Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Antykwariat wydawnictwa / Wydawnictwa / Wieści regionalne / Wieści Regionalne Nr 8 z 26 VIII 2006r

Wieści Regionalne Nr 8 z 26 VIII 2006r

Agnieszka Gąsiewska: Jest Pani posłanką już drugą kadencję. Co Pani zdaniem zadecydowało o ponownym wyborze?
Krystyna Skowrońska: Nie pytałam mielczan, a także wyborc&#243w z Rzeszowa, Tarnobrzega czy Stalowej Woli, co zadecydowało, że w wyborach oddali na mnie sw&#243j głos – a było ich prawie 16,5 tysiąca. Starałam się pracować solidnie i zajmować się ważnymi sprawami. Dla mnie wszystkie sprawy są ważne – zar&#243wno te, kt&#243re dotyczą kraju czy regionu, ale najważniejsze to problemy ludzi pokrzywdzonych czy niepełnosprawnych. Wszystkim, kt&#243rzy oddali na mnie głos chciałabym serdecznie podziękować i zapewnić, że dzisiaj oraz każdego dnia każdą sprawę będę traktować tak, jakby była najważniejsza.A. Gąsiewska: W jakim stopniu zostały zrealizowane Pani kampanijne obietnice, projekty, założenia z poprzedniej kampanii o charakterze lokalnym i regionalnym?
Krystyna Skowrońska: Przez całą poprzednią kadencję wspierałam sprawy środowiska mieleckiego i naszego regionu. Z zadowoleniem stwierdzam, że udało mi się razem z posłami Platformy Obywatelskiej znaleźć pieniądze na zwiększenie
kontrakt&#243w wojew&#243dzkich o 300 mln złotych, przez co Podkarpacie otrzymało o około 15 mln zł więcej. Z tych dodatkowych środk&#243w Mielec miał pieniądze na budowę szpitala w wysokości 5 mln złotych. Zabiegałam i nadal to czynię, by znalazły się pieniądze na wały przeciwpowodziowe. W 2002 roku dzięki mojej poprawce wojew&#243dztwo otrzymało dodatkowo 5 mln złotych. Co jeszcze?
W 2003 r. – 5 mln zł na budowę lotniska w Jasionce, w 2004 – dodatkowo 21 mln zł na budowę drogi "Via Baltica" (S-19) oraz wsparcie w pozyskaniu środk&#243w na zakończenie inwestycji rozbudowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu. Dla mnie, tak jak i dla mielczan ważną sprawą było przyjęcie "ustawy offsetowej", dzięki kt&#243rej miały być dobre kontrakty dla Polskich Zakład&#243w Lotniczych w Mielcu. Upominałam się o aktywne działanie &#243wczesnego rządu w tej sprawie, a działania –  niestety – były raczej kiepskie – to trzeba zmienić! Zabiegam nadal, żeby offset w PZL był zrealizowany – przypomnę, Zakłady miały wyprodukować 100 Skaytruck&#243w i 100 Dromader&#243w.Dzisiaj, kiedy właściciel – Skarb Państwa musi podjąć ważne decyzje w sprawie PZL, będę zabiegała u Ministra Skarbu i Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu o dobre rozwiązania dla Mielca. Myślę, że takim pomysłem jest pozyskanie wiarygodnego inwestora, kt&#243ry m&#243głby być nawet inwestorem strategicznym. To się udało. Ale pomimo mojej ogromnej determinacji i konsekwentnych działań nie udało mi się przekonać Ministra Zdrowia do zmiany rozporządzenia o podziale pieniędzy dla oddział&#243w Narodowego Funduszu Zdrowia, przez co rzeszowski oddział traci rocznie nawet 100 mln złotych, a mielecki szpital około 5 mln złotych. W tej sprawie razem z pracownikami służby zdrowia, dyrekcjami szpitali (w tym  mieleckiego) oraz samorządami zabiegam, by wreszcie minister dokonał obiecanej zmiany w rozporządzeniu. Nam w Mielcu przecież też należy się dobra opieka medyczna – tutaj też są potrzebne pieniądze na leczenie, a nie tylko w Warszawie.  I jeszcze jedna trudna sprawa – to upadłość Zakład&#243w Narzędziowych w Mielcu. Pomimo że wielokrotnie podejmowałam razem z załogą Zakład&#243w rozmowy z &#243wczesnym Ministrem i Wiceministrem Skarbu Państwa, nie podjęto w ministerstwie działań, kt&#243re mogłyby pom&#243c w bardzo trudnej sytuacji finansowej firmy.A. Gąsiewska: A jak zakończyła się sprawa rent i emerytur, bo była w nią Pani wtedy bardzo mocno zaangażowana?
