Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Bezpieczeństwo / Wpadki i wypadki / WIEŚCI REGIONALNE Nr 10 (184) 18 X 2004 r

WIEŚCI REGIONALNE Nr 10 (184) 18 X 2004 r

WIEŚCI REGIONALNE
Nr 10 (184) 18 X 2004r12 września w Chorzelowie odbyły się Gminne Dożynki Gminy Mielec,  na kt&#243re złożyły się m.in.: Msza Święta Dziękczynna w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie, przemarsz korowodu dożynkowego na tereny rekreacyjne Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Chorzelowie, część oficjalna i ceremoniał dożynkowy, a następnie koncert Kapeli Ludowej Władysława Pogody z Kolbuszowej i zabawa taneczna. Dożynkom towarzyszyła wystawa plon&#243w i dorobku rolniczego Wojew&#243dzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego "Ekoplon" – Grabki Duże, "Dobropasz" o. Brzesko oraz podmiot&#243w gospodarczych Gminy Mielec, a także kiermasz sztuki ludowej.
 Gminne dożynki zaszczycili m.in. Krystyna Skowrońska – posłanka na Sejm RP, Leszek Deptuła – Marszałek Wojew&#243dztwa Podkarpackiego, Stanisław Homa – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojew&#243dzkiego Wojew&#243dztwa Podkarpackiego, Marian Błach – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego, a także w&#243jtowie sąsiednich gmin, przedstawiciele samorząd&#243w, urzęd&#243w, instytucji i rolnik&#243w i podmiot&#243w gospodarczych Gminy  Mielec i Powiatu Mieleckiego. Licznie przybyli także proboszczowie oraz kapłani miejscowej i okolicznych parafii.
Rolę gospodarzy pełnili: Władysław Ochalik – W&#243jt Gminy Mielec, Jan Duszkiewicz – Przewodniczący Rady Gminy Mielec oraz Halina Padykuła z Woli Mieleckiej i Robert Ciejka ze Złotnik – starostowie tegorocznych dożynek. Starościna dożynek – Halina Padykuła pracuje zawodowo w Zespole Szk&#243ł w Woli Mieleckiej i wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne wielokierunkowe o powierzchni 7 ha. Państwo Padykułowie mają czworo dzieci. Robert Ciejka – starosta dożynek prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 30 ha ze specjalizacją trzody chlewnej. W swoim gospodarstwie posiada wszystkie podstawowe maszyny rolnicze. Należy do zrzeszenia producent&#243w rolnych. Jest żonaty i ma troje dzieci.

Starostowie dożynek przekazali bochen chleba W&#243jtowi Gminy Władysławowi Ochalikowi m&#243wiąc:
"Przynosimy ten piękny bochen chleba
Wypieczony z tegorocznych zbior&#243w
Jest owocem naszej pracy i potu
Ten chleb dało nasze pole
Niechaj świeży chleb
będzie w każdym domu i na każdym stole
Oto w twoje ręce ten bochen oddajemy
W imieniu całej gminy przekazujemy
Kraj go mądrze i sprawiedliwie
Nie dużo nie mało
aby dla wszystkich chleba starczało"

