Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Bezpieczeństwo / Wpadki i wypadki / OCZEKIWANE MIELECKIE ZAPISKI

OCZEKIWANE MIELECKIE ZAPISKI

OCZEKIWANE
,,MIELECKIE ZAPISKI''Na początku stycznia 2006 r. ukazało się oczekiwane wydanie "Mieleckich zapisk&#243w"  nr 5-6, obejmujących lata 2002-2003, kt&#243rego wydawcą jest Towarzystwo Miłośnik&#243w Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera w Mielcu. Tegoroczna publikacja jest co najmniej dwa razy obszerniejsza od poprzednich, co w pełni usprawiedliwia podw&#243jny rocznik i rekompensuje dwuletnie oczekiwanie na ukazanie się książki, w kt&#243rej zamieszczono kilkadziesiąt r&#243żnej wielkości artykuł&#243w i publikacji r&#243żnych autor&#243w, kt&#243rych wszakże łączy jedna wsp&#243lna cecha, że są one w całości poświęcone ziemi mieleckiej poprzez treść lub też autorstwo ich tw&#243rcy.
Właśnie regionalność "Mieleckich zapisk&#243w" jest ich największą siłą.  Dzięki temu stanowią one najcenniejsze źr&#243dło wiedzy o naszej małej ojczyźnie, jeśli chodzi o jej historię, jak też i wsp&#243łczesne życie społeczno-kulturalne.
Walorami "zapisk&#243w" są także m.in. prezentacje związanych z ziemią mielecką, kt&#243rych mamy kilka także i w bieżącym numerze. Niezwykle interesujący jest rozdział "Z dziej&#243w Regionu mieleckiego" oraz rozdział "Z dziej&#243w kultury i oświaty w mieleckiem", w kt&#243rych w formie naukowej czy też popularno naukowej zawarte są niezwykle interesujące artykuły i wspomnienia. Jak zwykle bogaty jest rozdział "Kultura", kt&#243ry prezentuje tym razem tw&#243rczość poetycką uznanych i debiutujących mieleckich poet&#243w. Na uwagę zasługują też rozdziały "Materiały r&#243żne" oraz "Noty i m&#243wienia" wydawnictw już nawet wybiegających poza lata 2002-2003 a związanych z ziemią mielecką.
Do zapisk&#243w napisało społecznie kilkudziesięciu autor&#243w: Leszek Deptuła, Bogumiła Gajowiec, Włodzimierz Gąsiewski, Stefan Kaczmarczyk, Jerzy Kazana, Bronisław Kowalczuk, Stanisław Kryczyński, Jacek Krzysztofik, Krystyna Książnicka, ks. Kazimierz Kupiec, Tadeusz Łakomy, ks. Władysław Oleksiak, Jan Piątek, Ewelina Radion, ks. J&#243zef Rog&#243ż, Jadwiga Rysiak, Stanisław Stachura, Jan Stępień, Janusz Strzała, ks. Władysław Szczebak, Leszek Szot, Jolanta Witek, Marek Woźniak, Michał Żar&#243w, Marta ŻOla Schock.
Społeczną redakcją zajęli się: Jacek Krzysztofik (kierownik zespołu), J&#243zef Witek, Jan Stępnień, Bogumiła Gajowiec (także korekta), Janusz Zborowski i Janusz Halisz. Książkę w 500 egz. wydano przy pomocy finansowej Urzędu Miejskiego w Mielcu i Starostwa Powiatowego w Mielcu. Format B-5, 256 stron. Skład i druk Zakład Poligraficzny Mielec.
WG

Sprawdź również

Policjanci zatrzymali prawa jazdy sześciu kierującym

17.07.2020. Tylko w tym tygodniu policjanci wydziału ruchu drogowego mieleckiej policji zatrzymali uprawnienia do kierowania …