Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....

Talarek po raz czwarty

W Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu, 11 października 2014 r., miała miejsce przepiękna uroczystość, jaką była promocja czwartego zbioru poezji „Jak Piłat” Andrzeja Talarka, poety i felietonisty, literata z Grupy Literackiej „Słowo” przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu. Magiczny wieczór przy skąpym blasku świec, ułożonych po obu stronach Sali Nr 1 SCK Mielec, przeżyli licznie zgromadzeni członkowie mieleckiej organizacji literackiej, rodzina autora i miłośnicy poezji. Wśród nich znajdowali się koledzy gospodarza imprezy, z ław szkolnych w Technikum Mechanicznym w Mielcu,  ks. Prałat Józef Radłowski z parafii Bolesław k. Szczucina i inni. Jego rodzinę reprezentowali: żona Danuta i córka Natalia Talarek, bracia Tadeusz i Ryszard Talarkowie oraz Grażyna Talarek – żona zmarłego brata Edwarda. Niezwykła uczta duchowa autora uprzednio wydanych tomików: Antymateria (2010), „Szukając domu. Wiersze wędrujące” (2013) i „Dies irae. Wiersze niepolityczne” (2013) rozpoczęła się od wystąpienia jego samego, podczas którego opowiedział o swojej wędrówce do Ziemi Świętej i wszystkim tym co go zainspirowało do napisania tej znakomitej książki – swoistych rekolekcji, przesiąkniętych ornamentyką i słownictwem, odnoszącej się do wielu zdarzeń z Biblii. Muzycznie ubogacił promocję zespół miejscowy „Cantica Romanza” w składzie Przemysław Pawłowski (gitara), Edyta Piątek (skrzypce) i Katarzyna Mazur (śpiew), wykonując tytułem wstępu aż pięć piosenek. Jedna z nich nawiązywała tematycznie do biblijnej tematyki i ornamentyki osobistych wierszy gospodarza promocji. W imieniu Grupy Literackiej „Słowo” przy TMZM im. Wł. Szafera w Mielcu powitał zgromadzonych jej prezes Zbigniew Michalski. Pogratulował on znakomitego tomiku jego autorowi i zaprosił, przed oczy publiczności, znakomitego rzeszowskiego recytatora Stacha Ożoga. Wspólnie z Andrzejem Talarkiem odczytali oni większość wierszy, z obszernej, liczącej 104 stron książki poetyckiej – wydanej  przez Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnię w Sandomierzu. Zaraz potem rozpoczęła się dyskusja związana z treściami zawartymi w tomiku. Głos w niej zabrali prezes TMZM im. Wł. Szafera w Mielcu Jerzy Kazana, ks. Prałat Józef Radłowski, znakomity prozaik Włodzimierz Kłaczyński, Maria Orłowska i Stefan M. Żarów. W imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu złożyła gratulacje i wręczyła wiązankę kwiatów Jolanta Strycharz. Zbigniew Michalski zwrócił się do autorów Grupy o przekazywanie materiałów do przygotowanych „Artefaktów – Mieleckiego Rocznika Literackiego Nr 3 (2014)” i podał komunikat związany z produktem biznesmena związanego z Grupą – pamiątkowym kubkiem. Bardzo długa kolejka ustawiła się do stolika, gdzie  jego autor podpisywał swoje dzieło. Jak zawsze była to okazja do kolejnych serdecznych rozmów z nim i dalszej wymiany poglądów. Pamiątkowe sesje fotograficzne z częścią uczestników promocji, a następnie z jego rodziną, zakończyły trwającą ponad dwie godziny promocję.   

Zbigniew Michalski, fot. Janusz Kipa

Talarek po raz czwarty

Sprawdź również

„My jesteśmy wierni kibice” – nowa wystawa w „Jadernówce”

Od następnego czwartku, 10 września, w naszej galerii czynna będzie wystawa fotograficzna „My jesteśmy wierni …