Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / AWP poleca / Włodek Gąsiewski, Krystyna Gargas-Gąsiewska „Bieszczadzkie szlaki ikon – droga do Łopienki” wydanie drugie 2022

Włodek Gąsiewski, Krystyna Gargas-Gąsiewska „Bieszczadzkie szlaki ikon – droga do Łopienki” wydanie drugie 2022

W połowie października 2022 r. ukazało się drugie wydanie książki autorstwa małżeństwa: Włodka Gąsiewskiego i Krystyny Gargas Gąsiewskiej: BIESZCZADZKIE SZLAKI IKON DROGA DO ŁOPIENKI / BIESZCZADY TRAIL OF ICONS THE WAY TO ŁOPIENKA – 2022 r. w języku polskim i angielskim, tłumaczone przez Olgę Markowską. Jest to rozszerzona i uzupełniona kontynuacja wydania pierwszego z 2019 r. Książka ma twardą okładkę i zawiera 88 stron, z dużą ilością kolorowych zdjęć.

Książkę można nabyć w antykwariacie-galerii w Mielcu, ul. Sobieskiego1, pon.-pt. 10-14 lub w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu: tel. 602 776197 lub 690 396789 oraz

https://allegro.pl/oferta/bieszczadzkie-szlaki-ikon-droga-do-lopienki-2022-13337737583

Wykaz fotografii

Zapora w Solinie maj 2015 / The dam in Solin, May 2015 – fot./photo W. Gąsiewski ……… 6

Jezioro Solińskie maj 2015 / Solina Lake, May 2015 – fot./photo W. Gąsiewski …….. 6

Zapora w Solinie sierpień 2022 / The dam in Solina August 2022 – fot./photo K. Gargas-Gąsiewska …… 7

Jezioro Solińskie sierpień 2022 / Solina Lake, August 2022 – fot./photo K. Gargas-Gąsiewska … 7

Ikona Matki Bożej Pięknej Miłości z cerkwi w Łopience, obecnie w Sanktuarium w Polańczyku 2022 r. / Icon of Our Lady of Beautiful Love from the church in Łopienka, currently in the Sanctuary in Polańczyk in 2022. ………. 8

Pozostałości starej dzwonnicy w Terce 2015 r. / Remains of the old belfry in Terka 2015. ……… 9

Krystyna Gargas-Gąsiewska Terka, 2015 ………….. 9

Terka 2015 – pozostałości starego cmentarza / Terka 2015 – remains of the old cemetery ………. 9

Krystyna Gargas-Gąsiewska i Leon Chrapko przed kapliczką Szczęśliwego Powrotu / Krystyna Gargas-Gąsiewska and Leon Chrapko in front of Coming Back Safely Chapel ……… 10

Kartka z wierszem w kapliczce Szczęśliwego Powrotu oraz drzewa, które rosną na boki / Card with with a poem in Coming Back Safely Chapel and trees that gron on the side ……. 10

Stare bariery ochronne na drodze nad potokiem Łopienka / / Old guard rails on the road by the Łopienka stream …. 12

Sągi drewna i retorty do wypalania węgla drzewnego/ Wood s and retorts for charcoal burning off …….. 12

Krystyna Gargas-Gąsiewska na tle kwitnących łopianów 2015 / Krystyna Gargas-Gąsiewska with the blooming burdock in the background 2015 ….. 14

Retorty do wypalania węgla drzewnego 2015/ and retorts for charcoal burning off 2015 ……….. 14

Stary mostek na potoku Łopienka 2015/ Old bridge across the Łopienka stream 2015 ………. 16

Widok na cerkiew w Łopience 2015/ View on Orthodox church in Łopienka 2015 …….. 16

Krystyna Gargas-Gąsiewska przed Matką Boską Łopieńską 2015 / Krystyna Gargas-Gąsiewska in front of Mother of God in Łopienka 2015 ……. 17

