Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże

Kuźma Aneta

Aneta Kuźma
ur. 30 VII 1977 r. w Tarnowie. Absolwentka PLSP w Tarnowie, kierunek Tkactwo Artystyczne. Od 1997 r. studentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie w Instytucie Sztuki. Uprawia malarstwo, rysunek (akryl i olej m.in. na płó i desce) i grafikę komputerową. W rysunku stosuje wiele ró współczesnie znanych technik. Najczęściej wspó łaczonych w jednej pracy. Wystawy: Wystawa Indywidualna Lisia Gó, Wystawa zbiorowa TMZM w Mielcu (1997); Wystawa Zbiorowa u boku prof. Lucjana Orzecha (2001); „Mielecjana – Mielec i Ziemia Mielecka w sztuce” art. studio–galeria Mielec (2001).

Sprawdź również

Anna Kolbusz

Anna Kolbusz ur. 27 VI 1978 w Jaśle, wykształcenie średnie zawodowe oraz kurs z dziedziny …