Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Bezpieczeństwo / Wpadki i wypadki / Mielcjana 2001-2005 według Danela

Mielcjana 2001-2005 według Danela

Całość listu opublikujemy w Kwartalniku "Nadwisłocze", natomiast poniżej przedstawiamy bibliografię wydawnictw mieleckich i o Mielcu, zawartą w liście J. K. Danela, uważając ją za bardzo cenny wkład w popularyzację dorobku wydawniczego związanego z ziemią mielecką.
(red.)1. Drzewiecki Ireneusz, 10 lat Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu 1991-2001, Mielec, 2001,s.26;
2. Dudek Marian, Z pamiętnika nauczyciela w PRL – u (życie – praca – niepowodzenia życiowe – dorobek), Mielec 2005, s. 102;
3. Gąsiewski Włodzimierz, Abp Wojciech Zięba z wadowickiej ziemi, Mielec – Wadowice G&#243rne 2001, s. 24;
4. Gąsiewski Włodzimierz, Arteco, Mielec 2002, s. 104;
5. Gąsiewski Włodzimierz, Szopki swojskie, Mielec 2003, s. 72;
6. Gąsiewski Włodzimierz, Gąsiewski Damian, Przewodnik Mielecki, Mielec 2002, s. 60; (przyp. red.)
7. Halisz Janusz, Rękopisy, starodruki, dokumenty w zbiorach Muzeum Regionalnego w Mielcu, Mielec, VI 2001, s. 30;
8. Informatyka w szkole XVII cz. 1, Mielec 19-22 września 2001, s. 1-370;
9. Informatyka w szkole XVII cz. 2, Mielec 19-22 września 2001, s. 376-813;
10. Klementowski Jerzy, Woźniak Marek, 40 lat działalności Koła nr 38 Polskiego Związku Filatelist&#243w w Mielcu 1964-2004, Mielec, IX 2004, s. 49;
11. Powiat Mielecki, The Poviat of Mielec, opr. Bogusław Miga, Mielec 2001, s. 35;
12. Powiat Mielecki. Mielec County, opr. Bogusław Miga, Mielec 2002, s. 52;
13. Przygoda z przeszłością. Drzewa genealogiczne rodzin mieleckich, pod redakcją Anny Korpanty i Doroty Targosz, wydana w Mielcu, w kwietniu, 2001 r, s. 14;
14. Ręczna broń palna XVIII – XX wiek, opr. Dorota Zahel, Mielec 2004, s. 20;
15. Skalski Marek, STKP- Malarstwo, Grafika, Rysunek, Rzeźba, Mielec 2002, s. 10;
16. Witek J&#243zef, 40 lat Miejskie] Komunikacji Samochodowej w Mielcu 1961-2001, Mielec 2001, s. 20;
17. Wystawa Jubileuszowa Towarzystwa Miłośnik&#243w Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera 1964-2004, Mielec VI 2004, s. 64;W tym samym czasie na terenie powiatu mieleckiego i poza jego granicami ukazały się r&#243wnież inne ważne publikację związane z dziejami miasta nad Wisłoką, kt&#243rych nie można ominąć w jakiejkolwiek bibliografii wydawnictw i publikacji dotyczących dziej&#243w miasta Mielca, jego powiatu lub też ludzi związanych z miastem poprzez urodzenie w nim, okres pracy, dokonania. Dlatego też dziwię się bardzo, że na liście tej nie znalazła się monografia II LO im. Mikołaja Kopernika wydana w 2003 r. w 50 – lecie istnienia tej zasłużonej plac&#243wki oświatowej. Oto kolejna lista pominiętych wydawnictw:17. Ciejka Małgorzata, Macyk Jadwiga, II Liceum Og&#243lnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu 1953-2003, Krak&#243w 2003, s, 234;
18. Chmielewski Dariusz, Krężel Janusz, Jednodni&#243wka. Zesp&#243ł Szk&#243ł w Lipie wydanie z okazji nadania Zespołowi imienia "Szarych Szereg&#243w", Lipa 2004, s. 130;
19. Kalendarium Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego NSZZ "Solidarność", opr. Stanisław Siwak, Rzesz&#243w 2001, s. 47;
20. Kardyś Stanisława, Krępa Ewa, Pawlak Andrzej, Wieczerzak Małgorzata Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym, Tusz&#243w Narodowy, l 2002,  s. 33;
21. Midura Leszek, Apolinary. Dzieje parafii Wadowice Dolne, Wola Wadowska 2002, s. 78;
22. Ogorzałek Kazimierz, Vademecum ucznia, Wola Mielecka, IX 2001, s. 23;
23. Paterak Renata, Na tej Ziemi urodził się Generał Władysław Eugeniusz Sikorski 20.05.1881 r., 60. rocznica śmierci (1943-2003), Tusz&#243w Narodowy 2003, s. 52;
24. Paterak Renata, Na tej Ziemi urodził się Generał Władysław Eugeniusz Sikorski 20.05.1881 r., 60. rocznica śmierci (1943-2003), Tusz&#243w Narodowy 2004, s. 53;
25. Paterak Renata, Tusz&#243w Narodowy, Tusz&#243w Narodowy 2002, s. 30;
26. Stala J&#243zef k., Komoński Szczepan, Borowa. Moja mała Ojczyzna. Tom II – Duchowieństwo, Borowa 2001, s. 160;
27. Śliwa Roman, Kałuża Elżbieta, Lotnicza Informacja Naukowa. Informator. Rzesz&#243w 2003, s. 48;
28. Kwartalnik "Nadwisłocze" od 1993 r. 9 numer&#243w, format A-4, obj.  72 str. (przyp. red.)
29. Bogu, Polsce, Bliźnim… 90 lat Polskiego Harcerstwa. Materiały z sesji historyczno – naukowej z 19 maja 2001 w Rzeszowie zorganizowanej przez Podkarpacki Okręg ZHR, pod red. Adama Franciszka Barana, Krak&#243w 2004. W publikacji tej znajduje się m&#243j tekst pt. "Harcmistrz Kazimierz Sabbat i jego działalność harcerska", s. 48-73, w kt&#243rym w przypisach powołuje się r&#243wnież na zasoby Muzeum Regionalnego w Mielcu. Jak r&#243wnież tekst dr Adama F. Barana pt. "Geneza i rozw&#243j struktur ZHR w Polsce południowo – wschodniej 1989-1993", s. 84-103, w kt&#243rym przedstawiona jest geneza ZHR w Mielcu.
30. Młode pokolenie polskich emigrant&#243w jego losy i problemy w XX wieku, Zbi&#243r studi&#243w pod redakcją naukową prof. dr hab. Ryszarda Studzińskiego (pracownika naukowego Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika}, Włocławek 2004; W publikacji znajduje się tekst mojego autorstwa pt. "Działalność harcerska Kazimierza Sabbata w latach 1939-1967", s. 15-28;
Natomiast w minionym roku na łamach "Najnowszych Dziej&#243w Polskich" (wydawanych przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk – Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku), nr 3 za 2005 r. ukazał się tekst mojego autoreferatu, jaki wygłosiłem podczas obrony rozprawy doktorskiej pt. "Kazimierz Sabbat (1913-1989) – polityk i mąż stanu. Biografia polityczna", s. 161-164.
Jacek Krzysztof Danel

Sprawdź również

Policjanci zatrzymali prawa jazdy sześciu kierującym

17.07.2020. Tylko w tym tygodniu policjanci wydziału ruchu drogowego mieleckiej policji zatrzymali uprawnienia do kierowania …