Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Antykwariat wydawnictwa / Wydawnictwa / Wieści regionalne / Wieści Regionalne Nr 7 z 26 VII 2006r

Wieści Regionalne Nr 7 z 26 VII 2006r

Przedmiotem negocjacji jest wsp&#243łpraca dotycząca produkcji i rozwoju śmigłowca SIKORSKY International Black Hawk i samolotu M28 Skytruck.
Setki nowych, powiązanych z lotnictwem miejsc pracy może potencjalnie powstać w Mielcu i na terenie Polski, Sikorsky jest przedsiębiorstwem koncernu United Technologies Company. United Technologies zatrudnia obecnie 6500 pracownik&#243w w całej Polsce.
W bieżącej chwili elementem decydującym jest to, aby studium wykonalności projektu uzyskało zrozumienie i poparcie Rządu RP.24 lipca br. z inicjatywy Władysława Ortyla, Senatora RP oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odbyło się w Mielcu spotkanie parlamentarzyst&#243w Prawa i Sprawiedliwości oraz przedstawicieli Rządu, Polskich Zakład&#243w Lotniczych i Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jego celem było zapoznanie się z aktualną sytuacją Zakładu jak i z propozycjami dotyczącymi jego przyszłości. 
W zaproszeniu jakie przesłał do medi&#243w Senator Ortyl czytamy: "Przemysł lotniczy w Polsce, w tym także na Podkarpaciu, ma szczeg&#243lną rolę do odegrania w naszej gospodarce. PZL Mielec był i pozostaje nośnikiem postępu technicznego i miejscem gdzie wdrażane są najnowsze technologie i innowacje.
Obecnie PZL Mielec jako jeden ze spadkobierc&#243w tradycji produkcji sprzętu lotniczego w Polsce i na Podkarpaciu ma znaczne trudności we właściwym utrzymaniu swojej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym. Wymaga dalszego dokapitalizowania i doinwestowania, w gł&#243wnej mierze środkami finansowymi, kt&#243re przeznaczone muszą być na racjonalizację procesu produkcyjnego oraz na modernizację infrastruktury i parku maszynowego.
PZL Mielec znajduje się dziś na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, gdzie funkcjonuje wiele r&#243żnorodnych przedsiębiorstw, w tym firm będących kooperantami przemysłu lotniczego w kraju i za granicą. Monokultura przemysłowa kt&#243ra była złą cechą Mielca, odeszła już w przeszłość.
Bliskość międzynarodowego lotniska  w Jasionce, fakt funkcjonowania lotniska na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu, pozytywnie oceniana prywatyzacja WSK Rzesz&#243w, tradycje Centralnego Okręgu Przemysłowego, możliwość kształcenia kadr dla przemysłu lotniczego na Politechnice Rzeszowskiej, korzystne położenie względem szlak&#243w komunikacyjnych –  to gł&#243wne czynniki  stwarzające   naturalne warunki dla rozwoju przemysłu lotniczego na Podkarpaciu. Suma wszystkich działań nakierowanych na rozw&#243j tej branży nie tylko na Podkarpaciu, koncentruje się w zataczającej coraz szersze kręgi inicjatywie innowacyjnej pod nazwą " Dolina Lotnicza".
Poszukując nowych impuls&#243w i potencjał&#243w rozwojowych dla naszego kraju należy zwr&#243cić uwagę na tę branżę, będącą w dalszym ciągu nośnikiem postępu i innowacyjności oraz należącą do najbardziej dynamicznie rozwijających się branż na świecie.
Już po raz drugi w ciągu kilku miesięcy z inicjatywy Ministra Ortyla przyjechała do Mielca tak liczna i i niezwykle prestiżowa grupa parlamentarzyst&#243w, ministr&#243w oraz wysokich urzędnik&#243w państwowych, a także działaczy samorządowych i związkowych szczebla krajowego i wojew&#243dzkiego, w tym m.in.: parlamentarzyści Kazimierz Moskal, Stanisław Oż&#243g, Andrzej Ćwierz, Andrzej Szlachta, Wiceminister  Skarbu Państwa – Michał Krupiński, Wiceminister Gospodarki – Tomasz Wilczak, Wojewoda Podkarpacki Ewa Draus, Członek Zarządu ARP Adam Stolarz, Przedstawiciel Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią – Henryka Bochniarz, Zarząd PZL Mielec z Januszem Zakręckim na czele, Dyrektor mieleckiego oddziału ARP – Mariusz Błędowski, Przewodniczący Zw. Zaw Przemysłu Elektromaszynowego PZL Mielec Aleksander Gajek, Przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego NSZZ Solidarność  Roman Jakim, Przewodniczący NSZZ Solidarność Podkarpacia Wojciech Buczak, Przewodniczący NSZZ Solidarność PZL Mielec J&#243zef Grzesik, Wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność PZL Mielec Marian Kokoszka a także Prezydent Mielca Janusz Chodorowski, Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Nowakowski, Prezes Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Zdzisław  Klonowski, Wiceprezes MARR SA Ireneusz Drzewiecki.
