Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Grid / JUŻ JEST! NOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU MIELECKIEGO

JUŻ JEST! NOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU MIELECKIEGO

W poniedziałek, 6 listopada, odbyła się konferencja „Razem na rzecz rozwoju Powiatu Mieleckiego”. Jednym z punktów spotkania było wręczenie nominacji członkom nowej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego.

Rada, której zadaniem jest wspieranie współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi, została powołana uchwałą Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 24 października br. W jej skład weszło łącznie dwunastu członków, w tym: trzech przedstawicieli Rady Powiatu Mieleckiego: Mariusz Barnaś, Stanisław Kagan, Maria Orłowska; trzech przedstawicieli Zarządu Powiatu Mieleckiego: Maria Napieracz, Bożena Rybka, Dawid Uzar; a także sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w osobach: Bogusław Kołacz, Zofia Radwańska, Małgorzata Rybińska (z terenu miasta Mielca) oraz Marta Kieraś, Wojciech Naprawa i Maria Trznadel (z terenu Powiatu Mieleckiego). Wymienione osoby odebrały nominacje, a także wzięły udział w pierwszym otwartym posiedzeniu rady. W czasie obrad wybrane zostało prezydium rady – pozostało ono takie samo, jak w poprzedniej kadencji. Funkcję przewodniczącego objął Bogusław Kołacz, wiceprzewodniczącej – Maria Napieracz, a sekretarza – Zofia Radwańska.

Spotkaniu w auli „Kleks” Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu towarzyszyła konferencja pod nazwą „Razem na rzecz rozwoju Powiatu Mieleckiego”. Wicestarosta Maria Napieracz przedstawiła działania Powiatu Mieleckiego na rzecz organizacji pozarządowych oraz informację na temat planowanych konkursów i środków finansowych na realizację zadań publicznych w przyszłym roku. Głos podczas spotkania zabrali również przedstawiciele Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, którzy opowiedzieli zebranym o projekcie „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach RPO WP na lata 2014-2020. Pośród omówionych tematów znalazły się również narzędzia współpracy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i NGO.

 STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU

 Biuro Promocji i Informacji

 Monika Piątek

 

Sprawdź również

Spotkania z ikonami i twórcami

„Spotkania z ikonami i twórcami, mieleckimi, podkarpackimi, małopolskimi, słowackimi, ukraińskimi i innymi” – Mielec 2023. …