Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Maria Błażków patronką Mieleckiego Towarzystwa Literackiego

Maria Błażków patronką Mieleckiego Towarzystwa Literackiego

W sobotę 15 kwietnia 2023 r., w siedzibie Mieleckiego Towarzystwa Literackiego przy ulicy Mickiewicza 2/6, odbyło się Walne Zebranie Członków tej organizacji. Rozpoczął go prezes Towarzystwa Zbigniew Michalski, który zaproponował Andrzeja Talarka na przewodniczącego zebrania. Obecni, podczas Zebrania Członkowie MTL, jednomyślnie przyjęli jego kandydaturę. Przewodniczący Zebrania zaproponował na  protokolanta Katarzynę Hudy. Także ta propozycja, a następnie porządek zebrania zostały pozytywnie ocenione przez zgromadzonych. Do Komisji Uchwał i Wniosków zostały wybrane Barbara Augustyn i Monika Maciałek. Sprawozdanie Zarządu, za okres sprawozdawczy 2021-2023, przedstawił prezes Towarzystwa. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentował Zbigniew Radłowski. Członkowie MTL zatwierdzili sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe, i udzielili absolutorium członkom Zarządu. Wobec tego, że został zgłoszony wniosek o nadanie imienia Marii Błażków do Komisji Uchwał i Wniosków, również ta propozycja uzyskała akceptację w głosowaniu. Wolne wnioski były przedostatnim punktem zebrania, po którym nastąpiło jego zakończenie.

Zbigniew Michalski

p r o m o c j a :

Nepomuki w dolinie Wisły i Wisłoki

Włodek Gąsiewski, Krystyna Gargas-Gąsiewska „Bieszczadzkie szlaki ikon – droga do Łopienki” wydanie drugie 2022

Sprawdź również

Dzieci z półkolonii w „Jadernówce”

W ostatnich dniach w Muzeum Historii Fotografii “Jadernówka’’ w Mielcu gościły dzieci z mieleckich półkolonii. …