Szlachetna Paczka!

Nie będzie przesadą jeśli powiemy, że od kilku miesięcy żyjemy w innej rzeczywistości. Znacznie trudniejszej …