Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Antykwariat wydawnictwa (strona 30)

Antykwariat wydawnictwa

Wieści Regionalne Nr 2/08 z 25 II 2008 r.

Władysław Żurawskizapomniany przez muzeum regionalne…odkrywany przez „Wieści Regionalne”!!!Z satysfakcją należy odnotować fakt, że po pięciu latach upominania się przez „Wieści Regionalne” oraz Kwartalnik „Nadwisłocze” upamiętnienia wielkiego artysty malarza Władysława Żurawskiego, kt&#243ry mieszkał w Mielcu i tu zmarł, Muzeum Regionalne w Mielcu, po 20 latach od ostatniej wystawy zdecydowało się przypomnieć …

Czytaj więcej »

Wieści Regionalne Nr 2/08 z 25 II 2008 r.

Jędrusiowa dola…   9 stycznia 2008 r. minęła 65. rocznica śmierci Władysława Jasińskiego „Jędrusia”, kt&#243ry 18 VIII 1909 r. urodził się w budynku szkolnym w Sadkowej G&#243rze. Tym-czasem 1 lutego br. zupełnie przypadkowo natknąłem się na rozbi&#243rkę starej szkoły – miejsca urodzenia „Jędrusia”.     Jak poinformował mnie obecny na miejscu J&#243zef …

Czytaj więcej »

Wieści Regionalne Nr 2/08 z 25 II 2008 r.

O POLSKĘ WOLNĄ I NIEZAWISŁĄ MIELECKIE STRUKTURY AK i WiNSala Kr&#243lewska – Ruch Patriotyczny w Mielcu spotkanie z prof. dr hab. Grzegorzem Ostaszem    9 lutego br. odbyło się kolejne już spotkanie Ruchu Patriotycznego w Mielcu, także i tym razem organizowane przez J&#243zefa Serafina. Jako prelegent uczestniczył w nim profesor Politechniki …

Czytaj więcej »

Wieści Regionalne Nr 2/08 z 25 II 2008 r.

Mielec, 17 lutego 2008 r.Historia zakonu trynitarzy w Mielcu właściwie stanowi tylko „epizod” w prawie tysiącletnich dziejach Kościoła na ziemi mieleckiej. Dwadzieścia trzy lata działalności (1760-1783) nie mogły zaznaczyć się zbyt wieloma działaniami i dziełami, kt&#243rych oddźwięk m&#243głby wywrzeć jakieś dalekosiężne skutki religijne i kulturowe. Ślad&#243w trynitarskich możemy dzisiaj znaleźć …

Czytaj więcej »

Wieści Regionalne Nr 2/08 z 25 II 2008 r.

16 lutego br. na specjalne zaproszenie firmy Kronospan przebywała w Mielcu znakomita polska pływaczka Otylia Jędrzejczak. Program jej wizyty obejmował m.in. kibicowanie podczas młodzieżowych zawod&#243w pływackich na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dekorację zwycięzc&#243w i autografy. Kulminacyjnym punktem pobytu w Mielcu była konferencja prasowa Otylii Jędrzejczak, kt&#243rej towarzyszył …

Czytaj więcej »

Wieści Regionalne Nr 1/2008 z 28 I 2008 r.

Do zebranych z duszpasterskim słowem zwr&#243cił się także ks. Kazimierz Czesak – proboszcz mieleckiej parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, kt&#243ry powiedział m.in. (…) Jan Paweł II na progu trzeciego tysiąclecia kierował takie słowa: „Europo, Chrystus nie zagraża Ci.” Chciejmy budować ten plan naszego działania na mocnym fundamencie Chrystusowej Nauki. Bo …

Czytaj więcej »

Nadwisłocze Nr 4(17) 2007

Spis treści: Mielecjana i Regionaliastr. 4 – Ks. Janusz Królikowski, „Studia Regionalne” – założenia programowe nowego czasopisma.str. 6 – Włodzimierz Gąsiewski, Od wydawcy.550 lat Mielcastr. 7 – Włodzimierz Gąsiewski, 550 lat miasta Mielca potwierdzone przez profesora Feliksa Kiryka.str. 8 – prof. dr hab. Feliks Kiryk, Początki i rozwój miasta Mielca. Fragmenty …

Czytaj więcej »

Wieści Regionalne Nr 12/07 z 19 XII 2007 r.

uż jakiś czas temu zrodziła się w Mielcu idea utworzenia nowego czasopisma, kt&#243re zajęłoby się szeroko rozumianą problematyką regionalną. Wprawdzie „rynek” czasopism lokalnych jest już w znacznym stopniu zagospodarowany, jednak nie ulega wątpliwości, że nadal istnieją obszary czekające jeszcze na uwzględnienie przez badaczy i wypełnienie ich odpowiednimi treściami. Rodząca się …

Czytaj więcej »

Wieści Regionalne Nr 11/07 z 22 XI 2007 r.

10 listopada br. w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, z inicjatywy i na zaproszenie J&#243zefa Serafina, przebywał w Mielcu legendarny przyw&#243dca „Solidarności”, Antoni Kopaczewski, kt&#243ry podzielił się z zebranymi swoimi uwagami na temat historii jak i wsp&#243łczesności ruchu niepodległościowego i solidarnościowego oraz jego uwarunkowań politycznych i społecznych.Gość mieleckich środowisk prawicowych powiedział …

Czytaj więcej »

Wieści Regionalne Nr 10/07 z 15 X 2007 r.

Konferencję przygotowało Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu we wsp&#243łpracy z Samorządem Wojew&#243dztwa Podkarpackiego i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Do udziału w konferencji zaproszono Jednostki Samorządu Terytorialnego powiat&#243w mieleckiego i dębickiego oraz dyrektor&#243w szk&#243ł i plac&#243wek.Na konferencji zagadnienia merytoryczne prezentowali:Władysław Ortyl Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;– …

Czytaj więcej »