Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / AWP poleca / Irena Łapińska-Siarkiewicz wychowawczyni i polonistka autora Włodka Gąsiewskiego i jego żony Krystyny Gargas-Gąsiewskiej o „Drodze do Łopienki”
Irena Łapińska i Włodek Gąsiewski - Pułtusk Centrum Kultury i Sztuki, wrzesień 2019 r.

Irena Łapińska-Siarkiewicz wychowawczyni i polonistka autora Włodka Gąsiewskiego i jego żony Krystyny Gargas-Gąsiewskiej o „Drodze do Łopienki”

(…) Kilkakrotnie przemierzałam „szlaki bieszczadzkie”, ale „Drogi do Łopienki” nie znałam. Dla mnie ta niewielka książeczka jest historią Bieszczad, ludzi tych ziem, kultury, opisem przyrody i przemian, jakie się dokonały. Wiele się o tej części Polski dowiedziałam i nauczyłam. Historia i współczesność Bieszczad opowiedziana wierszem trafiają do Czytelnika.

Bieszczadzkie ślady ikon wzbogacają tę wędrówkę. Podziwiam panią Krystynę i dzięki Jej, że ubogaca i utrwala tę ziemię pięknymi „pisanymi” ikonami. Z życiorysów Państwa dowiedziałam się, jak będąc emerytami, służycie regionowi i co dla niego robicie. Nie wiem czy można lepiej pracować dla Ojczyzny, jak utrwalać jej przeszłość.

Uznanie, podziw i pochwały, to za mało. Znam Włodka i jego talenty, ale jestem przekonana, że inicjatorką i duchem Waszych działań jest Pani Krystyna. Dziękuję,

Szkoda, że mieszkam daleko i nie mogę zobaczyć Pani wystaw z tymi pięknymi ikonami i innymi Pani obrazami. Książka „Droga do Łopienki” zbliżyła mi ikony, jako formę sztuki.

Pozdrawiam i życzę osiągnięć w pracy twórczej, a Państwu spokojnego, harmonijnego i satysfakcjonującego życia w otoczeniu Najbliższych.

Irena Łapińska

Pułtusk, 8 marca 2021 r.

Irena Łapińska-Siarkiewicz z d. Chmurska, urodziła się w Pułtusku 26 marca 1932 r. Tu po wojnie ukończyła Szkołę Podstawową i Państwowe Liceum Ogólnokształcące, które ukończyła zdając maturę w 1951 r. Krótko pracowała w administracji w Państwowym Ośrodku Maszynowym w podpułtuskich Zatorach i w tym samym 1951 r. została nauczycielką języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Pułtusku, gdzie uczył także m.in. Mieczysław Gąsiewski, ojciec  Włodka Gąsiewskiego. W 1956 r. ukończyła zaoczne studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie, w 1959 r. została nauczycielką mianowaną, a w 1961 r. uzyskała tytuł magistra na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W 1962 r. podjęła dodatkowo pracę w Zasadniczej Szkole Zawodowej, a w 1963 r. przeniosła się na etat polonistki do Technikum Radiowego i ZSZ nr 1 w Pułtusku. Cały czas podnosiła swoje kwalifikacje i umiejętności m.in. na centralnych kursach języka polskiego (1967, 1970) oraz ukończyła studia podyplomowe  w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1974-1984 była zastępcą dyrektora ds. pedagogicznych. Udzielała się też społecznie, m.in. przez kilkanaście lat pełniła funkcję sekretarza ZNP, a od 1984 r. była przewodnikiem turystycznym otrzymując honorową odznakę PTTK. W 1986 r. przeszła na emeryturę, jednak w niepełnym wymiarze godzin pracowała do 1997 r. Za swoją nienaganną pracę oraz działalność kulturalno-oświatową i społeczną otrzymała: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Złoty Krzyż Zasługi; Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę ZNP, Odznakę Za Zasługi dla Województwa Ciechanowskiego i Medal Zasłużony Działacz Kultury. Prof. Irena Łapińska w latach 1968-1973 była nauczycielką języka polskiego oraz wychowawczynią Włodka Gąsiewskiego, który uczęszczał wówczas do Technikum Mechanicznego w Pułtusku. Źródło: Z. M. Wróbel, Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku 1947-1997. Pułtusk 1997.

Zapraszamy do lektury artykułu:

http://promocja.mielec.pl/bieszczadzkie-szlaki-ikon-bieszczady-trail-of-icons-droga-do-lopienki-the-way-to-lopienka/

Sprawdź również

Można składać wnioski na dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął dwie uchwały, dzięki którym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie może …