2015 r. Droga do cerkwi w Łopience, prowizoryczne domy pracowników wypalających węgiel drzewny 2015. Road to the church in Łopienka, makeshift houses charcoal workers ………… 19

Chrystus Bieszczadzki 2015 / Bieszczady Christ 2015 ………… 20

Kaplica grobowa i dzwonnica przed cerkwią w Łopience / The tomb chapel and belfry in front of the church in Łopienka .23

Lipa i dziupla w niej przed cerkwią w Łopience/ Linden tree and hollow in itin front of the church in Łopienka ….. 23

Włodek Gąsiewski i Leon Chrapko przed cerkwią w Łopience / in front of Orthodox church in Łopianka ……. 25

Krystyna Gargas Gąsiewska i Włodek Gąsiewski / przed cerkwią w Łopience/ in front of Orthodox church in Łopienka ………… 25

Muzeum Historii Bieszczad w Czarnej Górnej – fot. 2022 / Museum of the History of the Bieszczady Mountains in Czarna Górna – photo 2022 …….. 28

Włodek Gąsiewski wśród pozostałości po walkach w Bieszczadach – fot. K. Gargas Gąsiewska / Włodek Gąsiewski among the remains of the fights in the Bieszczady Mountains – photo by K. Gargas Gąsiewska ………. 28

Krystyna Gargas-Gąsiewska na tle części ekspozycji sakralnej / Krystyna Gargas-Gąsiewska against the background of a part of the sacred exhibition ……. 29

Roztrzaskany anioł bieszczadzki – 2022 / The Shattered Angel of Bieszczady – 2022 ……… 29

Od prawej: K. Gargas Gąsiewska i współzałożycielka muzeum Halina Dudka / From the right: K. Gargas Gąsiewska

and the co-founder of the museum, Halina Dudka ……… 29

Bar „Siekierzada” w Cisnej/ Bar „Siekierezada” in Cisna ………… 32

Karczma w Cisnej – 2015 r. / Tavern in Cisna – 2015 ……. 34

Galeria w Cisnej – 2015 r. / Gallery in Cisna – 2015 …….. 34

Krystyna Gargas-Gąsiewska,Włodek Gąsiewski i/and Jadwiga Denisiuk przed jej Pracownią Ikon w Cisnej / in front of her Icon studio in Cisna ….. 35

Krystyna Gargas-Gąsiewska (od prawej) i Jadwiga Denisiuk w jej Pracowni Ikon w Cisnej / Krystyna Gargas-Gąsiewska (from the right) and Jadwiga Denisiuk at her Icon studio in Cisna …… 35

Matka Boska Łopieńska / Mother of God from Łopienka – ikona pisana/ ikona pisana Krystyna Gargas-Gąsiewska … 39

Cerkiew w Smolniku 2015 r. / Orthodox church in Smolnik 2015 ………. 40

Wnętrze cerkwi w Smolniku 2015 r. / The interior of the church in Smolnik 2015. …… 41

Na zdjęciu od lewej Krystyna-Gargas Gąsiewska i Leon Chrapko / In the photo from the left Krystyna-Gargas Gąsiewska and Leon Chrapko. Smolnik nad Sanem, cmentarz, z napisem „Ten pomnik postawił Matij Pietriw, 1905” – fot. 2015 / Smolnik on the San, cemetery, with the inscription „This monument was erected by Matij Pietriw, 1905” – photo 2015 …….. 41

Cerkiew i dzwonnica w Żłobku – fot. 2015/ The Orthodox Church and the belfry in the Żłobek ……. 42

Wnętrze cerkwi w Żłobku – fot. 2015 r. / The interior of the church in Żłobek – photo 2015. ….. 42

Cmentarz, cerkiew pw. św. Mikołaja i dzwonnica w Rabem – fot. 2015 / Cemetery, Orthodox Church st. Nicholas and the belfry in Rab – photo 2015 …… 43

