Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Antykwariat wydawnictwa / Wydawnictwa / Wieści regionalne / Wieści Regionalne Nr 3/08 z 18 III 2008 r.

Wieści Regionalne Nr 3/08 z 18 III 2008 r.

„UNIWERSYTET LATAJĄCY” W MIELCU     Historia „uniwersytet&#243w latających” sięga w Polsce końca XIX w., kiedy to w Warszawie, pod zaborem rosyjskim w 1882 r. organizowano kursy samokształceniowe dla kobiet, dla kt&#243rych edukacja na poziomie uniwersyteckim była zamknięta. Kontynuacją tych działań było Towarzystwo Kurs&#243w Naukowych, przekształcone w 1920 r. w Wolną Wszechnicę Polska. Podczas okupacji niemieckiej taką rolę spełniało tajne nauczanie, a „uniwersytety latające” powr&#243ciły pod koniec lat 70. XX w. stając się zn&#243w zalążkiem niezależnej myśli zwalczanej przez władze PRL i ostatecznie zakazanej po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.
    W Mielcu w latach 80. wolnościową rolę spełniały wykłady i spotkania organizowane m.in. przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy oraz Klub Inteligencji Katolickiej, jednak po 1989 r. z chwilą przemian ustrojowych, zniesienia cenzury i wolności politycznej, działalność ta straciła na swojej atrakcyjności i cieszyła się mniejszym zainteresowaniem.  
     Zwrot nastąpił pod koniec 2005 r., kiedy to w całym kraju nastąpiło ożywienie środowisk patriotycznych i prawicowych, konsolidujących się m.in. z powodu wejścia Polski do Unii Europejskiej i zagrożeń wynikających z tego, zwłaszcza dla wartości chrześcijańskich i narodowych.
    Organizacją spotkań i wykład&#243w w ramach nieformalnie działającego Ruchu Patriotycznego w Mielcu zajął się mielczanin, J&#243zef Serafin, kt&#243ry nie dysponując żadnym zapleczem organizacyjnym ani materialnym, z grupką przyjaci&#243ł przy duchowym wsparciu ks. kan. J&#243zefa Bukowca – proboszcza parafii w Padwi Narodowej na przestrzeni trzech lat zorganizował kilkanaście spotkań i prelekcji. Działalność ta ze względu na tematykę poruszanych zagadnień, zmienność lokali, w kt&#243rych się odbywała, jak też i na opozycyjność, nawet wobec niekt&#243rych pogląd&#243w rządzącej w&#243wczas prawicy, może nosić miano nie tylko mieleckiego „uniwersytetu latającego”, ale też i swoistego ośrodka niezależnej myśli politycznej, dyskusji i ścierania się pogląd&#243w, jako że uczestnicy tych spotkań reprezentują r&#243żne, nieraz skrajnie racje, nie zawsze zgodne z poglądami wykładowc&#243w.
    Ponieważ jednak działalność tego typu  jest niezwykle ulotna i szybko popada w zapomnienie, niemalże od samego początku „Wieści Regionalne” wspierają tę inicjatywę, m.in. poprzez relacje i om&#243wienia spotkań. Takim przyczynkiem jest r&#243wnież niniejszy artykuł, będący swoistą dokumentacją dotychczasowej działalności i spotkań Ruchu Patriotycznego w Mielcu, kt&#243ry do tej pory zorganizował spotkania, prelekcje i wykłady z następującymi osobami i tematyką:
19 XI 2005 r. – Antoni Macia-rewicz (w obiekcie klubu sportowego „Gryf”);
14 I 2006 r. – Krzysztof Wysz-kowski, „Lech Wałęsa – bohater czy agent” (Sala Kr&#243lewska);
18 II 2006 r. – Andrzej Gwiazda i Joanna Duda-Gwiazda (Sala Kr&#243lewska);
25 IV 2006 r. – Antoni Macia-rewicz, „Obecna sytacja polityczna w kraju” (aula Wyższej Szkoły Gospodarki
i Zarządzania w Mielcu);
18 XI 2006 r. – Stanisław Mi-chalkiewicz, „Trudne narodziny IV RP” (Sala Kr&#243lewska);
20 I 2007 r. – ks. Czesław Wa-la i B. Zaczyk, red. „Naszej Polski”, „Czym jest dla mnie patriotyzm”;
10 II 2007 r. – Jan Parys, „Bez-pieczeństwo Polski”;
28 IV 2007 r. – ks. Tadeusz Kiersztyn, „Intronizacja Chrys-tusa Kr&#243la”;
20 V 2006 r. – dr. Paweł Soroka, „Raport o stanie państwa i sposobach jego naprawy”,
9 VI 2007 r. – prof. Mirosław Dakowski, „Czy potrzebna jest lustracja biskup&#243w”;
11 X 2007 r. – Zdzisław Pupa, kandydat na senatora RP z listy PiS;
10 XI 2007 r. – Antoni Kopaczewski, „Czy istnieje wolność”;
15 XII 2007 r. – prof. Zygmunt Łupina, „Stan wojenny w Polsce”;
19 I 2008 r. – opłatek środowisk patriotyczno-narodowych i samorządowych. Podczas spotkania słowo duszpasterskie wygłosił ks. kan. J&#243zef Bukowiec.
9 II 2008 r. profesor Politechniki Rzeszowskiej dr hab. Grzegorz Ostasz, „O Polskę niepodległą i niezawisłą. Mieleckie struktury AK i WiN”.
Spotkania zapowiadane:
29 III 2008 r. – Jadwiga Chmielowska z ,,Solidarności Walczącej”  z Katowic – ,,Metody manipulacji społeczeństwem”;
5 IV 2008 r. – Włodzimierz Sztek i Władysław Terlecki – ,,KL Warschau – ob&#243z zagłady dla Polak&#243w”;
19 IV 2008 r. – Mateusz Wyr-wich ­– publicysta, ,,Obozy reedukacyjne dla młodzieży skazanej w latach 50. za działalność polityczną”.
     Od 18 XI 2006 r. wszystkie spotkania odbywają się w Sali Kr&#243lewskiej. Towarzyszy im zawsze także kiermasz książek o tematyce patriotyczno-narodowej, kt&#243ry prowadzi organizator spotkań J&#243zef Serafin. Podczas niekt&#243rych spotkań rozprowadzane są też broszury i materiały informacyjne oraz książki i publikacje biorących udział w spotkaniach autor&#243w. Być może w niniejszym arytkule nie zostały wymienione wszystkie spotkania i osoby w nich biorące udział, w związku z tym, iż powstał zamysł dokumentacji spotkań Ruchu Patriotycznego w Miel-cu, autor niniejszego artykułu zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji, zdjęć, nagrań magnetofonowych oraz własnych relacji z poprzednich spotkań na adres:
dr Włodzimierz Gąsiewski
redaktor naczelny
Wieści Regionalnych
39-300 Mielec,
ul. Mickiewicza 7
tel./fax 017 5831498
tel. kom. 602 776197
e-mail: promocja@nb.com.pl
lub do organizatora spotkań Pana J&#243zefa Serafina

Sprawdź również

„Wieści Regionalne” nr 2-3 (369-370) z 7 IV 2020 r. – bezpłatna wersja pdf

„Wieści Regionalne” nr 2-3 (369-370) z 7 IV 2020 r. – bezpłatna wersja pdf W …