Krystyna Skowrońska: Sprawa wcześniejszych emerytur – tzw. EWK przyznanych przez ZUS dla os&#243b, kt&#243re mają dzieci specjalnej troski, tak naprawdę nie została jeszcze zakończona. Trwają sprawy sądowe, wniesione są także pozwy do Trybunału w Strassburgu. Z mojej wiedzy wynika, że kilka os&#243b czeka na rozpatrzenie spraw. Z żalem stwierdzam, że mimo ogromnej batalii, w kt&#243rą zaangażował się r&#243wnież Rzecznik Praw Obywatelskich, pomimo orzeczenia Sądu Najwyższego, że przepisy zostały złamane, to w wyroku Sądu Najwyższego nie znalazło się jedno, najważniejsze dla tych wszystkich ludzi: stwierdzenie, że "jest to obowiązujące źr&#243dło prawa". Gdyby tak było, mielibyśmy dzisiaj sytuację komfortową, pokazywałoby to, że zostały naruszone przepisy. Żałuję, że brakło tego zwrotu, bo to naprawiłoby błędy ustawy, kt&#243ra była nieprecyzyjna, oraz że ustawodawca, czyli państwo nie potrafiło przyznać, że popełniono błąd. Państwo nie może przecież własnych błęd&#243w przerzucać na obywateli, a w tej sprawie tak uczyniono. Stąd dzisiaj wszystkie moje działania w każdej sprawie, kierowane są na to, aby przepisy były dokładne, by w przyszłości nie powodowało to jakichkolwiek kłopot&#243w.A. Gąsiewska: Wygrała Pani wybory, ale zn&#243w znalazła się Pani w opozycji i w ten spos&#243b nie może Pani w pełni realizować swojego programu wyborczego. Jak więc wyglądają pani działania, jak stara się Pani walczyć o swoje założenia i pomysły?
Krystyna Skowrońska: W opozycji jest zawsze trudniej, ale zawsze uważałam, że dla ważnych spraw można znaleźć sojusznik&#243w, choć bywa to niekiedy trudne. Dzisiaj mam jednak nadzieję, uda mi się znaleźć poparcie w rozwiązywaniu problemu finansowania służby zdrowia. W podjętych już działaniach poparła mnie zar&#243wno Pani Wojewoda, jak i przedstawiciele środowisk lekarskich. Mam nadzieję, że wsp&#243lne działanie posł&#243w z naszego regionu pozwoli zmienić złe i krzywdzące nasz region przepisy i Podkarpacie otrzyma więcej pieniędzy na leczenie. Będąc w opozycji dużo zadowolenia mogę mieć z napisanej przez siebie "Ustawy o podatku od spadku i darowizn" wniesionej przez Platformę Obywatelską. Taki projekt ustawy w imieniu posł&#243w PO złożyłam w lutym, m&#243wi on o tym, że pomiędzy najbliższą rodziną nie będzie żadnych podatk&#243w od spadk&#243w i darowizn. Wydaje mi się,  że jest to projekt społecznie dobrze odbierany, i może być dobrze zrealizowany, zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że w czerwcu został przedłożony podobny projekt rządowy. Mam r&#243wnież nadzieję, choć wiem, że będzie trudno, powalczyć o likwidację podw&#243jnego opodatkowania os&#243b, kt&#243re pracują za granicą. PO chciała zmienić ordynację podatkową po to, aby Polacy, kt&#243rzy pracują w Anglii lub Irlandii, a kt&#243rzy musieliby płacić także podatki w naszym kraju, byli od zapłaty tych podatk&#243w zwolnieni. Dopiero w czerwcu pojawił się także taki projekt rządowy, jest więc szansa na realizację pewnej ważnej idei, na kt&#243rą czeka wielu ludzi. Posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli r&#243wnież projekt ustawy o obniżeniu podatk&#243w od dochod&#243w uzyskiwanych z tytułu zatrudnienia,  kt&#243ra obowiązywałaby już od przyszłego roku. Chcemy, by w Polsce było więcej miejsc pracy, a pracodawcy mieli mniejsze koszty pracy, bo tak rozwija się normalna gospodarka. Kierując się dewizą, że "tam, gdzie jesteśmy, zastan&#243wmy się, co zrobić, żeby było lepiej",  mocno angażuję się w sprawy ludzi niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że i dla tej sprawy znajdę sojusznik&#243w. Obecnie zabiegam o wsp&#243lne stanowisko z
Rzecznikiem Praw Obywatelskich w sprawie działań, by osoby niepełnosprawne nie musiały wielokrotnie stawać przed komisjami lekarskimi, lecz by można było w przypadkach naprawdę uzasadnionych podejmować decyzje, że świadczenia na rzecz os&#243b niepełnosprawnych przysługują do końca życia.A. Gąsiewska: A jak układa się Pani wsp&#243łpraca z posłami PiS-u i innymi parlamentarzystami Podkarpacia i jak ta wsp&#243łpraca przekłada się na sprawy regionalne i lokalne? Czy podejmujecie jakieś wsp&#243lne inicjatywy, projekty, zadania?
