Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Region / Ze starostwa (strona 4)

Ze starostwa

Zdalny Zarząd

Mimo licznych ograniczeń wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego i wprowadzonych w związku z tym dodatkowych zasad bezpieczeństwa, Zarząd Powiatu na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji i podejmuje niezbędne decyzje. Dotychczasowa forma posiedzeń została zastąpiona formą rejestrowanej elektronicznie telekonferencji. Praca w urzędzie odbiega często od przyjętego regulaminu i w wielu wypadkach odbywa …

Czytaj więcej »

Mieleckie starostwo informuje, że na terenie powiatu wciąż znajdują się wolne miejsca do odbycia kwarantanny

Bez względu na przyczynę tego wymogu – powrót ze strefy objętej epidemią czy też kontakt z osobą zakażoną – okres kwarantanny wynosi 14dni. Zorganizowana przez władze powiatu baza izolatorium zlokalizowana została w oparciu o zasoby Hotelu Polskiego, Hotelu Atena i Hotelu Iskierka. Każdy z w/w hoteli dysponuje nadal wolnymi miejscami. …

Czytaj więcej »

Mieleckie starostwo powiatowe odwołuje zaplanowaną na 20 czerwca imprezę plenerową Powitanie Lata 2020.

Podjęta decyzja ma związek z rozwojem sytuacji epidemiologicznej. W chwili obecnej przepisy sanitarne zabraniają zgromadzeń. Nie wiadomo również jak długo będą one obowiązywać. Na obecnym etapie rozprzestrzeniania się wirusa covid-19 trudno również założyć, że uda się zapewnić potencjalnym uczestnikom bezpieczne warunki uczestnictwa. Decyzję o odwołaniu imprezy rozważaliśmy w łonie Zarządu …

Czytaj więcej »

Dyrektorka PZPSW – stanowisko Zarządu Powiatu

Przyczyną rozpoczętej przez Zarząd Powiatu Mieleckiego procedury zasięgnięcia opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie zamiaru odwołania ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych jest niedopełnienie obowiązków w sprawie odwołania się od decyzji Prezesa Zarządu PFRON dotyczącej zobowiązań Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu z tytułu wpłat na …

Czytaj więcej »

Apel Starosty Mieleckiego

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wszyscy musimy wspólnie podjąć działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się groźnego koronawirusa covit-19. Głównymi ośrodkami walki z wirusem są służby sanitarno-epidemiologiczne powiatowe i wojewódzkie a także służba zdrowia w tym szpital w Mielcu, jego oddział zakaźny oraz pogotowie ratunkowe. Skala epidemii oraz związane z tym …

Czytaj więcej »

Pozostań w domu

Administracja samorządowa, służby porządkowe oraz policja zwracają się z apelem do wszystkich mieszkańców na terenie całego kraju o powstrzymywanie się od niepotrzebnego gromadzenia się nawet w niewielkich grupach. Komunikat rozpowszechniany będzie we wszystkich możliwych formach, w tym także poprzez mobilne megafony policji. Na terenie Powiatu Mieleckiego poniższy komunikat rozpowszechniany będzie …

Czytaj więcej »

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego do mieszkańców

Drodzy mieszkańcy miasta Mielca i Powiatu Mieleckiego Korzystając z okazji,dziękuję wszystkim mieszkańcom miasta Mielca i Powiatu Mieleckiego za właściwą postawę obywatelską, za dojrzałość i odpowiedzialność w walce z koronawirusem. Dziękuję za to, że zostaliście w swoich domach, mieszkaniach od chwili zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach. Wielkie podziękowania kieruję do …

Czytaj więcej »

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu wprowadzono kolejną reorganizację obsługi klientów

Uprzejmie informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu wprowadzono kolejną reorganizację obsługi klientów. Wszystkie sprawy klientów załatwiane są wyłącznie w holu urzędu (parter). W holu znajduje się stanowisko, na którym zostały udostępnione formularze dotyczące najpilniejszych spraw.  Na dzień dzisiejszy można: 1. Skorzystać z telefonicznej bądź elektronicznej formy załatwienia sprawy. …

Czytaj więcej »

Powstrzymać wirus ASF na granicach powiatu

Służby podległe Staroście Mieleckiemu prowadzą zakrojone na szeroką skalę działania mające powstrzymać wirus ASF na granicach powiatu. W ramach działań prewencyjnych 29 lutego 2020 dokonano wraz z przedstawicielami Kół Łowieckich, Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych przeszukania na terenie wzdłuż rzeki Wisły od drogi wojewódzkiej Mielec – Staszów do …

Czytaj więcej »

Powiatowe dotacje na zabytki

120 tysięcy złotych przeznaczyło mieleckie starostwo na wsparcie prac remontowych i konserwatorskich zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Mieleckiego. Samorząd Powiatu od wielu już lat otacza lokalne zabytki szczególną opieką, przyznając dotacje w różnych kwotach, w zależności od zasobności budżetu, na prace konserwatorskie lub prace budowlane, aby przywrócić im dawną …

Czytaj więcej »