Władysław Ochalik w swoim okolicznościowym przem&#243wieniu powiedział m.in.: "Święto plon&#243w to piękny ludowy obyczaj, kt&#243ry wieńczy coroczny trud rolnik&#243w. W okazałym Bochnie Chleba i misternie wykonanych wieńcach dożynkowych, kryje się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw i wdzięczność za obfite zbiory ale przede wszystkim mozolna praca i codzienna troska mieszkańc&#243w wsi oraz ich głębokie przywiązanie do narodowej tradycji.
Obchodząc dziś tę radosną uroczystość – spotykamy się na dożynkach gminnych w Chorzelowie. Cieszymy się z tego wsp&#243lnie, bo ten zwyczaj jest jedną z najpiękniejszych części naszej narodowej tożsamości.
Drodzy Rolnicy! dziękujemy za ten chleb. Dziękujemy za ten Bochen Chleba – owoc naszej ziemi i ciężkiej pracy rolnika. Za to należą się słowa szczeg&#243lnego uznania i wdzięczności. Pomimo wielu trudności jakie nastręcza nam życie – szanujemy go i czynimy wszystko aby na naszych stołach go nigdy nie zabrakło. Łamiąc ten Bochen Chleba, wyrażamy szacunek dla rolniczego trudu, stajemy się sobie bliżsi. Za ten chleb, za ciężką pracę, za uzyskane plony – z całego serca dziękuję wam rolnicy.
Dziękuję wszystkim, kt&#243rzy swoim wysiłkiem i zaangażowaniem przyczynili się do uzyskania tegorocznych plon&#243w. Z głębokim szacunkiem kłaniam się wszystkim rolnikom, kt&#243rzy przynoszą owoce naszej ziemi. Kłaniam się dziś szczeg&#243lnie i składam podziękowanie gospodarzom tegorocznych dożynek, kt&#243re w tym roku były trudne i ciężkie. Mam tu na uwadze aurę pogodową, a przede wszystkim podtopienia, jakie dotknęły naszą gminę. Dziękuję wam za sąsiedzką pomoc w tych trudnych i ciężkich chwilach. Szanowni mieszkańcy to w waszych rękach była ochrona wał&#243w przeciwpowodziowych i ochrona p&#243ł poprzez zabezpieczenie przeciekających miejsc 6 tysiącami work&#243w.
Szanowni Państwo!
Jesteśmy członkami Unii Europejskiej i nie ukrywam, że wszyscy mieliśmy wiele r&#243żnych lęk&#243w i obaw. Mam nadzieję, że wstąpienie w struktury unijne było dobrą decyzją, a złe prognozy nigdy się nie sprawdzą. Dobrze zorganizowana praca przy wypełnianiu i składaniu wniosk&#243w o dopłaty bezpośrednie pozwoli rolnikom otrzymać wsparcie finansowe. Największą możliwość na takie wsparcie będą mieć młodzi rolnicy przejmujący ziemię. Pojawia się szansa pozyskania dodatkowych środk&#243w na modernizację gospodarstw.
Wiemy, że nasi rolnicy potrafią radzić sobie z konkurencją. Nasza żywność i produkty rolne dobrze się sprzedają, co zapewnia producentom zysk. Nasza wieś ma wielką szansę, aby stać się znaczącym producentem żywności na rynku unijnym. Staramy się, aby nasza wieś cieszyła się pomyślnością, była coraz bardziej nowoczesna i dostatnia.
Gmina nasza korzysta ze środk&#243w unijnych, kt&#243re wspierają wykonywane inwestycje. Mam tu na uwadze budowę wodociąg&#243w, kanalizacji, obiekt&#243w szkolnych i użyteczności publicznej, chodnik&#243w, dr&#243g oraz kanał&#243w i przepust&#243w. To dzięki waszym inicjatywom Szanowni Rolnicy i Mieszkańcy, nasza gmina zmienia z roku na rok swoje oblicze. Dziś wszystkie wsie naszej gminy posiadają wodociągi i gaz. W szybkim tempie realizujemy budowę kanalizacji sanitarnej. Powstały nowe i modernizujemy stare obiekty użyteczności publicznej. Możemy być dumni z naszych obiekt&#243w szkolnych. Ulepszone zostają drogi dojazdowe do p&#243l, zaś przy drogach wojew&#243dzkich, powiatowych i gminnych budowane są chodniki, kt&#243rych budowę będziemy w dalszym ciągu kontynuować.
Szanowni Państwo!
Dożynki są przede wszystkim świętem rolnik&#243w. Z waszego trudu drodzy rolnicy korzystamy wszyscy. Jesteśmy winni wam wdzięczność i szacunek. Zawsze też wy możecie liczyć na naszą pomoc, na wsparcie ze strony Urzędu Gminy i innych instytucji. Mam tu na myśli Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izby Rolnicze i inne.
Pragnę z tego miejsca złożyć serdeczne podziękowania kobietom wiejskim za ich wielką aktywność oraz zaangażowanie i pomoc przy organizacji dzisiejszego święta plon&#243w. Dziękuję wszystkim, kt&#243rzy pomogli w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości.
Drodzy Rolnicy!
Życzę wam, aby nastał dobry czas dla rolnictwa, abyście korzystali z nowych możliwości i szans, jakie otwierają się przed polskim rolnictwem. Życzę dużo zdrowia i pomyślności wam wszystkim, waszym rodzinom i najbliższym. Życzę pomyślności i rozwoju naszej wspaniałej młodzieży. Życzę, aby ciesząc się z tegorocznych dobrych plon&#243w mieć nadzieję na jeszcze lepsze w roku przyszłym. Wszystkim życzę wszelakiej pomyślności. Szczęść Boże."
 