Cerkiew pw. św. Mikołaja w Rabem, ikonostas – fot. K. Gargas-Gąsiewska 2022 / Orthodox church st. Nicholas in Rabe, iconostasis – photo by K. Gargas-Gąsiewska 2022 ……… 43

Cerkiew św. Jerzego w Jurowcach i jej wnętrze, fot. 2015 r. / St. George in Jurowce and its interior, photo 2015  …… 44

Cerkiew św. Michała Archanioła w Zagórzu, fot. 2015 r. / St. Michael the Archangel in Zagórz ……… 45

Ikonostas w cerkwi św. Michała Archanioła w Zagórzu, fot. 2022 r. / Iconostasis in the church of St. Michael the Archangel in Zagórz, photo 2022 ……… 45

Cerkiew św. Mikołaja w Hoszowie, fot. 2022 r. / St. Nicholas in Hoszów, photo 2022 ……… 46

Cerkiew Wniebowzięcia Matki Bożej w Olszanicy, fot. 2022 r. / Orthodox church of the Assumption

of the Mother of God in Olszanica, photo 2022 …….. 46

Cerkiew św. Paraskewy w Stefkowej, fot. 2022 / St. Paraskeva in Stefkowa, photo 2022 …. 47

Cerkiew pw. Zaśnięcia Matki Bożej w Ustrzykach Dolnych, fot. 2022 / Orthodox church The Dormition of the Mother of God in Ustrzyki Dolne, photo 2022 ……. 47

Krystyna Gargas-Gąsiewska przed zamkiem w Sanoku – 2015 / Krystyna Gargas-Gąsiewska in front of the Sanok Castle – 2015 …. 48

Włodek Gąsiewski przed ikonami z ekspozycji w Sanoku – 2015 / Włodek Gąsiewski in front of the icons from the exhibition in Sanok – 2015 …… 48

Ikonostas z przełomu XVII-XVIII w. Muzeum Historycznym w Sanoku – 2015 / Iconostasis from the turn of the 17th and 18th centuries. Historical Museum in Sanok – 2015 …….. 49

Krystyna Gargas-Gąsiewska przed ikonami w Muzeum Historycznym w Sanoku – 2015 / Krystyna Gargas-Gąsiewska in front of the icons of the Historical Museum in Sanok – 2015 ……. 49

Krystyna Gargas-Gąsiewska i Robert Myszkal przed swoimi ikonami – Sanok 2022 / Krystyna Gargas-Gąsiewska and Robert Myszkal in front of their icons – Sanok 2022 ……. 50

Ikony Chychryka Serhiy – Sanok 2022 / Icons of Chychryk Serhiy – Sanok 2022 ……… 50

Jarmark Ikon w Sanoku 6 sierpnia 2022 r. / The Icon Fair in Sanok on August 6, 2022 ……. 50

Włodek Gąsiewski i Krystyna Gargas-Gąsiewska, w tle stoisko „Świat Ikon” – Sanok 2022 / Włodek Gąsiewski and Krystyna Gargas-Gąsiewska, in the background the „World of Icons” stand – Sanok 2022 ………… 51

Stoisko z ikonami Miejskiej Biblioteki Publicznej – Sanok 2022 / Stand with the icons of the Municipal Public Library – Sanok 2022 ……. 51

Sanktuarium Matki Bożej Rudeckiej Królowej Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych-Jasieniu – fot. 2022 / Sanctuary of Our Lady of Rudecka, Queen of Bieszczady in Ustrzyki Dolne-Jasień – photo 2022 …… 52

Ikona Matki Bożej Rudeckiej Królowej Bieszczadzkiej w Sanktuarium w rzymsko-katolickim kościele parafialnym w Ustrzykach Dolnych na osiedlu Jasień Icon of Our Lady of Rudec, Queen of Bieszczady in the Sanctuary in the Roman Catholic parish church of Ustrzyki Dolne in the Jasień estate, 2022 …. 53

