Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Historia i Kultura / 100. rocznica odzyskania niepodległości / Uroczyście wręczono sztandar ufundowany dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu

Uroczyście wręczono sztandar ufundowany dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu

Z inicjatywy mieszkańców, którzy docenili policyjną służbę, Komenda Powiatowa Policji w Mielcu ma od 21 września 2018 r. swój sztandar. W jego uroczystym wręczeniu uczestniczyło wielu gości. Akt nadania u podpisał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a sztandar wręczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Mszę Św. celebrował delegat Biskupa Tarnowskiego ks. infułat Władysław Kostrzewa. W swojej homilii zwracał się do policjantów doceniając trud ich służby. Mówił jak wielkie znaczenie ma poczucie bezpieczeństwa i jaki wiele poświęcenia wkładają policjanci, by je mieszkańcom zapewnić.

Następnie uroczystość przeniosła się na Plac Armii Krajowej, gdzie insp. Jacek Maślanka – dowódca uroczystości – złożył meldunek I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzejowi Szymczykowi. Przy dźwiękach hymnu państwowego na maszt wciągnięto flagę.

Licznie zgromadzonych gości przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa. Komendant odwoływał się do początków powstania Polskiej Policji, wspominał bohaterskich policjantów, którzy zostali pomordowani na Wschodzie. Właśnie w Mielcu znajduje się tzw. Ściana Katyńska upamiętniająca pochodzące z ziemi mieleckiej ofiary mordu dokonanego w 1940 r. przez NKWD. Na tablicach są też nazwiska funkcjonariuszy Policji Państwowej.

Inspektor Moskwa mówił:Ofiarność policjantów – naszych poprzedników – stanowi zobowiązanie dla nas współczesnych. Przypomina o etosie oraz o wymaganiach, przed jakimi stajemy w służbie państwu i społeczeństwu. My policjanci mamy świadomość tego, że oczekiwania społeczne wobec nas są bardzo wysokie. W codziennej służbie na naszych barkach spoczywa obowiązek ochrony życia, zdrowia i mienia obywateli oraz niesienia pomocy tym, którzy zostali skrzywdzeni przestępstwem. Nasza rzetelna, odpowiedzialna i ofiarna służba jest gwarantem utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego.”

Władze wojewódzkie reprezentowali Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, oraz Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk. Wśród gości nie zabrakło parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych. W uroczystości wzięła udział kadra kierownicza podkarpackiej Policji, funkcjonariusze i pracownicy mieleckiej komendy, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych oraz instytucji i stowarzyszeń, które na co dzień współpracują z Policją. Licznie stawili się także mieszkańcy Mielca.

Po odczytaniu aktu nadania sztandaru, który podpisał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w drzewce sztandaru zostały wbite gwoździe honorowe. W dowód zaangażowania w pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, do wbicia gwoździ i wpisania się do księgi pamiątkowej zostało zaproszonych 17 osób. Ks. infułat Władysław Kostrzewa poświęcił nowy sztandar.

Nadinsp. Andrzej Szymczyk I Zastępca Komendanta Głównego Policji przekazał sztandar nadkom. Jackowi Juwie Komendantowi Powiatowemu Policji w Mielcu, który zaprezentował sztandar osobom zgromadzonym na uroczystości.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Poseł na Sejm RP Rafał Weber odczytał list Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Wicewojewoda Lucyna Podhalicz podzieliła się ze zgromadzonymi słowami, które zawarł w swoim liście Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński.

Nadinsp. Andrzej Szymczyk zwracając się do obecnych, powiedział: „Sztandar to wyraz najwyższego uznania, godności i dumy. Uznania, dlatego, że sztandar został ufundowany przez komitet społeczny, przez społeczność powiatu mieleckiego. Godności, bowiem jest to najlepsza tradycja oręża polskiego. Dumy, dlatego że wiąże się z tym szczególny ceremoniał, ceremoniał policyjny.”

Życzenia i gratulacje przekazali również Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk oraz Starosta Mielecki Zbigniew Tymuła, przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.

Defilada kompanii honorowych wystawionych przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie, 21. Batalion Dowodzenia 21 BSP oraz Państwową Straż Pożarną zakończyła uroczystości. Defiladzie towarzyszył występ Orkiestry Reprezentacyjnej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Wszyscy zainteresowaniu mogli obejrzeć po uroczystościach wystawę „Policja w służbie Niepodległej”, zorganizowaną w Samorządowym Centrum Kultury. Na wernisażu przygotowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie zaprezentowane zostały fotografie i archiwalia przedstawiające działalność Policji Państwowej w okresie międzywojennym. W większości dotyczą policjantów z jednostek dawnych województw krakowskiego i lwowskiego, które dziś tworzą Podkarpacie. Archiwalne fotografie zostały pozyskane z muzeów, archiwów i instytucji kultury, głównie z naszego regionu.

Atrakcją dla mieszkańców były policyjne stoiska, gdzie obejrzeć można było sprzęt i wyposażenie. Spore zainteresowanie wzbudzały policyjne motocykle. Chętnie zaglądano do stoiska przygotowanego przez Wydział Prewencji oraz Sekcję Doboru KWP. Uroczystości uświetnili też policjanci na koniach, którzy prezentowali się w umundurowaniu współczesnym i historycznym.

Inf. i galeria zdjęć na stronie: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/aktualnosci/87486,Uroczyscie-wreczono-sztandar-ufundowany-dla-Komendy-Powiatowej-Policji-w-Mielcu.html

Prezentujemy także własny fotoreportaż i migawki wideo z uroczystości na Placu Armii Krajowej w Mielcu.

Foto-wideo Damian Gąsiewski – Studio Regionalne

Sprawdź również

Można składać wnioski na dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął dwie uchwały, dzięki którym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie może …