Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / ZMIANY W ODBIORZE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH

ZMIANY W ODBIORZE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH

30 marca 2021 r. Już w domu, na etapie wyrzucania zużytych opakowań, resztek z obiadu czy potłuczonych naczyń dokonujemy wyboru: segregować i dzięki temu współtworzyć nowe produkty, przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego czy marnować cenne surowce. Jeden domownik w trakcie całego dnia podejmuje kilkadziesiąt takich decyzji, często nie zdając sobie sprawy z ich ważności i mocy. To, jak poprawnie będzie przeprowadzana segregacja decyduje czy surowiec zostanie poddany recyklingowi, czyli ponownemu przetworzeniu i wykorzystaniu.

Obowiązkiem segregacji odpadów komunalnych objęci są wszyscy mieszkańcy naszego miasta. To dzięki prawidłowej segregacji odpadów pojemniki na odpady zmieszane (niepodlegające segregacji) nie są zapełniane – odpady, które wcześniej trafiały do czarnych pojemników dzisiaj segregowane są na odpady BIO, metale i tworzywa, papier czy szkło. W pojemnikach mieszkańcy umieszczają tylko odpady, których nie da się wysegregować np. odpady higieniczne, resztki mięsa, kości, ości itd. Zmniejszona ilość odpadów niepodlegających segregacji skłoniła do obniżenia częstotliwości ich odbioru.

Zgodnie z Uchwałą NR XXVI/266/2020 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec od 1 kwietnia 2021 r. odbiór odpadów niepodlegających segregacji z zabudowy jednorodzinnej będzie obywał się co drugi tydzień. Harmonogram odbioru odpadów: https://www.mielec.pl/wp-content/uploads/2021/03/ZMIESZANE-2021.pdf .

Przypominamy również, że podobnie jak w roku poprzednim od 1 kwietnia do końca października odbiór odpadów BIO z brązowych pojemników w zabudowie jednorodzinnej realizowany będzie co tydzień – harmonogram odbioru odpadów: https://www.mielec.pl/wp-content/uploads/2021/03/Bio.pdf.

Zbiórka odpadów gabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon w ramach tzw. wystawki w zabudowie jednorodzinnej realizowana będzie w miesiącu maju zgodnie z harmonogramem:

https://www.mielec.pl/wp-content/uploads/2021/03/GABARYTY-2021-JEDNORODZINNE-1.pdf.

Dodatkowo, w miesiącu maju na każdym osiedlu odbędzie się Mobilna Zbiórka Odpadów Problemowych (np. farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zużyte baterie i akumulatory, środki ochrony roślin, kwasy, alkalia, środki chemiczne, termometry, przeterminowane leki, tekstylia), harmonogram oraz lokalizacja punktów:

https://www.mielec.pl/wp-content/uploads/2021/03/HARMONOGRAM-ODBIORU-ODPADOW-PROBLEMOWYCH.pdf

UWAGA! Pracownicy urzędu miejskiego wraz ze Strażą Miejską dokonują kontroli prawidłowej segregacji na nieruchomościach. Dodatkowo pracownicy firmy zajmującej się odbiorem odpadów zobowiązani są do zgłaszania do urzędu wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie. Konsekwencją braku segregacji oraz wszelkich nieprawidłowości będzie naliczenie wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a nawet mandat w wysokości do 500 zł. Pamiętajmy SEGREGACJA się opłaca.

Dodatkowe informacje na temat harmonogramów odbioru odpadów można znaleźć:

–  na stronie: https://www.mielec.pl/harmonogram-odbioru-odpadow/,

– Punkcie Obsługi Mieszkańca, ul. Wolności 44 w Mielcu, tel. 17 58 20 590 do 593,

– w Urzędzie Miejskim w Mielcu, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami,

tel. 17 787 42 72, 17 787 42 74 lub pod adresem mailowym: odpadykomunalne@um.mielec.pl.

Marietta Mateja-Nowak

Urząd Miejski w Mielcu

Sprawdź również

„Droga do Łopienki” i „Akatyst Łopieński” w miesięczniku „Nasz Dom Rzeszów”

W kwietniowym numerze nr 4(186) z 2021 r. Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego „Nasz Dom Rzeszów” ukazała się …