Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Bezpieczeństwo / Wpadki i wypadki / Leszek Midura – kandydat na senatora RP

Leszek Midura – kandydat na senatora RP

Leszek Midura
– kandydat na senatora RPLeszek Midura lat 33, mieszkaniec Woli Wadowskiej w powiecie mieleckim.
Wieści Regionalne Nr 8/04 z 2 sierpnia 2004 r. Wykształcenie wyższe (PAT – teologia), informatyki (Politechnika Warszawska), Zarządzania Oświatą WSGiZ w Mielcu, Doktorant Wydziału Nauk Społecznych – kierunek Politologia Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Od kilku lat uczy  w PSP w okolicy zamieszkania, wcześniej pracował jako dziennikarz w  radio i prasie lokalnej. Jest właścicielem kilkuhektarowego gospodarstwa, publikuje w prasie, wydał 2 książki o tematyce historycznej. Był radnym w swojej gminie m. in. przewodniczył Komisji Rewizyjnej i Statutowej. W poprzedniej kadencji był Radnym Rady Powiatu mieleckiego. Uznawany za najaktywniejszego radnego (największa liczba wystąpień, stały dyżur itp.) W swej aktywnej działalności społecznej m. in. przez dziesięć lat pracował w Funduszu Misyjnym, dwie kadencje przewodniczył ZG NSZZ RI "Solidarność" (obecnie wiceprzewodniczący). Był pełnomocnikiem wojew&#243dzkim w Tarnowie i zastępcą przew. Gł&#243wnej Komisji Rewizyjnej ROP w Warszawie. Autor opracowań o historii regionu.
Od lat w swej postawie konsekwentnie sprzeciwia się temu, co wiąże się z pseudoideami "okrągłego stołu", "zmowy konstytucyjnej", rozgrabianiu majątku narodowego. W swych działaniach wspierał wprowadzanie Społecznego Nauczania Kościoła Katolickiego i promował patriotyczne media "Radio Maryja", "Nasz Dziennik", "Naszą Polskę". Demaskował obłudę pseudoelit o postkomunistycznym i liberalnym rodowodzie.W swym programie gł&#243wny nacisk kładzie na:obronę interes&#243w rodzimego producenta tak rolnika jak i polskiego przedsiębiorcy i robotnika,walkę z przestępczością, korupcją, kumoterstwem oraz bezowocnym "przejadaniem" grosza publicznego na nieprzemyślane inwestycje i rosnącą bez opamiętania biurokrację,traktowanie funkcji społecznych i pracy w administracji jako służby u swego wyborcy i "płatnika" swego wynagrodzenia,
"pilnowanie" by sztucznie nas nie dzielono z zewnątrz tak pod względem politycznym jak i administracyjnym,zwalczanie patologii naszego życia społecznego: bezrobocia, słabego wykształcenia, szerzących się uzależnieniach, upadku moralnego, braku bezpieczeństwa itd.popiera ideę jednomandatowych okręg&#243w wyborczych w ordynacji większościowej z "odpartyjnieniem" wybor&#243w.

Sprawdź również

Policjanci poszukują zaginionego Krzysztofa Gintera

19.01.2021. Policjanci Zespołu ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Mielcu, …