Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Historia i Kultura / Historia i ludzie / Pomosty historii i kultur – twórcze i naukowe zeszyty cyfrowe – zapraszają

Pomosty historii i kultur – twórcze i naukowe zeszyty cyfrowe – zapraszają

„Pomosty historii i kultur – twórcze i naukowe zeszyty cyfrowe” – nowa publikacja w wersji e-book, do redagowania której zapraszamy historyków, twórców i ludzi kultury.

Powyższe „Zeszyty cyfrowe” będą kontynuacją trzech drukowanych tomów „Studiów regionalnych” z lat 2007-2010 oraz „Eksploratora Regionalnego” z 2016 r., których wydawcą była Agencja Wydawnicza „Promocja” w Mielcu. Proponowana wersja e-book, jako bezpłatna edycja zamieszczona w internecie oraz jako forma „pudełkowa” na płycie CD, wychodzi naprzeciw trendom edytorskim i oczekiwaniom Czytelników, ale także i autorów. Zapewni to powszechny i niemal natychmiastowy dostęp do artykułów, zdjęć oraz w formule multimedialnej, także do treści wideo i audio. „Pomosty historii i kultur” będą one pełnoprawnym wydawnictwem opatrzonym w numer ISBN i przesyłanym do zasobów Biblioteki Narodowej. Poprzez zamieszczenie ich wersji wirtualnej na różnych serwerach, w tym także w „chmurze” będą dostępne dla każdego w tym i za granicą, stąd też planowane są artykuły i twórczość w językach obcych, w miarę możliwości z tłumaczeniami na język polski. „Zeszyty” będą miały swoje kolejne numery i w zależności od potrzeb w dłuższej lub krótszej wersji mogą się ukazywać nawet kilka razy w roku. Ta częstotliwość będzie m.in. zależna od aktywności chętnych do współpracy autorów i twórców.

Pomosty historii i kultury będą zawierać główne działy takie jak:

Historia lokalna i regionalna;

Historia krajowa i międzynarodowa;

Pomosty chrześcijaństwa i wiary;

Judaica i historia;

Pomosty między mniejszościami i odrębnościami;

Biografie i wspomnienia;

Pomosty słowa – proza, poezja i inne formy literackie;

Pomosty dziennikarskie – reportaże, felietony i wywiady;

Sztuka łączenia – obrazem i rzeźbą tworzona;

Pomosty wideo i audio – kino, film, w tym amatorski, muzyka i piosenka;

Foto-pomosty;

Pomosty konesera i kolekcjonera;

Wydawnictwa, recenzje, noty, omówienia.

W miarę potrzeb stałe działy będą modyfikowane lub rozszerzane.

W „Zeszycie” nr 1, który ukaże się w połowie 2018 r. zamierzamy kontynuować m.in. tematykę i artykuły:

– „Przyczółek mielecki” – walki w sierpniu i 1944 r. , w tym prezentacja i tłumaczenie nieznanych meldunków Wehrmachtu, jak również innych, wcześniej nie publikowanych dokumentów;

– Osadnictwo i kolonizacja niemiecka w Galicji;

– Ciąg dalszy obszernego opracowania ks. prof. dr hab. Józefa Mandziuka „Rosja na przełomie wieków”;

– Artykuły dr Mieczysława Kuriańskiego: „FELIKSA  KONECZNEGO (1862-1949) KONCEPCJA CYWILIZACJI, A WSPÓŁCZESNA IDEA WIELOKULTUROWOŚCI” oraz „Złoty pociąg spod Wałbrzycha na tle historii”;

– Wspomnienia S. Stefanii Rojowskiej, OSB Benedyktynki pt. „Człowiek Boży”;

– Dalszy ciąg cyklu artykułów „Sprawiedliwi i nie tylko nad Wisłoką i Wisłą” – nowe rewelacyjne informacje o ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej na ziemi mieleckiej;

Ukaże się również wiele innych interesujących artykułów historycznych. Zamierzamy przywrócić współpracę ze środowiskami literackimi zarówno z Podkarpacia, jak i całego kraju. Planujemy przedstawić cykl fotografii zarówno archiwalnej, jak i współczesnej. Będzie też miejsce dla podróżników i eksploratorów oraz kolekcjonerów.

Ze względu na brak ograniczeń w prezentacji kolorowych zdjęć, pokażemy wielu twórców malarzy i rzeźbiarzy, a zwłaszcza ich prace. Możliwe są także formy multimedialne. Będziemy też ogłaszać konkursy z nagrodami o różnej tematyce.

Mamy zamiar publikować „Pomosty historii i kultur” atrakcyjnie, ciekawie, a czasami nawet niekonwencjonalnie. W związku z tym zapraszamy do współpracy. O kontakt prosimy w formie elektronicznej poprzez naszą stronę www.promocja.mielec.pl oraz przez prowadzoną przez nas grupę społecznościową na Face Booku: https://www.facebook.com/groups/pomosty.historii.ikultur/

Redaktor będących w opracowaniu „Pomostów historii i kultur”

dr nauk humanistycznych w zakresie historii

Włodzimierz Gąsiewski

Na zdjęciu przedwojenna pocztówka z mostem w Zaleszczykach

 

 

 

 

 

 

Sprawdź również

Marcowy kulturalny rozkład jazdy – cz. 1

3 marca Folkowy Dzień Kobiet w wykonaniu Stowarzyszenia Seniorów ZPiT „Rzeszowiacy” z gościnnym występem Dziecięcego …