Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże

Anna Piecuch

Anna Piecuch
ur. w Mielvu 1 XII 1978 r., absolwentka Liceum Ekonomicznego w Mielcu ze specjalnością jako technik ekonomista. W latach 2001-2003 pracowała jako specjalista d/s reklamy w firmie marketingowej (projektowanie plakat&#243w, folder&#243w oraz wnętrz biur). Zajmowała się też restauracją mebli. Uprawia rysunek artystyczny i grafikę. Podczas pobytu we Włoszech w latach 20042005 malowała portrety na zam&#243wienie. Wystawa:. „Mielecjana – Mielec i Ziemia Mielecka w Sztuce” art. studio – galeria Mielec (2005).

Sprawdź również

Kuźma Aneta

Aneta Kuźma ur. 30 VII 1977 r. w Tarnowie. Absolwentka PLSP w Tarnowie, kierunek Tkactwo …