Zniszczona synagoga w Lesku, fot. z wystawy W. Gąsiewski 2015 / The destroyed synagogue in Lesko, photo from the W. Gąsiewski 2015 exhibition …… 54

Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku i Galeria Sztuki w dawnej Synagodze 2015 / The Bieszczady Cultural Center in Lesko and the Art Gallery in the former Synagogue 2015 …….. 55

Krystyna Gargas-Gąsiewska przy swoich ikonach na wystawie zbiorowej (with her icons at the collective exhibition) Klubu Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu. Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu 1 XII 2017 r. (fot. W. Gąsiewski) …….. 57

Krystyna Gargas-Gąsiewska przy swoich ikonach na wystawie zbiorowej (with her icons at the collective exhibition) Klubu Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu. Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu 25 X 2019 r. w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu (fot. W. Gąsiewski) ……… 57

Ekspozycja ikon Krystyny Gargas-Gąsiewskiej w antykwariacie-galerii w Mielcu, ul. Sobieskiego 1 i dekoracje świąteczne – Boże Narodzenie 2021 r. / Exhibition of Krystyna Gargas-Gąsiewska’s icons in an antique shop-gallery in Mielec, ul. Sobieskiego 1 and Christmas decorations – Christmas 2021 …… 65

Leon Chrapko w LEGRAŻ fotoreportaż Włodek Gąsiewski 2015 r. / Leon Chrapko in LEGRAŻ photo reportage Włodek Gąsiewski 2015. …….. 66-67

„Droga do Łopienki” na targach Książki w Rzeszowie 2019 r. Na zdjęciu od lewej: Włodek Gąsiewski, Krystyna Gargas-Gąsiewska, Małgorzata Żurecka i Jerzy Nawrocki / „Droga do Łopienka” at the Book Fair in Rzeszów 2019. Pictured from left to right: Włodek Gąsiewski, Krystyna Gargas-Gąsiewska, Małgorzata Żurecka and Jerzy Nawrocki ….. 68

Po prawej na zdjęciu wywiadu dla radia Rzeszów udziela Włodek Gąsiewski / On the right, Włodek Gąsiewski gives an interview for Radio Rzeszów. …… 68

Włodek Gąsiewski, wirtualna prezentacja „Drogi do Łopienki” / Włodek Gąsiewski, virtual presentation of „The Road to Łopienka” ……….. 69

„Droga do Łopienki” w Księgarni Dębickich – Danuta i Paweł Dębiccy / „Droga do Łopienka” in the Dębicki Bookstore – Danuta and Paweł Dębicki …….. 69

Jolanta Strycharz, Włodzimierz Gąsiewski, Krystyna Gargas-Gąsiewska oraz Alicja Gąsiewska i Milena Markowska – wnuczki autorów recytujące wiersze / From the right: Jolanta Strycharz, Włodzimierz Gąsiewski, Krystyna Gargas-Gąsiewska and Alicja Gąsiewska and Milena Markowska – authors’ granddaughters reciting poems ………. 76

Wystawy towarzyszące: książek i ikon / Accompanying exhibitions: books and icons …….. 76

Publiczność spotkania autorskiego / Audience of the author’s meeting ……. 76-77

Autorzy z Janem Tarapatą / Authors with Jan Tarapata …

of the first edition, Teresa and Stefan Drozdowski ……….. 77

Zdjęcie pamiątkowe części publiczności, organizatorów i autorów / Commemorative photo of part of the audience, organizers and authors …… 77

Adrianna Obutelewicz-Pyrzyńska zastępca dyrektora w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego wręczająca autorom list gratulacyjny / Letter from Władysław Ortyl, Marshal of the Podkarpackie Voivodeship. On the right, Adrianna Obutelewicz-Pyrzyńska, deputy director in the Marshal’s Office of the Podkarpackie Voivodeship, handing the authors a congratulatory letter ……….. 79