Mieleckie spotkanie odbyło się w trzech etapach. Pierwszy z nich to rozmowy zaproszonych gości w mieleckim Oddziale Agencji Rozwoju Przemysłu, następnie uczestnicy rozm&#243w oraz przedstawiciele medi&#243w autokarem udali się na teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu, gdzie początkowo rolę "przewodnika" pełnił Mariusz Błędowski, zaś już w obiektach produkcyjnych Polskich Zakład&#243w Lotniczych w Mielcu rolę tę przejęli członkowie Zarządu PZL z prezesem Januszem Zakręckim. Goście PZL-u zwiedzili m.in. hale produkcji  i montażu samolotu Skytruck bardzo żywo interesując się szczeg&#243łami, parkiem maszynowym itp.
Następnym etapem była konferencja prasowa w sali konferencyjnej mieleckiej Restauracji "Atena", gdzie rolę gospodarza przejął Senator Władysław Ortyl, kt&#243ry przedstawił cel spotkania oraz jego gł&#243wnych uczestnik&#243w.
Wiceminister Michał Krupiński, kt&#243ry m.in. zajmuje się strefami ekonomicznymi w kraju, stwierdził że jego Ministerstwo jest świadome sukces&#243w, jakie osiągnęła mielecka Strefa Ekonomiczna oraz PZL Mielec, ale stoją przed nimi ogromne wyzwania związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Oświadczył też m.in. że Ministerstwo Skarbu popiera rozmowy z potencjalnymi inwestorami, kt&#243rzy mogą się stać partnerami strategicznymi dla PZL Mielec.
Z kolei Wiceminister Gospodarki – Tomasz Wilczak przypomniał, iż 10 lat temu została podjęta decyzja o utworzeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu i dziś można było zobaczyć wiele nowych zakład&#243w, kt&#243re tutaj zostały zbudowane od podstaw, w tym o odmiennych profilach produkcji niż Zakłady Lotnicze. W tej chwili jednak gł&#243wnym wyzwaniem dla Mielca jest potrzeba znalezienia inwestora strategicznego dla PZL-u. Na tym też zależy Ministerstwu Gospodarki, aby potencjalny inwestor wni&#243sł tutaj środki na inwestycje i kt&#243ry wyprowadzi ten, jakże zasłużony – zdaniem Ministra – dla Polskiego przemysłu zakład, kt&#243ry niedługo będzie obchodził swoje 70-lecie.
Następnie wystąpił Członek Zarządu ARP Adam Stolarz, kt&#243ry stwierdził że ARP włożyło wiele pracy i wysiłku w  rozw&#243j Strefy przyczyniając się do jej sukcesu. Podkreślił też, że obecnie gł&#243wną troską Agencji jest rozw&#243j Polskich Zakład&#243w Lotniczych w Mielcu, kt&#243ry może zapewnić wsp&#243łpraca kooperacyjna, technologiczna oraz być może kapitałowa z Firmą Sikorsky.
Wypowiadał się też Prezes Zarządu PZL Mielec Janusz Zakręcki, m&#243wiąc o prowadzonych rozmowach z ewentualnym partnerem strategicznym, o kt&#243rych PZL informuje w specjalnym komunikacie (drukujemy go w całości powyżej).
Część oficjalną wypowiedzi zakończyła Ewa Draus – Wojewoda Podkarpacki, kt&#243ra stwierdziła że Mielec ma ogromne tradycje,  potencjał i dynamicznie się rozwija, dlatego przy wsparciu władz centralnych, gdy znajdzie się partner strategiczny, będą kolejne duże szanse dla Mielca i całego regionu, gdzie przemysł lotniczy może być najbardziej innowacyjnym przemysłem dla naszego wojew&#243dztwa. Władze wojew&#243dzkie będą czynić wszelkie starania, żeby zachęcać inwestor&#243w, przede wszystkim w branży innowacyjnej. Z kolei zaś oparciem dla rozwoju m.in. przemysłu lotniczego będzie Politechnika Rzeszowska.
Reporter TVP Rzesz&#243w w pytaniach podkreślił m.in. nowatorskie zaprezentowanie mieleckiej Strefy i PZL, na co Senator Ortyl odparł, że ważny jest przede wszystkim cel, jakim jest promocja mieleckiego przemysłu.
W. GąsiewskiPolskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu są czołowym producentem samolot&#243w pasażersko-transportowych, patrolowych i ratownictwa morskiego, rolniczo-pożarniczych oraz szkolno-treningowych. Firma szczyci się ponad 70-letnimi tradycjami w konstruowaniu i produkcji r&#243żnego typu samolot&#243w, kt&#243rych wytworzono w Mielcu około 17 tysięcy sztuk. Do najbardziej znanych należały: bombowiec PZL 37 Łoś, a po wojnie MIG-15, MIG-17, AN-28, M15, I-22 Iryda, M18 Dromader, M20 Mewa, M26 Iskierka, M28 Skytruck, M28B Bryza. Swoistymi rekordzistami stały się: znany na całym świecie An-2 "Antek" wyprodukowany w ilości ponad 12 tys. sztuk, TS-11 Iskra w ilości 460 sztuk oraz M18 Dromader, kt&#243rego sprzedano blisko 750 sztuk.
W roku 1998 przeprowadzono głęboką restrukturyzację mieleckich zakład&#243w lotniczych i wskutek tego procesu powstała firma o nazwie Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. Sp&#243łka kontynuując tradycje swoich poprzednik&#243w, funkcjonuje w Specjalnej Strefie Ekonomicznej SSE EURO-PARK MIELEC korzystając z dostępnych z tego tytułu udogodnień. PZL Mielec przejęły od swego poprzednika doświadczenie i umiejętności, stając się przedsiębiorstwem opierającym swoją działalność na nowoczesnych technologiach stosowanych w lotnictwie oraz wysokiej jakości oferowanych wyrob&#243w i usług. Z uwagi na prezentowany potencjał Sp&#243łka jest znaczącym zakładem przemysłu obronnego i jednym z gł&#243wnych pracodawc&#243w w powiecie mieleckim.

