Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Starostwo powiatowe w obronie jakości mieleckiego powietrza

Starostwo powiatowe w obronie jakości mieleckiego powietrza

Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła złożył wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wstrzymanie użytkowania instalacji przez firmę Kronospan. Również Zarząd Powiatu Mieleckiego stanął w obronie jakości mieleckiego powietrza, wystosowując pisma do premiera i ministra środowiska.

Na terenie miasta Mielca w ostatnim czasie w powietrzu odnotowano wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłów PM2,5 oraz PM10. Z przygotowanych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zestawień wynika, że w Mielcu poziom pyłu PM10 niebezpiecznie zbliża się do granicy średniorocznego dopuszczalnego poziomu, przekracza natomiast średnioroczny poziom dopuszczalny obowiązujący dla pyłu PM2,5 oraz średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle PM10.

Mieszkańcy miasta i powiatu mieleckiego przyczyn zanieczyszczonego powietrza upatrują w działalności przedsiębiorstw ulokowanych na mieleckiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, a w szczególności – w działalności firmy Kronospan. W przekonaniu o negatywnym wpływie przedsiębiorstwa na środowisko utwierdził lokalną społeczność komunikat WIOŚ z dnia 9 marca br., w którym po raz pierwszy wykazano przekroczenia norm wyszczególnionych w pozwoleniu zintegrowanym.

W związku z naruszeniem warunków pozwolenia zintegrowanego przez firmę Kronospan, zwróciłem się do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z prośbą o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji firmy Kronospan – mówi starosta Zbigniew Tymuła. Jak podkreśla, nie są to jednak jedyne działania podjęte przez władze Powiatu Mieleckiego.

Zarząd Powiatu Mieleckiego wystosował pismo do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, w którym poprosił go o wsparcie mieszkańców powiatu w trudnej walce o jakość powietrza, a także wnioskował o zobowiązanie przedsiębiorstw emitujących znaczne pyły do prowadzenia ciągłego monitoringu emisji spalin, w tym o przychylenie się ministerstwa do zaleceń kierowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego dotyczących ustanowienia ciągłego monitoringu emisji spalin w firmie Kronospan. „W konkluzjach BAT zaleca się, aby pomiary okresowe dla pyłu i formaldehydu odbywały się co najmniej raz na sześć miesięcy. Mając na uwagę wpływ, jaki na środowisko naturalne wywołuje działalność przedsiębiorstw produkujących płyty drewnopodobne, wydaje się, że stosowanie minimalnych wymagań określonych w konkluzjach BAT są zdecydowanie za niskie. Z uwagi na ważny interes społeczny, wydaje się, że byłoby zasadne ustalenie w przepisach prawa krajowego wyższych wymogów w zakresie monitorowania emisji pyłów do powietrza.” – czytamy w piśmie adresowanym do ministra Kowalczyka.

Kolejną z interwencji Zarząd Powiatu podjął u Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. – Mając na uwadze zarówno niepokój mieszkańców związany z działalnością firmy Kronospan, jak również emisję przemysłową pochodzącą z innych zakładów oraz zanieczyszczenia powstałe w wyniku spalania węgla w domowych kotłach grzewczych, zwróciliśmy się do premiera Mateusza Morawieckiego o włączenie Mielca i powiatu mieleckiego w rządowy program gospodarki niskoemisyjnej „SMOG STOP” – przekazuje starosta Zbigniew Tymuła. I dodaje: – W pełni podzielamy troskę mieszkańców powiatu mieleckiego o jakość powietrza, którym oddychamy każdego dnia. Głęboko wierzymy, że podjęte działania przyniosą wymierne skutki i pozwolą zmniejszyć poziom zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery z różnych źródeł. O postępach spraw będziemy informować na bieżąco.

Zobacz załączone pliki pdf:

pismo Minister Środowiska

pismo Prezes Rady Ministrów

pismo WIOŚ

 STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU

 Biuro Promocji i Informacji

 Monika Piątek

 

 

Sprawdź również

Marcowy kulturalny rozkład jazdy – cz. 1

3 marca Folkowy Dzień Kobiet w wykonaniu Stowarzyszenia Seniorów ZPiT „Rzeszowiacy” z gościnnym występem Dziecięcego …