Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Wielki sukces biblioteki i centrum medialnego I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu

Wielki sukces biblioteki i centrum medialnego I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu

1Mamy wielki sukces. Biblioteka i Centrum Medialne I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu jako jedyna z mieleckich szkół średnich wygrała projekt na zakup literatury i nowości wydawniczych ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 został zatwierdzony przez Radę Ministrów 6.10.2015r. Program ten przewiduje poprawę stanu czytelnictwa Polaków. W ramach tego projektu naszej bibliotece przyznano kwotę 12 tys. zł ze środków MEN wzbogaconą o 3 tys. zł od organu prowadzącego tj. Starostwa Powiatowego w Mielcu. W sumie otrzymaliśmy 15 tys. zł na zakup książek i nowości wydawniczych. Cieszymy się, że udało nam się pozyskać pieniądze. Realizatorami programu są: p Dorota Stańczyk i p. Marta Stachura a jego koordynatorem jest wicedyrektor szkoły p. Radosław Kluza. Celem projektu jest rozwijanie kultury czytelniczej uczniów naszej szkoły, wspieranie ich w indywidualnym rozwoju edukacyjnym, społecznym, kulturowym poprzez naturalny kontakt z książką oraz promocja szkolnej biblioteki, centrum medialnego i liceum w środowisku lokalnym . Wyniki badań Biblioteki Narodowej pokazują, że 63% Polaków nie przeczytało w 2015 roku żadnej książki. Mamy nadzieje, że Program Rozwoju Czytelnictwa zmieni tę sytuację, wzbogaci nasz księgozbiór i zachęci wszystkich do czytania książek.

Realizacje projektu rozpoczynamy od opracowania szerokiego harmonogramu działań. Beneficjentami projektu są uczniowie , nauczyciele , rodzice naszego liceum. Będziemy go realizować we współpracy ze środowiskiem lokalnym np. bibliotekami, SCK Mielec, Muzeum, Mediami. Zaprosimy autorów książek. Przeprowadzimy wiele kampanii czytelniczych , konkursów, wspierać będziemy uczniów uzdolnionych w tym osoby niepełnosprawne. Publikowane będą artykuły przygotowane przez uczniów, nauczycieli . Program zakończymy w grudniu 2016 roku. Na zakończenie przeprowadzimy jego ewaluację i zaprosimy na podsumowanie wszystkich realizatorów, gości , sponsorów i media. Zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w realizacji projektu czytelnictwa. Pierwszym etapem jest spotkanie 10 czerwca o godzinie 10 całej społeczności szkolnej na boisku szkolnym i wspólne czytanie dowolnej książki. Tym spotkaniem włączymy się w narodowy program ustanowienia rekordu czytania książek w jednym momencie. Organizatorem akcji jest redakcja czasopisma,, Biblioteka w szkole.’’ Tak czytamy ,a to – zdjęcia.

Inf. i fot. I LO Mielec

Sprawdź również

2 lipca 1980 r. operacja SB krypt. „LATO” wobec WSK „PZL-Mielec”

Szanowni Czytelnicy już 15 lat temu na łamach kwartalnika „Nadwisłocze” nr 3(8) z 2005 r. …