Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Region / Ze starostwa (strona 3)

Ze starostwa

Remont drogi w Gminie Wadowice Górne [wideo]

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Nr 1 163R relacji Zgórsko – Wola Wadowska. W dniu dzisiejszym (8.06) samorządowcy Powiatu Mieleckiego oraz Gminy Wadowice Górne dokonali symbolicznego odbioru drogi. Prace remontowe rozpoczęły się pod koniec sierpnia 2019 roku. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zadania roboty miały potrwać do 26 maja 2020 roku. …

Czytaj więcej »

Konferencja prasowa Zarządu Powiatu

Po raz pierwszy od czasu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w mieleckim Starostwie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Zarządu Powiatu. W agendzie spotkania znalazły się tematy związane z Powiatowym Zespołem Placówek Szkolno – Wychowawczych, szpitalem oraz sytuacją epidemiologiczną na terenie Powiatu Mieleckiego. Na wstępie konferencji Stanisław Lonczak, Starosta Mielecki wygłosił …

Czytaj więcej »

Remont ulicy Wojska Polskiego

Remont ulicy Wojska Polskiego wchodzi w ostateczną fazą. Kończą się ziemne roboty instalacyjne, trwają przygotowania do ułożenia nowej nawierzchni. Termin realizacji remontu ulicy Wojska Polskiego – drogi powiatowej Nr 1141R  określony został umową, jaka została zawarta we wrześniu 2019 na okoliczność otrzymanej dotacji na ten cel. Zakładała ona wsparcie tej …

Czytaj więcej »

Powiat – pożegnania dyrektora Więcława

W mieleckim starostwie odbyła się uroczystość pożegnania Józefa Więcława, byłego już dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu, Stanisław Lonczak wyraził podziękowania odchodzącemu dyrektorowi za jego cenny wkład w tym trudnym okresie. Okres zarządzania lecznicą przez dyrektora J. Więcława przypadł nie niezmiernie trudny …

Czytaj więcej »

Odwołanie dyrektor Wyparło

W dniu dzisiejszym (6 maja) Zarząd Powiatu odwołał Panią Elżbietę Wyparło ze stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu. Jednocześnie Zarząd powierzył pełnienie jej obowiązków dotychczasowemu zastępcy dyrektora tej placówki – Pani Krystynie Bajger. Marek Patyk

Czytaj więcej »

Wicestarosta Bryła odpowiada Marii Orłowskiej

30 kwietnia Zarząd Powiatu Mieleckiego przekazał za pośrednictwem Pana Marka Paprockiego Przewodniczącego Rady Powiatu obszerne stanowisko dla radnych powiatu w sprawie prowadzonej procedury zmierzającej do odwołania ze stanowiska dyrektora PZPSW. Załączył do niego liczne dokumenty źródłowe tak aby umożliwić radnym rzetelną analizę i obiektywną ocenę całej zaistniałej sytuacji. W związku …

Czytaj więcej »

W mieleckim Domu Pomocy Społecznej przeprowadzone zostały badania przesiewowe wśród pensjonariuszy i personelu

W ostatni dzień kwietnia przed mielecki DPS-em pojawił się ambulans wojskowy. To efekt nowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, w myśl którego zarówno pensjonariusze jak i zatrudniony w domach opieki personel mają być okresowo badani na okoliczność zarażenia się koronawirusem COViD-19. Wojskowa załoga medyczna w specjalnie przygotowanym – odizolowanym miejscu pobrała 20 …

Czytaj więcej »

Święto Konstytucji 3 Maja w czasach pandemii

W związku z panującą epidemią koronawirusa i wynikającymi z tego ograniczeniami stanu epidemicznego, tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja będą miały w Mielcu, tak jak i w całej Polsce, zupełnie inny charakter niż do tej pory. Przede wszystkim nie będzie tradycyjnej uroczystości przed Pomnikiem Wolności, która – corocznie – organizowana …

Czytaj więcej »

Dyrektor mieleckiego szpitala zrezygnował

Starostwo Powiatowe w Mielcu potwierdza, że z dniem 30 kwietnia Józef Więcław, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego przestanie pełnić swoją funkcję. Rozwiązanie umowy następuje na wniosek dyrektora, który złożył swoją rezygnację w dniu 31 marca bieżącego roku. Rezygnacja Dyrektora wynika z przyczyn, o których Dyrektor nie chciałby informować szerszej …

Czytaj więcej »

Komunikat Starostwa w/s interpelacji M. Orłowskiej

W związku z licznymi zapytaniami ze strony mediów dotyczącymi interpelacji z dnia 20 kwietnia Pani Marii Orłowskiej Radnej Rady Powiatu Mieleckiego, informuję, że Starosta Powiatu udzieli odpowiedzi w trybie i terminie przewidzianym dla tego typu wystąpienia radnego. Nadmieniam, że interpelacja Pani M. Orłowskiej datowana dniem 20 kwietnia br. nie została …

Czytaj więcej »