GMINA  MIELECGmina Mielec leży w p&#243łnocno – zachodniej części Wojew&#243dztwa Podkarpackiego. Składa się z 13 sołectw (Boża Wola, Chorzel&#243w, Chrząst&#243w, Golesz&#243w, Książnice, Podleszany, Rydz&#243w, Rzędzianowice, Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska, Wola Mielecka, Złotniki), otaczających miasto Mielec od zachodu i p&#243łnocnego wschodu. Gmina zajmuje obszar 122 km2 , z czego użytki rolne stanowią 62 km2, a lasy 50 km2. Jest to gmina podmiejska, o profilu rolniczo-przemysłowym, jest obecnie 2 306 indywidualnych gospodarstw rolnych i  440 zakład&#243w rzemieślniczych oraz przedsiębiorstwa państwowe.
 
Zarys historii, zabytki
i atrakcje turystyczneObecne tereny regionu mieleckiego w IX i X wieku wchodziły w skład plemiennego kraju Wiślan. Pierwsze wzmianki o miejscowościach gminy pochodzą z 1277 roku i dotyczą Podleszan jako właścicieli klasztoru w Koprzywnicy, a następne datowane na rok 1326, informują, że Chorzel&#243w  i Książnice jako siedziby parafii, w kt&#243rych p&#243źniej zorganizowano szkoły parafialne. Okolice Mielca, to dawne dobra rod&#243w Mieleckich i Tarnowskich. W związku z rosnącą dominacją Mielca dalsze losy okolicznych miejscowości były ściśle związane z historią miasta.
W Chorzelowie z zabytk&#243w kultury materialnej możemy dziś oglądać m.in.: zesp&#243ł dworski otoczony parkiem, okazałą oficynę dworską z XVII-XIX w., a na plebani pochodzącej z tego samego okresu muzealne zbiory kościelne od XIV w. do czas&#243w obecnych. Wart także jest zwiedzenia neogotycki kości&#243ł z barokowymi ołtarzami z XVII w. i elementami architektury renesansowej. Ponadto ocalały domy rybackie z XIX w., neogotycka kaplica cmentarna z połowy XIX w. i barokowa figura przydrożna z XVIII stulecia.
W Bożej Woli, w kt&#243rej powstała niegdyś kolonia osadnik&#243w austriackich, zachowały się murowane domy wzniesione przez kolonist&#243w.
W Książnicach zwraca uwagę neogotycki kości&#243ł, a w nim dzwony z XVI i XVII w. oraz XVIII – wieczne zabytki sztuki.
W Podleszanach na uwagę zasługują piękne kapliczki przydrożne – drewniana z XIX w. oraz murowana z 1934 roku, w kt&#243rej znajduje się barokowa figura Jana Nepomucena.
 W Rzędzianowicach obejrzeć można murowany kości&#243ł z zabytkowym wyposażeniem z 1928 r. Uwagę zwraca r&#243wnież kaplica w formie domu oraz kapliczka ludowa – obie wzniesione w 1902 r. – o formie nie spotykanej w innych rejonach woj. Podkarpackiego, kt&#243rej oryginalność polega na wprowadzeniu pod szczytem kapliczki, arkadowego otworu na zawieszenie dzwonu.Gmina dziśWładze Gminy
Od 1990 roku stanowisko W&#243jta Gminy piastuje – WŁADYSŁAW  OCHALIK.
Funkcję Przewodniczącego Rady Gminy pełni  –  JAN DUSZKIEWICZ
Sekretarzem Gminy jest – WANDA CABAJ
Skarbnikiem Gminy jest – TERESA ZALOTYŃSKA
Zastępcą W&#243jta Gminy jest – TADEUSZ LIPKALudność
Gmina liczy obecnie  12 023 mieszkańc&#243w. Ze względu na typowo podmiejski charakter gminy wielu z nich, opr&#243cz prowadzenia własnych gospodarstw  rolnych, niedużych i rozdrobnionych, pracuje dodatkowo w przemyśle, usługach i handlu. Gospodarka
Na terenie gminy zarejestrowanych jest 440 podmiot&#243w gospodarczych, zajmujących  się handlem, usługami rolniczymi i rzemieślniczymi, w zakresie mechaniki pojazdowej, tapicerstwa, elektromechaniki, budownictwa, piekarnictwa, przetw&#243rstwa mięsnego, stolarstwa czy obr&#243bki drewna oraz produkcją w większości związaną z rolnictwem. W przeważającej większości są to firmy niewielkie, rodzinne, zatrudniające po kilka os&#243b. Produkcja rolna z przewagą uprawy zb&#243ż, roślin pastewnych i warzyw. Hodowla bydła i trzody chlewnej oraz drobiu. Rozwija się także przetw&#243rstwo zbożowe na skalę przemysłową oraz produkcyjno – naukowa działalność Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Chorzelowie.Największe gospodarstwa w gminie posiadają:w Bożej Woli
Pazdyk Kazimierz i Janina