Krystyna Gargas-Gąsiewska przy Cerkwi św. Mikołaja w Hoszowie, sierpień 2022 / Krystyna Gargas-Gąsiewska at the Church of St. Nicholas in Hoszów, August 2022 …… 82

Włodek Gąsiewski w Sanktuarium Królowej Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych-Jasieniu, sierpień 2022 / Włodek Gąsiewski at the Sanctuary of the Queen of Bieszczady in Ustrzyki Dolne-Jasień, August 2022 …… 82

Zdjęcia ikon pisanych Krystyny Gargas-Gąsiewskiej

Matka Boska Nieustającej Pomocy i Archaniołowie/ Our Lady of Perpetual Help with Archangels ……. 58

Archanioł Rafael (Rafał) z Tobiaszem i Sarą / Archangel Raphael with Tobias and Sarah …….. 59

Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny / Annunciation to the Blessed Virgin Mary ……………………………….. 59

Archaniołowie / Archangels ……… 59

Święta Anna wg fresku z Faras / Saint Anne by fresco from Faras ………. 59

Święty Józef / Saint Joseph ………… 60

Święty Mikołaj Cudotwórca / Saint Nicholas the Miracle Worker ……… 60

Święty Krzysztof / Saint Christopher ………… 60

Święty Franciszek z Asyżu / Saint Francis of Assisi ………… 60

Anioł Stróż / Guardian Angel ……. 61

Archanioł Rafał / Archangel Rafael ………… 61

Archanioł Michał / Archangel Michael ……….. 61

Anioł Stróż / Guardian Angel ……… 61

Chrystus Pantokrator / Christ Pantokrator ………… 62

Mandylion / Mandylion ………… 62

Mandylion z Podkarpacia / Mandylion from Podkarpacie (Subcarpation) ……. 62

Boże Narodzenie / Christmas …… 63

Święta Rodzina przy pracy / Holy Family at work ………… 63

Święta Rodzina / Holy Family ……….. 63

Matka Boska Włodzimierska / Mother of God of Vladimir …….. 63

Nie Opłakuj Mnie Matko, Pieta / Mother, Pieta, mourn me not ……… 64

Nie Opłakuj Mnie Matko, Pieta II / Mother, Pieta, mourn me not II ……. 64

Św. Antoni z Dzieciątkiem / St. Antoni with the Child ……… 64

Święty Franciszek (na drzwiach starej szafy) / Saint Francis (on the door of the old wardrobe) ……. 64

Spis treści:

Z Soliny przez Polańczyk, Terkę do Łopienki, Cisnej i dalej przez Bieszczady / From Solina through Polańczyk, Terka to Łopienka, Cisna and further through the Bieszczady Mountains ………….. 4

