Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / W sieci / Na świecie / Rusza nowy Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Rusza nowy Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Partnerzy z Polski, Białorusi i Ukrainy będą mogli ubiegać się o dotacje z funduszy europejskich na realizację wspólnych, transgranicznych projektów. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło właśnie harmonogram konkursów. Pierwszy nabór wniosków rozpocznie się 11 października 2016 r. Łączny budżet wszystkich trzech zaplanowanych konkursów to  ponad 116 milionów euro.

Przygraniczne regiony Polski, Białorusi i Ukrainy bardzo liczą na nowe środki, dlatego proces przygotowania konkursów został przyspieszony. Oferujemy wsparcie już na etapie przygotowania projektów i zapraszamy  potencjalnych wnioskodawców na Forum Poszukiwania Partnerów, które odbędzie się 28 września w Lublinie” – poinformował wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Pierwszy konkurs z budżetem ponad 81 mln euro obejmie wszystkie cztery nowe cele tematyczne Programu, zdefiniowane dla perspektywy 2014-2020:

  • Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego– 14,84 mln euro
  • Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych– 28,32 mln euro
  • Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony– 14,53 mln euro
  • Promocja zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami– 23,79 mln euro

Nabór odbędzie się dwuetapowo. Najpierw oceniane będą tzw. koncepcje projektowe, które mają być złożone do 31 grudnia 2016. Najlepsze zostaną zaproszone do drugiego etapu, w którym przygotowany zostanie pełny wniosek o dofinansowanie. Maksymalne wsparcie UE dla projektu może wynieść 2,5 mln euro.

Kolejny zaplanowany konkurs z budżetem ponad 29 mln euro dla standardowych projektów ruszy 1 października 2018 r. Obejmie dwa cele tematyczne: Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego  oraz  Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony.

 Dodatkowo, przeprowadzony zostanie uproszczony nabór na tzw. małe projekty (poziom dofinansowania od 20 tys. do 60 tys. euro). Ten konkurs z budżetem ponad 5 mln euro rozpocznie się 1 grudnia 2017 r. i dotyczyć będzie promocji kultury lokalnej i zachowania dziedzictwa historycznego.

W Programie Polska-Białoruś-Ukraina przeznaczone będzie także ponad 52 mln euro na dofinansowanie tzw. dużych projektów infrastrukturalnych, które zostały wybrane w trybie pozakonkursowym.

Szczegółowy harmonogram konkursów oraz szkoleń, zasady kwalifikowalności partnerów i działań w projektach, opis wskaźników, jak również robocze wersje dokumentów aplikacyjnych dostępne będą na stronie internetowej Programu: http://www.pl-by-ua.eu/pl,news,197

***

Programy współpracy transgranicznej są istotnym elementem polityki UE wobec jej sąsiadów. Komisja Europejska chce wspierać rozwój społeczny i gospodarczy regionów znajdujących się po obu stronach zewnętrznej granicy UE. Środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI).

Budżet Programu Polska-Białoruś-Ukraina to ponad 185 mln euro. Ze współpracy będą mogli skorzystać mieszkańcy 4 polskich województw oraz 4 białoruskich i 6 ukraińskich obwodów.

Monika Konopka

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Sprawdź również

Można składać wnioski na dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął dwie uchwały, dzięki którym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie może …