Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże

Brożyna Jan

Urodzony 15 maja 1933 r. w Skopaniu, powiat tarnobrzeski. Ukończył Szkołę Podstawową w Podborzu, a następnie Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Jako najlepszy uczeń w szkole otrzymał pełne stypendium Ministra Kultury i Sztuki oraz opłacany internat i stołówkę. Wszystkie jego prace szkolne były wysyłane w teczkach do Ministerstwa Kultury i Sztuki do Warszawy. Po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Ministerstwo obiecywało wysłać go na studia do Paryża. Był to okres „Zimnej Wojny”. MKiS nie otrzymało zgody w MON, tłumacząc, że „talenty są również potrzebne w wojsku”. Po czynnej służbie pracował jako plastyk – dekorator w PSS w Mielcu od 1956 r. do 1960 r. i w tym roku został powołany do zawodowej służby wojskowej na stanowisko kierownika Klubu Oficerskiego w Łańcucie i jako plastyk w Klubie Oficerskim i Sztabie 9 Dywizji Piechoty Zmechanizowanej w Rzeszowie. W tym okresie wygrywał wiele konkursów plastycznych  – otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Wygrał też Konkurs na Salę Historii WP w Polsce. W ogólnopolskim konkursie w 25 rocznicę Wojska Polskiego wygrał jego obraz pt. „30 Pułk Piechoty w walce” – znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
W 1994 r. wystawiał 12 obrazów na Światowym Festiwalu Sztuki w Madrycie, które cieszyły się dużym uznaniem. Bierze czynny udział w plenerach malarskich i wystawach indywidualnych i zbiorowych w związkach twórczych KŚT i STKP w Mielcu. Wykonał ponad 150 portretów w ołówku, akwareli i w oleju. Został wyróżniony Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Srebrnym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz LOK”
i Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego”, Złotą Odznaką Jubileuszową z okazji 40. lat TMZM (2006). Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za Szczególne Zasługi w Upowszechnianiu Kultury (2006).

Źródło: Krystyna Gargas-Gąsiewska, Pędzlem, piórem, pasją. Katalog twórców i animatorów kultury Ziemi Mieleckiej. Mielec 2007.

Obrazy, które były wystawiane w naszej galerii:

Sprawdź również

Anna Kolbusz

Anna Kolbusz ur. 27 VI 1978 w Jaśle, wykształcenie średnie zawodowe oraz kurs z dziedziny …