Kibakowa droga Szczęśliwego Powrotu/ Kibakowa’s way of Safe Return…….. 11

Drogą drwali i smolarzy/ The way of woodcutters and tar makers ………… 13

Szlakiem siekierezady/ The trail of Siekierezada ……….. 15

Pomiędzy łopianami/ Between the burdocks ………….. 18

Łopieńska Droga Krzyżowa/ Stations of the Cross of Łopieńska ………. 21

Nowe zwiastowanie / New Annunciation …………… 22

Droga bardów, pisarzy i malarzy/ The way of bards, writers and painters ………. 24

W odgłosach walk i wysiedlenia/In the sounds of fighting and displacement …… 26

Bezdrożami szabrowników i bezbożników/ Wasteland of looters and wicked …… 30

Od zakapiorów do restauratorów/ From bums to restaurateurs ………. 33

Ręką ludzką i duszą pisanie / Writing with the human hand and soul ……… 36

Akatyst Łopieński / Łopienka Acathist ……….. 38

Na fotograficznym szlaku ikon i nie tylko

Cerkiew w Smolniku / Orthodox church in Smolnik …….. 40

Cerkiew w Żłobku / Orthodox church in Żłobek ………… 42

Cerkiew w Rabem / Orthodox church in Rabe ……….. 43

Cerkiew Jurowcach / Orthodox church in Jurowce ……….. 44

Cerkiew w Zagórzu / Orthodox church in Zagórz ………… 45

Cerkiew w Hoszowie / Orthodox church in Hoszów ……….. 46

Cerkiew w Olszanicy / Orthodox church in Olszanica ……….. 46

Cerkiew w Stefkowej / Cerkiew w Stefkowej ……… 47

Cerkiew w Ustrzykach Dolnych / Orthodox church in Ustrzyki Dolne ……… 47

Ikony na zamku w Sanoku / Icons at the castle in Sanok ………… 48

Jarmark ikon w Sanoku / The icon fair in Sanok ……. 50

Ikona Matki Bożej Rudeckiej Królowej Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych-Jasieniu / Icon of the Mother of God Rudecka Queen of Bieszczady in Ustrzyki Dolne-Jasień ………. 52

Rzeźby, obrazy i ikony w synagodze w Lesku / Sculptures, paintings and icons in the synagogue in Lesko …….. 54

Synagoga – holocaust i sztuka/ Synagoge – The Holocaust and the Art ……. 54-55

Moja Droga Ikony / My Icon Way – Krystyna Gargas-Gąsiewska ……. 56

Ikony pisane temperą jajową na desce przez / Icons written with egg tempera on wooden board by Krystynę Gargas-Gąsiewską ……….. 58-65

Pamięci Leona Chrapko malarza, poety, gawędziarza / In memory of Leon Chrapko painter, poet, storyteller ……. 66-67

„Droga do Łopienki” na targach Książki w Rzeszowie 2019 r. / „Droga do Łopienka” at the Book Fair in Rzeszów 2019. …………. 68

Józef Witek o „Drodze do Łopienki…” Włodka Gąsiewskiego i Krystyny Gargas-Gąsiewskiej / Józef Witek on the „Road to Łopienka …” Włodek Gąsiewski and Krystyna Gargas-Gąsiewska ……. 70

Teresa Paryna. Szlakiem bieszczadzkich wędrówek „Droga do Łopienki” / Teresa Paryna. On the trail of the Bieszczady wanders „Road to Łopienka” …………. 72

Irena Łapińska-Siarkiewicz emerytowana wychowawczyni i polonistka Włodka Gąsiewskiego o „Drodze do Łopienki” / Irena Łapińska-Siarkiewicz retired form teacher and a Polish teacher of Włodek Gąsiewski about the „Road to Łopienka” ……. 75

„Bieszczadzkie szlaki ikon Droga do Łopienki” jedno spotkanie autorskie trzy wystawy / „Bieszczady trails of icons The road to Łopienka” one author’s meeting three exhibitions ……… 76

List Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla / Letter from Władysław Ortyl, Marshal of the Podkarpackie Voivodeship ……. 78

O wyjątkowej Łopience i ikonach sakralnych. Gąsiewscy w bibliotece, hej.mielec.pl / About the unique Łopienka and sacred icons. Gąsiewcy in the library, hej.mielec.pl ……. 80

Krystyna Gargas-Gąsiewska, Włodek Gąsiewski – biogramy / biographies…….. 82

Wykaz fotografii i zdjęć ikon pisanych Krystyny Gargas-Gąsiewskiej / List of photographs and pictures of written icons by Krystyna Gargas-Gąsiewska …………. 84

z o b a c z t a k ż e:

Ikony na I Komunię św., chrzest, ślub, urodziny, imieniny i inne okazje

Sprawdź również

Zapraszamy na pokazy konne do Żarówki

W niedzielę, 2 czerwca, w Żarówce miłośnicy koni znów będą mogli podziwiać w akcji te …