Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Policjanci wdrażają działania wobec osób bezdomnych, bezradnych i samotnych

Policjanci wdrażają działania wobec osób bezdomnych, bezradnych i samotnych

Jesień i zima, to czas, kiedy policjanci podejmują wzmożone działania, aby pomóc tym, których życie i zdrowie może być zagrożone z powodu chłodów. Każdego roku Policja odnotowuje przypadki zgonów, których przyczyną jest nadmierne wychłodzenie organizmu. To wyjątkowo trudny okres dla osób bezdomnych, bezradnych i samotnych. Pojawiają się pierwsze przymrozki. Zadbajmy wspólnie o bezpieczeństwo osób bezradnych i samotnych. Dzielnicowi proszą o przekazywanie informacji o osobach potrzebujących pomocy.

Bieżący rok ze względu na obowiązujące ograniczenia, nakazy i zakazy związane z wystąpieniem stanu epidemii, jest rokiem szczególnie trudnym, również dla osób samotnych i bezdomnych. W związku z nadchodzącą porą zimową i pojawiającymi się przymrozkami, policjanci już w listopadzie rozpoczynają wzmożone działania prewencyjne i pomocowe wobec osób bezdomnych, bezradnych i samotnych. Działania funkcjonariuszy będą zmierzać do ograniczenia liczby wychłodzeń i udzielania pomocy osobom, które jej potrzebują.

Dla podniesienia skuteczności działań interwencyjno-pomocowych, funkcjonariusze nawiązują współpracę z innymi służbami i instytucjami, które są powołane do ochrony życia i zdrowia ludzi oraz niesienia im pomocy. Szczególną rolę pełnią tu ośrodki pomocy społecznej, których działania mają charakter opiekuńczy, interwencyjny i wspierający. Ich pracownicy, a także dzielnicowi, starają się dotrzeć do wszystkich potrzebujących pomocy. Dzielnicowi proszą o informacje od mieszkańców o osobach, które z racji swojego wieku, ułomności, samotności, niezdarności, bądź trudnej sytuacji materialnej, mogą stać się potencjalnie ofiarą zgonu wskutek wychłodzenia organizmu.

Policjanci w najbliższych miesiącach będą patrolować miejsca, w których przebywają bezdomni. Będą sprawdzać ogródki działkowe, kanały ciepłownicze, parki, zarośla oraz pustostany. W tych działaniach Policja współpracuje z samorządami, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, Strażą Miejską i Strażą Pożarną. Funkcjonariusze nie są jednak w stanie dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy. Dlatego zwracamy się z apelem – jeśli zauważymy człowieka leżącego na chodniku czy śpiącego na ławce, nie pozostawajmy obojętni na los takiej osoby. Nie przechodźmy obojętnie obok kogoś, komu może grozić wychłodzenie organizmu bądź zamarznięcie. Wystarczy zadzwonić na telefon alarmowy 112.

Policjanci liczą na pomoc z Państwa strony – pamiętajmy, że jeden telefon może uratować życie lub zdrowie człowieka.

Inf.: https://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-policji/kpp-mielec/wydarzenia/100666,Policjanci-wdrazaja-dzialania-wobec-osob-bezdomnych-bezradnych-i-samotnych.html

Sprawdź również

Są pieniądze na izbę pamięci

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim pozyskał 1,6 mln zł na przebudowę budynku byłej rzeźni w …