Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / AWP poleca / Krystyna Skowrońska: dworzec kolejowy w Mielcu w 2026 roku. Podziękowanie od ministra. Presja ma sens!

Krystyna Skowrońska: dworzec kolejowy w Mielcu w 2026 roku. Podziękowanie od ministra. Presja ma sens!

9 marca 2023r. z Ministerstwa Infrastruktury otrzymałam odpowiedź na moją interpelacje poselską (z dn. 8 lutego 2023r.), w której dopytywałam m.in. o to, kiedy ostatecznie zostanie oddany do użytku dworzec PKP w Mielcu. Minister Andrzej Bittel odpowiedział: dworzec będzie oddany do użytku w 2026 roku.

 Po tym, gdy w roku 2007 wykreślono linię kolejową L-25 (na odcinku Dębica – Stalowa Wola – Rozwadów przez Mielec) jako linię o specjalnym znaczeniu państwowym, w 2009 roku zwróciłam się z interpelacją do Ministra Infrastruktury o wpisanie L-25 do wykazu linii o znaczeniu państwowym. W 2013 roku zorganizowałam w Mielcu spotkanie z sejmową Komisją Infrastruktury i ministrem Andrzejem Masselem o konieczności rewitalizacji linii Dębica – Mielec.

Interpelacja 38969

Tytuł:

Interpelacja w sprawie harmonogramu prac związanych z remontem i modernizacją budynku dworca kolejowego w Mielcu

* * *

Treść interpelacji:

Mielec, 8 lutego 2023 roku

Krystyna Skowrońska

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Pan

Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury

                                                  Interpelacja

w sprawie harmonogramu prac związanych z remontem i modernizacją budynku dworca kolejowego w Mielcu.

Szanowny Panie Ministrze,

po tym, gdy w roku 2007 wykreślono linię kolejową L-25 ( na odcinku Dębica – Stalowa Wola – Rozwadów przez Mielec) jako linii o specjalnym znaczeniu państwowym, w 2009 roku zwróciłam się z interpelacją do Ministra Infrastruktury o wpisanie L-25 do wykazu linii o znaczeniu państwowym.   W odpowiedzi była odmowa. 

W roku 2013 roku zorganizowałam spotkanie w Mielcu z sejmową Komisją Infrastruktury i ministrem Andrzejem Masselem o konieczności rewitalizacji linii kolejowej Dębica – Mielec, linii, która była już nieczynna. Wówczas wypracowano wnioski o potrzebie rewitalizacji tej linii kolejowej. O potrzebie przywrócenia kolei na tym odcinku wielokrotnie konsultowałam się z lokalnym samorządem.

Po raz kolejny z interpelacją w sprawie modernizacji linii L-25 i dworca w Mielcu (dworzec – z odpowiedzi: obecnie nie ma w planie remontu) – wystąpiłam w roku 2016.

Od roku 2018 rozpoczęto prace związane z rewitalizacją linii kolejowej Dębica – Mielec – Padew Narodowa.

W tym samym roku w interpelacji w sprawie inwestycji w zakresie modernizacji istniejących dworców kolejowych w ramach „Programu inwestycji dworcowych na lata 2017 – 2023”, pytałam o remont dworca w Mielcu.

W roku 2020 w kolejnej interpelacji poselskiej pytałam o Program Inwestycji Dworcowych i dworca w Mielcu. z pytaniem: czy dworzec w Mielcu znajdzie się w Programie Inwestycji Dworcowych w latach 2016 – 2023. Ten sam temat – dworca w Mielcu podjęłam w interpelacji do Prezesa Rady Ministrów w roku 2021. Poinformowano mnie, że może się to stać w latach 2024 – 2030).  

We wrześniu 2021 roku oficjalnie otwarto linię kolejową na odcinku Mielec – Dębica. Niestety, dworzec w Mielcu był i jest nieczynny. Stąd moje kolejne interpelacje, aż do 2022 roku, gdy zostałam poinformowana, że: „Zarząd PKP S.A.  2 sierpnia 2022 r., włączył budynek dworca w Mielcu do obecnie realizowanego Programu Inwestycji Dworcowych. Aktualnie przedsięwzięcie jest w fazie przygotowania tzn. trwają prace nad ustaleniem ostatecznego zakresu inwestycji oraz zawarciem przez PKP S.A. ewentualnego porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, związanego z realizacją inwestycji. Po zakończeniu prac przygotowawczych możliwe będzie ustalenie szczegółowego harmonogramu realizacji zadania. Zamierzeniem Spółki jest przeprowadzenie inwestycji w najkrótszym horyzoncie czasowym, umożliwiając przywrócenie dworca do użytkowania w kształcie zapewniającym dostosowanie do bieżących wymogów i potrzeb.”

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedzi na pytania:

  1. Czy ustalony jest przez PKP S.A. ostateczny zakres inwestycji związanej z dworcem PKP w Mielcu?
  2. Kiedy dworzec PKP w Mielcu może zostać przywrócony do użytkowania dostosowując go do bieżących wymogów i potrzeb podróżnych?

      Z poważaniem,

Krystyna Skowrońska

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

* * *

W latach: 2016, 2018, 2020, występowałam z interpelacjami zarówno o remont linii kolejowej Dębica – Rozwadów przez Mielec, jak i w latach: 2021, 2022, 2023 o remont mieleckiego dworca, o ujęcie go w Programie Inwestycji Dworcowych.  

Obecnie na wyremontowanej trasie kolejowej z Dębicy do Padwi Narodowej przez Mielec pociągi jeżdżą kilka razy dziennie (w Mielcu to łącznie 8 odjazdów do Dębicy czy Padwi Narodowej).

Natomiast minister Andrzej Bittel z Ministerstwa Infrastruktury w odpowiedzi na ostatnią moją interpelację nt. remontu dworca w Mielcu, napisał – cyt.: chciałbym wyrazić wdzięczność za dotychczasowe zaangażowanie Pani Poseł na rzecz przywrócenia funkcjonowania linii kolejowej nr 25 na odcinku Dębica – Mielec.

Miło otrzymywać podziękowania. A teraz czekamy na otwarcie dworca!

Krystyna Skowrońska

Poseł na Sejm RP

Mielecki dworzec PKP 14 marca 2023 r., fot. Włodek Gąsiewski

p r o m o c j a :

Włodek Gąsiewski, Mielec w fotografii ulicznej i słowie 20/21 – Mielec in street photo and the word 20/21

Sprawdź również

Można składać wnioski na dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął dwie uchwały, dzięki którym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie może …