Olszewski Kazimierz i Małgorzata
Stypa Ryszard
Wr&#243bel Zbigniew
Kopera Marian i Annaw Chorzelowie
Mądra Krystyna i Kazimierz
Gużla Zenon i Bernadettaw Chrząstowie
Tacik Tadeusz i Salomea
Gawryś Andrzej i Zofia
Kordyś Ryszard
Kilian J&#243zef i Adaminaw Książnicach
Nycek Janusz i Bożena
Łakomy Janusz i Bogusława
Cuber Zdzisław i Zofia
Sienkiel Ireneuszw Goleszowie
Kudła Mieczysław i Beata
Grzelak Leokadia i Stanisław
Ortyl Sylwester i Grażyna
Piechota Eugeniusz i Teresa
Cebula Zdzisław i Halina
Gołąb Ryszard
Stachura Marian i Zofia
Mądry Mieczysław i Władysława
Bernacki Stanisławw Podleszanach
Zając Mirosław i Zdzisława
Bawoł J&#243zef i Janina
Mroczek Krzysztof
Kieszek Edward
Buczek Januszw Rzędzianowicach
Bieniek Kazimierz
Kielek Jan i Irena
Kilian Jacek i Franciszka
Działowski Szczepan i Alfreda
Bania Wojciech i Magdalena
Kr&#243wka Feliks i Alicja
Duszkiewicz Jan i Zofia
Klich Andrzej
Czaja Zygmunt
Mazur Jan
Jasiński Janusz i Anna
Hyla Kazimierz
Żelasko Edwardw Woli Mieleckiej
Padykuła Marek i Halina
Jaworski Henryk i Bogusława
Bąk Zbigniew
Miodunka Franciszek i Maria
Indyk Henryk i Krystyna
Myjak Andrzej i Urszula
Indyk Ryszard i Urszula
Niedbała Jan i Anna
Kardyś Monika i Robertw Złotnikach
Kuroń Jan i Elżbieta
Ciejka Robert i Elżbieta
Kowalski Edmund i Janina
Kowalski Eugeniusz i Agnieszka
Głodzik Stanisław i Marta
Wilczek Jerzyw Woli Chorzelowskiej
Maziarz Jerzy i Alinaw Trześni
Dudka Przemysław i Beataw Szydłowcu
Mach Franciszek i Jadwiga
Cyran Andrzej i Mariaw Rydzowie
Żdziebło Kazimierz i Kazimiera
Piechota Leon i Grażyna
Wyzga Władysław i MariaInfrastruktura
Gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Sieć drogowa i kolejowa liczy łącznie 236 km.  Z gazu ziemnego korzysta obecnie znaczna większość gospodarstw indywidualnych. W  99 % gospodarstw jest sieć telekomunikacyjna.
Obecnie największym zadaniem pod względem ponoszonych koszt&#243w  jest rozpoczęta kompleksowa kanalizacja gminy. Przyjęto kilka wariant&#243w rozwiązań technicznych tego zadania. W miejscowości Trześń wykonano  kanalizację metodą podciśnieniową, w pozostałych miejscowościach realizowany będzie wariant ciśnieniowo-grawitacyjny. Obecnie do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 985 gospodarstw w miejscowościach: Chorzel&#243w – 478, Trześń – 251, Chrząst&#243w – 30, Złotniki – 226.
Zakończona została budowa wodociągu w całej gminie. Og&#243łem do sieci wodociągowej podłączonych jest 2 900 odbiorc&#243w.
Oświata
W gminie funkcjonuje dziewięć Szk&#243ł  Podstawowych w tym dwa Zespoły Szk&#243ł,  w kt&#243rych mają swoją siedzibę dwa Gimnazja. Zesp&#243ł Szk&#243ł w Woli Mieleckiej oraz Szkoła Podstawowa w Podleszanach posiadają  w swoim zapleczu pełno wymiarowe sale gimnastyczne. W budowie jest obecnie jeszcze jeden taki obiekt przy Szkole Podstawowej w Trześni. Stan techniczny obiekt&#243w szkolnych jest na wysokim poziomie.
Zdrowie
Na terenie miny Mielec funkcjonują obecnie trzy Niepubliczne Ośrodki Zdrowia tj. Rzędzianowice, Podleszany i Chorzel&#243w.
Kultura
Gł&#243wnym organizatorem r&#243żnego rodzaju imprez kulturalnych i sportowych na terenie gminy jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Chorzelowie oraz sześć bibliotek publicznych. Dobrze rozwinięty jest tutaj amatorski ruch artystyczny. Systematycznie działają: Zesp&#243ł Pieśni i Tańca "CHORZELOWIACY", Zesp&#243ł Teatralny "KURTYNA", K&#243łko Plastyczne "PLASTUŚ", Zesp&#243ł Tańca Ludowego "STOKROTKA", Klub Tańca Towarzyskiego "TAKT". Ośrodek Kultury wsp&#243lnie z organizacjami społecznymi Gminy Mielec przygotowują wiele imprez kulturalno-rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze cyklicznym, są to m.in.: wystawy, konkursy, turnieje.
We wszystkich miejscowościach Gminy Mielec są obiekty sportowe – stadiony oraz budynki Ludowych Zespoł&#243w Sportowych oraz Domy Strażaka Ochotniczych Straży Pożarnych.ZAMIERZENIA NA ROK 2004
 