Cele wytyczone przez Polskie Zakłady Lotnicze to: stabilna produkcja i sprzedaż własnych konstrukcji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, rozw&#243j własnych produkt&#243w oraz udział w programach międzynarodowej wsp&#243łpracy przemysłowej, a co za tym idzie utrzymanie a nawet zwiększenie zatrudnienia. Obecnie produkcja i sprzedaż Polskich Zakład&#243w Lotniczych koncentruje się na samolotach:
M28 SKYTRUCK – 19-miejscowy samolot pasażersko-transportowy kategorii    "commuter", dostępny  dodatkowo w wersjach: desantowej, ewakuacji medycznej, patrolowej, poszukiwań i ratownictwa,   VIP/Executive. Samolot  posiada wyjątkowe własności STOL (Short Takeoff & Landing). Dla potrzeb Polskich Sił Zbrojnych produkowana jest wersja wojskowa samolotu M28 BRYZA przeznaczona do  wykonywania zadań patrolowych, rozpoznania  i ratownictwa morskiego
M18 DROMADER – Samolot rolniczy i do gaszenia pożar&#243w
M26 ISKIERKA – Samolot szkolno-treningowy i do sport&#243w lotniczych z pełnym zakresem akrobacji lotniczej.Jednym z istotnych kierunk&#243w rozwoju Polskich Zakład&#243w Lotniczych w Mielcu jest udział w programach międzynarodowej kooperacji przemysłowej. Obecnie wsp&#243łpraca koncentruje się na realizacji zobowiązań gł&#243wnie wobec następujących odbiorc&#243w:
SPIRIT AEROSYSTEM – produkcja części do samolot&#243w HAWKER 800XP
PRATT&WHITNEY  – produkcja zespoł&#243w do  silnik&#243w PWC
GKN WESTLAND – produkcja części do samolotu BOEING 737
SAAB – produkcja części do samolotu GRIPEN i BOEING 787
LOCKHEED MARTIN – produkcja części do samolotu F-16Firma zdobywa pozycję światowej klasy poddostawcy części, zespoł&#243w i  kompletnych struktur lotniczych, produkowanych z zastosowaniem najnowszych technologii. Postrzegana jest jako solidny partner, gwarantujący spełnienie wymagań i oczekiwań klient&#243w w zakresie jakości,  terminowości dostaw oraz  konkurencyjności cenowej. Elementem strategii wzrostu konkurencyjności Sp&#243łki jest wdrażany system ciągłych usprawnień oparty na koncepcji lean management.Zgromadzony portfel zam&#243wień niesie ze sobą konieczność zwiększenia przepustowości, a nawet znacznego zwiększenia mocy produkcyjnych na niekt&#243rych odcinkach. Barierą utrudniającą realizację wytyczonych cel&#243w jest brak środk&#243w własnych na niezbędne inwestycje. Posiadana infrastruktura, a w szczeg&#243lności stary park maszynowy wymagają wielu koniecznych nakład&#243w. Niezbędnym stał się pilny zakup nowoczesnych numerycznych obrabiarek oraz innych maszyn i urządzeń warunkujących produkcję odpowiednio wysokiej jakości. Sp&#243łka wymaga szybkiego doinwestowania dla utrzymania potencjału produkcyjnego i w związku z tym  prowadzi intensywne działania mające na celu znalezienie partnera strategicznego. Prowadzone rozmowy nakierowane są na wyselekcjonowanie firm dających gwarancje powodzenia przedsięwzięcia.
Wyb&#243r takiego partnera przyniesie wymierne korzyści:
– środki na inwestycje
– 1000 dodatkowych miejsc pracy od zaraz
– dostęp do światowych rynk&#243w  zbytu
– przypływ nowoczesnej, zaawansowanej technologii
– stabilizację finansowo-ekonomiczną
– wiarygodną i ugruntowaną pozycję w kręgu firm lotniczych.
Prezes Zarządu
Janusz Zakręcki

Sprawdź również

„Wieści Regionalne” nr 2-3 (369-370) z 7 IV 2020 r. – bezpłatna wersja pdf

„Wieści Regionalne” nr 2-3 (369-370) z 7 IV 2020 r. – bezpłatna wersja pdf W …