Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Interpelacja ws akcji odkomarzania w gminach powiatu mieleckiego

Interpelacja ws akcji odkomarzania w gminach powiatu mieleckiego

Mielec, dnia 14 czerwca 2019 r.

Zbigniew Tymuła
Radny Powiatu Mieleckiego

Starosta Powiatu Mieleckiego
Stanisław Lonczak
za pośrednictwem Przewodniczącego
Powiatu Mieleckiego
Marka Paprockiego

INTERPELACJA

Zgodnie z §30 Statutu Powiatu Mieleckiego składam interpelację w sprawie podjęcia się przez samorząd powiatowy w Mielcu natychmiastowej akcji odkomarzania we wszystkich gminach powiatu mieleckiego.
Uzasadnienie:
W związku z licznymi sygnałami o uciążliwych plagach komarów, koniecznym wydaje się podjęcie natychmiastowych działań celem przeprowadzenia kompleksowej akcji odkomarzania we wszystkich gminach powiatu mieleckiego.
Sytuacja jest o tyle szczególna, że jak wiemy nasz powiat nawiedziła powódź, której skutkiem i pozostałością jest nadmierna ilość komarów, utrudniająca codzienne funkcjonowanie mieszkańców powiatu mieleckiego.
Przedmiotowa prośba pozostaje również w nawiązaniu do pisma w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przeprowadzenie w powiecie mieleckim akcji odkomarzania, które trafiło w dniu 7 czerwca do Ewy Leniart, Wojewody Podkarpackiego. Wydaje się, że w tej szczególnej sytuacji w naszym powiecie związanej z ostatnią powodzią oraz dobrej sytuacji finansowej naszego powiatu, takie działania powinny być niezwłocznie podjęte przez samorząd powiatowy, bez konieczności występowania z prośbą o wsparcie w tej kwestii do Wojewody Podkarpackiego. W tak ważnej sprawie dobro mieszkańców oraz komfort ich życia powinien uzasadniać podjęcie natychmiastowych działań.
Akcja odkomarzania jak wiemy prowadzona jest obecnie na terenie gminy miejskiej Mielec, która sama zabezpieczyła na ten cel stosowne środki.

Z wyrazami uznania,
Zbigniew Tymuła

Sprawdź również

Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim

W Zespole Szkół Technicznych  w Mielcu, odbyło się spotkanie podsuwające realizację projektu „Zawody przyszłości – …