Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Rekrutacja do szkół średnich

Rekrutacja do szkół średnich

Zakończyła się rekrutacja do mieleckich szkół średnich. Zgodnie z zapowiedziami jeszcze sprzed rekrutacji tegoroczny podwójny nabór stanowił swego rodzaju wyzwanie. W każdej szkole zaplanowane zostały „podwójne klasy by uniknąć wzajemnej rywalizacji pomiędzy absolwentami podstawówek i gimnazjów.

Każda ze szkół przyjęła odpowiedni poziom punktowy decydujący o naborze. Generalnie w mieleckich liceach „dolny próg” ustalony został na poziomie 95 punktów, a w technikach na poziomie 70.

W zależności od przyjętych preferencji uczniów, byli oni przypisywani do wybranych przez siebie profili przedmiotowych,aż do wyczerpania miejsc w poszczególnych oddziałach.

Andrzej Bryła, Wicestarosta Mielecki uważa, że tegoroczny nabór do szkół średnich, mimo zdublowanych roczników, przebiegł bez zakłóceń. Jak ocenia – szkoły stanęły na wysokości zadania.

Według danych zbiorczych ze wszystkich gimnazjów z terenu Powiatu Mieleckiego zakwalifikowano do przydziału 1385uczniów. Do szkół średnich na terenie powiatu przypisano spośród nich 1365. Nieliczna grupa, bo 28 gimnazjalistów wybrało szkołę poza Powiatem Mieleckim. Kolejnych 20 nie zostało przydzielonych nigdzie. Nie oznacza to, że zostali oni wyparci poza obowiązkowy w Polsce system kształcenia do 18. roku życia. Interpretacji tej nielicznej grupy może być kilka. Przykładowo, albo wybrali szkołę poza powiatem, albo nie potwierdzili jeszcze swojego wyboru lub też, co jest możliwe, zdecydowali się na tryb odwoławczy.

W przypadku absolwentów podstawówek zarejestrowanych w systemie rekrutacji do szkół średnich było 1458 uczniów. 1392 spośród nich wybrało mieleckie placówki, 20 postanowiło kontynuować dalsza edukację poza Powiatem Mieleckim. Podobnie jak w przypadku gimnazjalistów 46 absolwentów podstawówek nie zostało przydzielonych do żadnej ze szkół. Powody tego stanu są analogiczne jak w przypadku gimnazjalistów.

Marek Patyk

Sprawdź również

Rusza nabór wystawców na Powiatowy Jarmark Świąteczny

Od 8 października do 9 grudnia br. potrwa nabór wystawców na kolejną edycję Powiatowego Jarmarku …