Krystyna Skowrońska: Staram się pracować aktywnie. W polityce trzeba pracować ze wszystkimi i rozmawiać o wszystkim. Wsp&#243łpraca z innymi parlamentarzystami Podkarpacia układa mi się dobrze. Pokazały to między innymi działania przy ustawie budżetowej, gdzie wsp&#243lnie zabiegaliśmy o pieniądze dla Podkarpacia. Obecnie wsp&#243lnie będziemy podejmować sprawę walki o zdrowie. Wsp&#243lnie działaliśmy w sprawie Energetyki Podkarpackiej, by nie wyprowadzano nam przedsiębiorstw z Podkarpacia, i w sprawach regionalnych r&#243wnież. To wsp&#243lne działanie najlepiej pokazują nasze prace nad ustawą o sztucznym zbiorniku wodnym w wojew&#243dztwie podkarpackim ( Kąty – Myscowa).  Ma to być zbiornik, kt&#243ry regulowałby poziom wody w Wisłoce, co będzie dawało bezpieczeństwo mieszkańcom  Jasła, Dębicy i Mielca. Mam nadzieję, że tutaj wsp&#243lne działanie posł&#243w zakończy się sukcesem. Musimy pracować razem, jeśli chcemy zdobyć coś dla naszego regionu, bo w terenie, w innych częściach kraju, posłowie zabiegają o  sprawy własnych region&#243w. Jeśli chce się odnieść zwycięstwo dla sprawy regionalnej trzeba czasem poszukać sojusznik&#243w. Nieraz trzeba o nich walczyć, ale przede wszystkim trzeba mieć z nimi dobre kontakty.A. Gąsiewska: A czy możliwa jest taka wsp&#243łpraca w wyborach samorządowych i ewentualna koalicja wyborcza?
Krystyna Skowrońska: Czym innym na pewno jest polityka przez duże "P", a czym innym polityka gospodarcza. W tematach polityki gospodarczej dość często świetnie się porozumiewamy. W poprzedniej kadencji do Sejmiku Wojew&#243dzkiego Platforma szła razem z Prawem i Sprawiedliwością na wsp&#243lnej liście. Wsp&#243lnie  walczyliśmy o zwycięstwo. Dzisiaj inaczej wygląda walka o mandaty w samorządach. Dzisiaj,  niestety,  ustawa, kt&#243rą wnieśli posłowie PiS "Ordynacja wyborcza", pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość będzie zainteresowane wsp&#243lnym  startem z Samoobroną i LPR.  Mam nadzieję, że PO wystawiając w wyborach samorządowych dobrych kandydat&#243w i pokazując dobry program,  zyska uznanie w oczach mieszkańc&#243w Mielca, naszego powiatu i całego wojew&#243dztwa.A. Gąsiewska: Czyli w wyborach samorządowych i do Sejmiku Wojew&#243dzkiego Platforma Obywatelska chce iść sama?
Krystyna Skowrońska: Zar&#243wno do wybor&#243w samorządowych, jak i do Sejmiku Wojew&#243dzkiego Platforma Obywatelska idzie sama. Samorząd jest tym miejscem, gdzie działa się dla ludzi, dla środowiska. Nie powinno być tutaj tyle polityki, ile się przenosi od g&#243ry – a jedynie aktywne działanie.A. Gąsiewska: I żadne porozumienia z lewicą czy centrolewicą nie są brane pod uwagę?
