Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Raport PCZK z terenów objętych powodzią 23 V 2019 r.

Raport PCZK z terenów objętych powodzią 23 V 2019 r.

Tereny zalane/podtopione lub zagrożone zalaniem

 

Miasto Mielec

W dalszym ciągu trwały dostawy worków i piasku do podtopionych posesji. PSP kierowała jednostki OSP do pompowania wody z piwnic podtopionych budynków. O godzinie 18:30 Prezydent Miasta Mielca wprowadził na terenie miasta alarm przeciwpowodziowy. Na ul. Gołębiej na stanowisku pompowym pracowała pompa wysokowydajna celem wypompowania wody z pól.

 

Gmina Borowa

———–

 

Gmina Mielec

Podtopienia spowodowane opadami: Wola Mielecka, Książnice, Goleszów, Podleszany, Rzędzianowice, Rydzów, Chorzelów, Złotniki, Trześń,

 

Gmina Przecław

Działania ratownicze prowadzone są nieprzerwanie

 

Gmina Radomyśl Wielki

Po wystąpieniunawalnych opadów deszczu utrzymuje się zalanie znacznych obszarów (głownie rolniczych) na ternie całej gminy. Najgorsza sytuacja jest w miejscowościach Podborze. Obecnie następuje powolne cofanie się wód opadowych. Nadal około 50% miejscowości Podborze jest zalanej. Na godzinę 6:00 drogi na ternie miejscowości są już przejezdne

 

Gmina Wadowice Górne.

W wyniku intensywnych opadów deszczu podtopienia występują na terenie całej gminy Wadowice Górne, w obrębie wszystkich trzynastu sołectw

 

Gmina Padew Narodowa.

Stan wód na ciekach w gminie Padew Narodowa utrzymuje się na wysokim poziomie.  Ciągły wzrost poziomu wód. Na granicy gmin Tuszów Narodowy, Padew Narodowa podtapiane sołectwo Babule przez kanał Kozieniec oraz napływające wody z terenów leśnych . Na kanale Chorzelowskim wysoki poziom wód – w m. Rożniaty, jednostka OSP Rożniaty usuwała z kanału zator gałęzi , który spiętrzał i tamował przepływ wód.

 

Gmina Czermin

Breń Osuchowski i Dąbrówka Osuchowska zabezpieczają zastępy OSP.

Przelewa się woda przez drogę powiatową Ziempniów-Zabrnie.

 

 

Stan urządzeń i budowli przeciwpowodziowych;
Gmina Borowa

dobry

 

Gmina Mielec
dobry

 

Gmina Przecław

Uszkodzone i podmyte przepusty wraz z nawierzchnią drogową

 

Gmina Radomyśl Wielki

wały przeciwpowodziowe w miejscowości Podborze są przesiąknięte wodą. Woda utrzymuje się w obwałowaniach jednak jej stan jest bardzo wysoki.

 

Gmina Wadowice Górne

W miejscowości Jamy (stawy rybne) trwa zabezpieczanie wału/grobli przez Państwową Straż Pożarną.

 

Gmina Padew Narodowa

brak informacji o negatywnych sytuacjach

 

Gmina Czermin

—–

 

Zagrożenia dla ludności zamieszkałej na przedmiotowym terenie;
 

Gmina Borowa

zagrożenie podtopieniami

 

Gmina Mielec

podtopienia budynków

 

Gmina Przecław

Podtopienia budynków i gospodarstw ,podmakanie  piwnic i pojedyncze wybijanie kanalizacji w domach, możliwe odcięcie od dróg wyjazdowych

 

Gmina Radomyśl Wielki

nastąpiło zalanie kilkudziesięciu gospodarstw na ternie gminy

 

Gmina Wadowice Górne

Sytuacja bytowa mieszkańców na terenach zagrożonych monitorowana jest przez jednostki OSP oraz całodobowy dyżur w Urzędzie Gminy.

 

Gmina Padew Narodowa

nie

 

Gmina Czermin

 

 

Największe i najistotniejsze zniszczenia/uszkodzenia w infrastrukturze hydrotechnicznej, budowlanej, drogowej, kolejowej, energetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej itp.;

 

Gmina Borowa

————-

 

Gmina Przecław

Trwa przyjmowanie zgłoszeń oraz oględziny w terenie

 

Gmina Radomyśl Wielki

na chwilę obecną trudne są do oszacowania straty w infrastrukturze ze względu na utrzymujący się wysoki stan wód uszkodzenia występują licznie na drogach gminnych i powiatowych, zerwane są mostki dojazdowe do domów oraz urządzenia melioracyjne

 

Gmina Wadowice Górne

Zniszczenia będą szacowane po ustąpieniu rozlewisk

 

Gmina Padew Narodowa

nie ma

 

Gmina Czermin

 

Aktualna tendencja rozwoju sytuacji (np. postępująca eskalacja zagrożenia, stabilizacja zagrożenia na obecnym poziomie, stopniowa normalizacja, itp.); 

 

Gmina Borowa

narastające zagrożenie powodziowe, woda w rzece Wisłoce stan alarmowy

 

Gmina Mielec

Stabilizacja zagrożenia na obecnym poziomie

 

Gmina Przecław

Na granicy Białego Boru i Tuszymy gwałtowne zwiększanie się poziomu wód w kanałach i rowach przydrożnych, w dalszym ciągu występują podtopienia budynków i gospodarstw w tym rejonie. Wzdłuż koryta rzeki Wisłoki w miejscowościach: Przecław, Błonie, Kiełków i Podole częściowe podtopienia upraw rolnych spowodowane odcinkowymi wylewami.

 

Gmina Radomyśl Wielki

wody z pól powoli opadają sytuacja stabilizuje się

 

Gmina Wadowice Górne

Opada poziom wód na głównych ciekach wodnych. Woda w rozlewiskach opada. W nocy zgłoszono wzrost poziomu wody w przysiółku Kopaniny (Wadowice Dolne). Niekorzystne prognozy meteorologiczne dają podstawę do stwierdzenia możliwości eskalowania zagrożenia.

 

Gmina Padew Narodowa

wzrost zagrożenia

 

Gmina Czermin

Przeciek koło śluzy nr 2 w Ziempniowie od strony mostu w stronę Zabrnia.

 

 

Możliwe, przewidywane scenariusze rozwoju sytuacji (np. po przerwaniu uszkodzonego poważnie wału/zapory, przejściu fali powodziowej, nie zlikwidowanego na czas zatoru lodowego itp.);

 

Gmina Borowa

podtopienie gospodarstw domowych – cofka rzeki Stary Breń i cieku wodnego Brnik

 

Gmina Przecław

W przypadku przerwania wałów i wystąpienia rzeki Wisłoki niebezpieczeństwo wielohektarowych podtopień gospodarstw jednorodzinnych i terenów rolnych.

 

Gmina Radomyśl Wielki

sytuacja powoli stabilizuje się jednak nadal istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia wałów w miejscowości Podborze

 

Gmina Wadowice Górne

Powrót intensywnych opadów deszczu będzie prowadził do wzrostu poziomu wody na Potoku Zgórskim, Jamnicy oraz rzece Breń.

 

Gmina Padew Narodowa

nie ma

 

Gmina Czermin

brak danych

Sprawdź również

„Droga do Łopienki” i „Akatyst Łopieński” w miesięczniku „Nasz Dom Rzeszów”

W kwietniowym numerze nr 4(186) z 2021 r. Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego „Nasz Dom Rzeszów” ukazała się …