– kontynuacja zadań inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji,
– prace inwestycyjne i remontowe w obiektach szkolnych, m.in. zakończenie budowy sali gimnastycznej w Trześni,
– stwarzanie korzystnych warunk&#243w dla powstawania nowych przedsiębiorstw oraz pozyskiwania nowych inwestor&#243w,
– pozyskiwanie środk&#243w pomocowych UE na realizację zadań w zakresie budowy kanalizacji, dr&#243g, melioracji, oświaty
 
INFORMACJE PRAKTYCZNE
 
Kod pocztowy: 39-300 Mielec
Telefon  kierunkowy:  0-17
Numery telefon&#243w Urzędu działających na terenie gminy Mielec:
Urząd Gminy 
tel/fax. 7730590 do 93, 7730595, 7730596
SOKiS w Chorzelowie  –  584-14-83
Ośrodki Zdrowia:
Rzędzianowice – 584-36-42
Podleszany – 586-49-18
Chorzel&#243w  – 584-14-91
Parafie Rzymsko-Katolickie:
Chorzel&#243w – 584-14-18
Rzędzianowice  – 584-36-93
Książnice – 581-25-66
Trześń  – 583-81-47
Szkoły Podstawowe:
Chrząst&#243w – 58-414-08
Książnice – 58-125-92
Podleszany  – 58-125-70
Rydz&#243w  – 58-125-44
Rzędzianowice – 58-436-85
Trześń  – 58-387-15
Złotniki  – 58-635-91
Zespoły Szk&#243ł:
Chorzel&#243w – 58-414-22
Wola Mielecka  – 58-304-30
Na podst. inf.
UG Mielec

Sprawdź również

Przestępstwo chciał usprawiedliwić dobrym uczynkiem

18.06.2021. 29-letni mężczyzna wybił szybę w budynku usługowym, a swoje zachowanie usprawiedliwiał tym, że chciał …