Krystyna Skowrońska: Obecnie trwają dyskusje medialne, że PO porozumiewa się z PSL. Nie znam ich efektu, nie ma w tej sprawie żadnych ostatecznych rozstrzygnięć. Ale dlaczego jest dzisiaj tyle niewiadomych? Dlatego, że nie wiadomo, czy ustawa ordynacja wyborcza w zakresie propozycji o koalicji list, czyli tzw. blokowanie, będzie przyjęta. Co zatem z koalicjantami? Będziemy poważnie o tym myśleć po wprowadzeniu zmian w ustawie. PO jest zainteresowana przygotowaniem dobrych program&#243w wyborczych, chcemy o tym rozmawiać z ludźmi i na swoich listach mieć dobrych kandydat&#243w. Zależy nam na tym, aby budować społeczeństwo obywatelskie, a ustawa "o blokowaniu" temu zaprzecza. To jest stricte przeniesienie działań partyjnych w teren. My chcemy, żeby ludzie aktywni, r&#243wnież ludzie młodzi, kt&#243rzy mają pomysły, mogli mieć szansę do wystartowania w wyborach. Nie przekonuje nas polityczne uzasadnienie, że w ten spos&#243b będzie trochę porządku. Każde aktywne działanie, każda aktywna osoba w środowisku powinna mieć szansę żeby działać.A. Gąsiewska: A kogo Platforma poprze w wyborach na prezydenta miasta Mielca?
Krystyna Skowrońska: Jesteśmy przed decyzją w sprawie wystawienia własnego kandydata i tak brzmi dzisiaj odpowiedź na Pani pytanie.A. Gąsiewska: Niedługo rozpoczną się pierwsze przymiarki budżetowe. Czy mogłaby Pani powiedzieć, o co będzie walczyła dla Mielca?
Krystyna Skowrońska: Szczeg&#243lnie będę zabiegać o to, by znalazły się pieniądze na wały przeciwpowodziowe w Starym Mielcu i na odcinku Złotniki – Chrząst&#243w. Wtedy mielibyśmy znacznie lepszą sytuację w powiecie, jeśli chodzi o zabezpieczenia przeciwpowodziowe. W tej sprawie były u mnie społeczne komitety mieszkańc&#243w naszego miasta, kt&#243re zawiązały się po ostatniej powodzi. Byłam wraz z nimi u wojewody. Ci mieszkańcy podnoszą, że nie chcą żadnych pieniędzy czy odszkodowań. Oni po prostu nie chcą mieć kolejny raz zalanych dom&#243w. Poza tym w budżecie będą r&#243wnież pieniądze na drogi. Będę więc zabiegała, r&#243wnież i o to, by z tych pieniędzy, kt&#243re bezpośrednio do nas nie przychodzą, tylko są dzielone w Generalnej Dyrekcji Budowy Dr&#243g i Autostrad, były także środki na budowę dr&#243g w powiecie mieleckim.A. Gąsiewska: Na koniec proszę się z nami podzielić swoimi planami urlopowymi.
Krystyna Skowrońska: Zawsze ten wymarzony urlop mam przed sobą. Urlop parlamentarny wykorzystuję do bieżącej pracy. Miałam wiele dyżur&#243w poselskich, bo kiedy były posiedzenia sejmowe, nie zawsze mogłam się spotkać się z ludźmi, by porozmawiać o ważnych sprawach. Z zadowoleniem stwierdzam, że czas urlopu, to odrobione przeze mnie zobowiązania wobec wyborc&#243w. Zamierzam więc mieć kr&#243tki urlop. Może chociaż kilkudniowy wyjazd z rodziną w g&#243ry. Nie zależy mi na tym, jaka będzie pogoda. Każda będzie dobra. Mam nadzieję, że znajdę czas na poczytanie i na bycie od rana do wieczora z rodziną.A. Gąsiewska: Życzymy więc miłego i udanego wypoczynku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Krystyna Skowrońska: Dziękuję.

Sprawdź również

„Wieści Regionalne” nr 2-3 (369-370) z 7 IV 2020 r. – bezpłatna wersja pdf

„Wieści Regionalne” nr 2-3 (369-370) z 7 IV 2020 r. – bezpłatna wersja pdf W …