Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Zielone szlaki wspólnie z międzynarodowymi partnerami

Zielone szlaki wspólnie z międzynarodowymi partnerami

Województwo podkarpackie wspólnie z partnerami z Hiszpanii, Irlandii, Francji, Węgier, Bułgarii oraz Europejskim Stowarzyszeniem Greenways realizuje projekt pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki”(OUR WAY). Projekt jest wspófinansowany z Programu Interreg Europe na lata 2014-2020.

Zielone Szlaki Greenways to wielofunkcyjne szlaki służące niezmotoryzowanym formom podróżowania, promocji zdrowego stylu życia oraz lokalnego rozwoju regionu. Greenways tworzą ramy dla realizacji lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu, zachowania dziedzictwa kulturowego, rozwoju turystyki przyjaznej dla środowiska i zrównoważonego transportu. Zielone Szlaki odpowiadają na potrzeby zarówno mieszkańców, jak i zwiedzających oraz wnoszą pozytywny wkład w ożywienie lokalnej gospodarki i pobudzanie przedsiębiorczości.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 – 30.11.2022 r.

Całkowity budżet projektu: 967 244 EUR w tym budżet projektu przeznaczony na zadania realizowane przez województwo podkarpackie: 119 198 EUR.

Cel projektu: poprawa zachowania, ochrony, promocji i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego z wykorzystaniem Zielonych Szlaków Greenways.

W pierwszej fazie realizacji projektu partnerzy wraz z interesariuszami z Regionalnych Grup Roboczych uczestniczyli w warsztatach międzyregionalnych, wizytach studyjnych i innych formach uczenia się. Dzięki temu udało się zidentyfikować dobre praktyki poznane u innych partnerów projektu, które wraz ze zdobytym doświadczeniem mają zostać zaimplementowane do planu działania, który ma być realizowany w kolejnej fazie.

Podsumowaniem pierwszej fazy projektu będzie konferencja regionalna „Learning from Experience”, która odbędzie się online, 25 lutego 2021 roku, w godz. 12.00-14.30.Zgłoszenia uczestnictwa można kierować na adres: gc1@podkarpackie.pl

Podczas konferencji zostanie zaprezentowany m.in. Plan działania, opracowany z udziałem członków Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY
i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą Programem Interreg Europe 2014-2020.

W szczegółowej tematyce spotkania znajdą się również aspekty dotyczące m.in.:przebiegu dotychczasowej realizacji projektu OUR WAY,procesu zmian dokumentów strategicznych województwa podkarpackiego,procesu opracowywania dokumentów i projektów z zakresu turystyki,szlaków greenways w Polsce i Europie.

Efektem realizacji projektu OUR WAY na Podkarpaciu mają być trzy działania, któreułatwią powstawanie szlaków i tras rowerowych oraz szlaków greenways w kolejnych okresach programowania. Są to:

-Utworzenie subpanelu szlaków greenways w ramach panelu inteligentnej specjalizacji „Jakość Życia” Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3);

-Opracowanie koncepcji rozwoju zielonych szlaków greenways i  regionalnych tras rowerowych oraz Polityki Rowerowej Województwa Podkarpackiego;

– Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej tras rowerowych w Bieszczadach z połączeniem ich ze szlakiem Green Velo.

Więcej informacji o projekcie oraz możliwości wzięcia udziału w konferencji można znaleźć na stronach internetowych: https://www.interregeurope.eu/ourway/ oraz https://www.podkarpackie.pl/index.php/gospodarka-i-transport/projekty-interreg-europa/projekt-our-way

Tekst: D. Kozik

Biuro Prasowe UMWP

Sprawdź również

Program Dni Mielca 2021

TERENY REKREACYJNE MOSiR: 28 SIERPNIA 2021 (SOBOTA) 17:00 VOID SPECTRUM 18:30 CHÓR ZPiT RZESZOWIACY STOWARZYSZENIE …