Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....

Nadwisłocze Nr 3(20) 2008

Nadwisłocze Nr 3(20) 2008
 
Spis treści:
str. 3-4 – Włodzimierz Gąsiewski, Tw&#243rcy „Nadwisłocza”.

Mielecjana
str. 6 – Włodzimierz Gąsiewski, Jadern&#243wka zdewastowana.
str. 7 – Damian Gąsiewski, 30 lat muzeum w Mielcu.
str. 7 – Włodzimierz Gąsiewski, Ekspozycje i wystawy w art. studio galeria antykwariat.

Dębicko Ropczyckie Nadwisłocze
str. 8 – RK, Miasto uhonorowało dow&#243dcę; Na Chasydzkim szlaku.
str. 9 –  Grażyna Woźny: Media lokalne
w Polsce. Prasa-radio-telewizja-internet; Wystawa z cyklu Mniejszości Narodowe Rzeczypospolitej. Ukraińcy w dziejach naszego regionu.

Nadwisłocze lotnicze
str. 10-11 – Włodzimierz Gąsiewski: 70. lecie przemysłu lotniczego, rodzinne spotkanie pokoleń; 
 Spis treści:

str. 3-4 – Włodzimierz Gąsiewski, Tw&#243rcy „Nadwisłocza”.
Mielecjana
str. 6 – Włodzimierz Gąsiewski, Jadern&#243wka zdewastowana.
str. 7 – Damian Gąsiewski, 30 lat muzeum w Mielcu.
str. 7 – Włodzimierz Gąsiewski, Ekspozycje i wystawy w art. studio galeria antykwariat.

Dębicko Ropczyckie Nadwisłocze
str. 8 – RK, Miasto uhonorowało dow&#243dcę; Na Chasydzkim szlaku.
str. 9 –  Grażyna Woźny: Media lokalne
w Polsce. Prasa-radio-telewizja-internet; Wystawa z cyklu Mniejszości Narodowe Rzeczypospolitej. Ukraińcy w dziejach naszego regionu.

Nadwisłocze lotnicze
str. 10-11 – Włodzimierz Gąsiewski:
70. lecie przemysłu lotniczego, rodzinne spotkanie pokoleń; Modele samolot&#243w na Starym Mielcu; Album 70-lecia.
str. 12-15 – Stanisław Fryc, Paweł Dzida – pod niebem Afryki.
str. 16-21 – Włodzimierz Gąsiewski: Flugzeugwerk odsłania tajemnice. We wspomnieniach Jana Magdziaka. Cz. II;
Walka o władzę w WSK „PZL-Mielec”
str. 22 – Adam Rząsa, Julian Woźniak – dziennikarz nie tylko lotniczy. W 5-tą rocznicę śmierci.

Harcerskie Nadwisłocze
 str. 22-24 – Waldemar Basak, Stanica Związku Harcerstwa Polskiego w Woli Michowej.

Historia i ludzie
str. 25 – Andrzej Żylicz, Polacy w pościgu za bronią V.
str. 25 – Włodzimierz Gąsiewski, Bogdan Arct „W Pościgu za V-1”.
str. 26-29 – Kazimierz Gdula, Wspomnienia (Nie tylko okupacyjne). Cz. III.
str. 30-31 – Włodzimierz Gąsiewski, Handel pamięcią gen. Sikorskiego.
str.  32-33 – Andrzej Krempa, Mielecki cmentarz Wermachtu.

Historia i wiara
str. 34-37 – Ks. Janusz Kr&#243likowski, Święci są po to aby nas zachęcać.
str. 38-40 – s. Paula, 100 lat pobytu i działalności Si&#243str Nazaretanek w Grodnie.
str. 41 – Włodzimierz Gąsiewski, Mielec – Krywicze Jezus Nazareński.
str. 42-43 – Marek Zalotyński, Ksiądz J&#243zef Smaczniak. Z Rzochowa do Nadw&#243rnej.
str. 44-45 – Ks. J&#243zef Mandziuk, Postacie z dziej&#243w Kościoła katolickiego na Śląsku w czasach nowożytnych. Cz. III. Ambroży Mojban – wrocławski reformator ceremonii liturgicznych. Margrabia Jerzy Hohenzollern – śląski realizator protestanckiej zasady Cuis regio eius religio.

Niemieckie Nadwisłocze
str. 46 – Alfred Konrad, Eine Reise ins Weichsel-San-Dreieck.
str. 47-48 – Włodzimierz Gąsiewski, Niemieckie korzenie na Ziemi Mieleckiej.
str. 49 – Włodzimierz Gąsiewski, Antoni Rejman, Mieleccy nauczyciele w niemieckim Löhne.

Poezja i literatura
str. 50 – Bronisław Dryja, Wewnątrz odkrywanej r&#243ży.
str. 51 – Włodzimierz Gąsiewski, Dorota Kwoka – być kobietą, poetką, malarką…
str. 52 – Lesław Jan Urbanek.
str. 53 – Mirosław Osowski.
str. 54 – Ks. Marian Balicki.
str. 55 – Mirosław Osowski, Łzy straconego pokolenia.
str. 55 – „Motywy” Mariana Berkowicza.
str. 56-57 – Marta Świderska-Pelinko, „Dryf” Kazimierza Lindy.
str. 57 – Marek Jagliński.
str. 58 – Zdzisława G&#243rska, Tęsknoty Teresy Paryny w tomiku wierszy „Z białej ciszy”.
str. 59 – Mirosław Osowski, Ars longa, vita brevis – zapisane refleksje.
str. 59 – Mieczysław A. Łyp, Genius loci.
str. 60 – Ryszard Wojtowicz, Poezja ładu i umiaru – o wierszach Elżbiety Ulanickiej z tomiku „Dobre myśli”.
str. 61 – Justyna Szymanowska, Wsp&#243lna obecność na Paniadze.
str. 62-63 – Zbigniew Michalski: Minęło dwa lata; W odświętnym nastroju.
str. 63 – V Og&#243lnopolski i Polonijny Turniej Poetycki o „Srebrne Pi&#243ro Prezydenta Miasta Mielca” oraz Laury Kwartalnika „Nadwisłocze” i „Wieści Regionalnych” i „Poetycki Exlibris” Pedagogicznej Biblioteki Wojew&#243dzkiej
w Rzeszowie – Filia w Mielcu pod patronatem w kategorii Polonia Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Ortyla.

Bałkańskie Nadwisłocze
str. 64 – Kate Jovanowska.

Kultura i Sztuka
str. 64-65 – Natalia Kania, Luiza Walicka i jej wystawa.
str. 65 – Włodzimierz Gąsiewski, Jubileusz Mariana Pietruszki.
str. 65 – art-studio galeria antykwariat, Ikony w mieleckiej art-studio galerii.
 

Zapraszamy do czytania wersji cyfrowej numeru.

    

Sprawdź również

Literackie Nadwisłocze – Barbara Śnieżek – wiersze, nie tylko rzeszowskie…

Szanowni Czytelnicy! Zapraszamy do lektury Literackiego „Nadwisłocza”, a w nim wiersze Barbary Śnieżek z Rzeszowa, …